top of page
jezus klopt aan de deur.gif

De smalle weg naar binnen

WAT IS NODIG OM DE SMALLE WEG NAAR JE GODDELIJKE ZELF TE GAAN?

 

Maar juist IN al die weerstand (vaak gericht op anderen), is het noodzakelijk dat je stilstaat bij jezelf! Accepteert dat jij degene bent die deze aversie ervaart. En het dus van jou is!

We noemen dit ook wel: je diepste donkerte (wat van jezelf is), onder ogen zien. Om te groeien tot inzicht, acceptatie en transformatie.

Het loslaten van je persoonlijkheid dat door het ego wordt aangestuurd.

Kortweg gezegd: In wie vol zit van zichzelf, is geen plaats voor God.

 

Veel mensen die spiritueel bezig zijn, denken zichzelf te kennen en hun licht sterk te hebben schijnen.

Het tegendeel is waar: vaak is juist deze spirituele mens degene die zichzelf niet onder ogen wil zien en ontkent dat wat zich werkelijk in zijn ziel afspeelt.

Het zijn zij die hun aller donkerste kant niet willen toegeven en erkennen. En vaak door (spirituele) kennis het naakte zelf, degene wie ze werkelijk zijn, niet laten zien.

Met andere woorden:

De rauwheid van hun persoonlijkheid krijg je niet te zien. Wordt ontkend en toegedekt.

Ze leggen een (valse) licht laag over hun persoonlijkheid, waardoor het lijkt dat ze verlicht zijn in hun gedrag.

Met deze onechte uitstraling, helpen ze anderen middels een eigen praktijk en geven vanuit een onbewust, onecht (ego) zelf, adviezen en hulp.

Deze hulp wordt echter aangestuurd door een archontische kracht die pretendeert licht te zijn.

Er zijn zeer weinig mensen die dit spel van licht en donker doorzien en dat maakt het voor velen een gevaarlijke zaak.

Bijna niemand weet daadwerkelijk hoe het duister werkt en waartoe het allemaal in staat is.

Hoe meer iemand donkere krachten ontkend, hoe gevaarlijker het wordt. Je enkel richten op de zon en niet de schaduw accepteren, is naïef en dom.  

 

De ontwaakte Godsziel is zich van het spel van licht en donker, bewust.

Hij is in staat om te doorzien hoe donkere krachten een ziel aansturen, zonder dat de ziel zich dit bewust is. 

De meeste spirituele hulpverleners zijn zich hiervan totaal niet bewust en denken vanzelfsprekend het juiste te doen.

Van dit gegeven maakt het duister dan ook handig gebruik om zijn zogenaamde “licht” te laten schijnen en (valse licht) adviezen te geven, die iemand in de karmische cyclus houden.

Hier is natuurlijk geen enkele ziel mee geholpen. 

De zoektocht naar meer licht, gezondheid en geluk duurt dan eindeloos lang. Veel te lang.

Helaas zie je dit steeds meer, met al die zoekende mensen in het spirituele landschap. Veel mensen willen zich immers gelukkiger en vrediger voelen. Vooral in onze hedendaagse maatschappij.

 

Nieuwe spirituele stromingen ontstaan hierdoor. Handig inspelend op de groeiende behoefte van de hulp zoekende mens.

 

De religie is dan wel ontmaskerd, maar de nieuw ontstane spirituele leiders baren een nog grotere zorg.

Want onder de noemer van het Licht, binden ze grote groepen mensen aan zich, daarbij veelvuldig gebruik makend van het nieuwe spirituele geloof in Christus.

Omdat zoveel zielen onwetend zijn over het spel van licht en donker, vinden deze “leiders” gretig ingang…….

Het gaat immers niet goed met de aarde en de mensheid………

 

De 2e stap:

Mensen die zichzelf aan durven te kijken en daadwerkelijk onder ogen willen zien, komen tot de tweede noodzakelijke stap:

Het spel van het donkerte ontmaskeren en de leringen tot zich nemen zoals Jezus zelf ons duidelijk maakte.

Met als doel je Goddelijke zelf te leven.

Hoe werkt de Christus daadwerkelijk? Het is geen proces naar buiten toe gericht of op anderen, maar een weg IN jezelf bewandelen, tot op de bodem van wie je bent.

Hoe is de schepping opgebouwd met alle astrale velden en de 3 D gerelateerde werkelijkheid? Hoe werken de dimensies?

Wat is de kosmos en wat ben ik zelf?

Hoe werken archontische krachten en wat is je ziel daadwerkelijk?

 

Om het Plan van het Licht te kennen en te leven, is het noodzakelijk om het Plan van het Donker te ontmaskeren.

Te begrijpen en te ervaren hoe je totaal gevangen bent gezet in de archontische wereld, aangestuurd door Satan zelf. Die zich anders noemt trouwens.

 

De 3e en laatste stap:

Ervaren hoe je hele leven een illusie is, dat niets meer te maken heeft met het ware Licht, het Goddelijke Zelf, maar compleet in de schaduwwereld van het donkerte functioneert.

De totale ontmaskering van Al wat leeft!

 

Leren hoe je dan met je  nieuwe Zelf, je goddelijke genen, een nieuw leven opbouwt. Met alleen de innerlijke Christus al leidraad en je Vader, de Al God, het AL Licht als voorbeeld.

 

“In de naam van God, je Vader,

de Verlichte Christus, de Zoon

Rust in jou, de  Heilige Ontwaakte Godsgeest”

 

Er zijn vele spirituele wegen die naar Rome leiden, maar er leidt maar 1 weg naar God: de smalle weg IN jezelf.

Niets meer, niets minder.

Helaas bewandelt slechts een enkeling die weg.

Uit angst voor het zelf….waar ze niet zo trots op zijn. En dus maar liever ontkennen en toedekken met een  of andere (valse) lichtlaag.

Wederom: een zorgwekkende ontwikkeling binnen de mensheid. Zonder het te beseffen steven ze loodrecht af op hun vergankelijke zelf, hun eigen ondergang!

Maar ook dat wordt ontkend.

Zoals gezegd:

De eindtijd is volop bezig, maar de onwetendheid der mensen viert hoogtij. Daar waar juist nu iedereen massaal het plan van het donkerte zou  moeten doorzien en de leringen Gods tot zich zou moeten nemen, vallen de meeste mensen dieper in slaap. In de illusie “licht” (bezig) te zijn.

 

Mens alsjeblieft, ontwaak!

Niet jij bent teleurgesteld in het leven, maar je ziel is teleurgesteld in jou
bottom of page