top of page
jezus.jpg

Red jezelf en bevrijd je ziel

​Een tijd van grote veranderingen. 

Herken je de veranderde signalen in jezelf?

 

We leven in een tijd van grote drastische veranderingen. In de kosmos, in de wereld en zeker ook in jezelf.

Het is de eindfase van een oud tijdperk. De grote ondergang van alles wat niet in onbaatzuchtige liefde is weggezet.

 

Er is geen middenweg meer, het is alles of niets, wit of zwart, hebzucht of vrijgevigheid, liefde of haat, kramp of ontspanning, innerlijk vrij of gevangen.

Kortom: LICHT OF DONKER.

Niets  zit hier nog langer tussen. 

Het is wit of zwart. Grijs bestaat niet meer.  Het is niet langer mogelijk om te twijfelen, uit te stellen of geen bewuste keuzes te maken.

Dat grijze gebied is voorgoed verdwenen: het is nu kiezen voor je gevoel en bereid zijn je leven faliekant te veranderen en beslissingen te nemen rechtstreeks uit je hart.

Een andere optie is er niet meer;

blijf je in het grijze tussen gebied hangen, dan wordt je ziel ongemerkt in deze tijd gevangen door donkere krachten.

Donkere krachten die alles op alles zetten om het Goddelijke Plan te saboteren.

 

In deze eindtijd wordt er van ons gevraagd om je angsten en rationele beweegredenen overboord te gooien.

En te gaan vertrouwen op God en de Christus. De Christus in jezelf en het Goddelijke Allicht van de schepping waarin je leeft.

Vaak zul je jezelf niet terug herkennen.

Anderen herkennen je niet meer terug. Je bent bezig om de oude “ik” af te werpen om plaats te maken voor iets nieuws.

Ook al weet je nog niet goed wat dit is. Je ervaart diep van binnen de belofte van iets nieuws, iets groots en iets totaal anders als waar de huidige mens mee bezig is.

 

Je snapt met je hoofd jezelf niet zo goed meer. Maar in plaats van chaos en verwarring, ervaar je daarentegen

een vredig gevoel van binnen.

De meeste mensen die klachten krijgen zowel geestelijk als lichamelijk, zijn zich onvoldoende bewust van de grote transformatie die zich in elk mens afspeelt. 

Zolang hier geen inzicht in het diepste zelf komt en niet de Ware kennis geleefd wordt, verstevigen de bestaande klachten. 

Door daarentegen jezelf figuurlijk "uit te kleden", kom je in je naakte / ware zelf voor het Goddelijke te staan.

Het Goddelijke dat de vereniging van het Al Licht, de kosmos en de mens zelf is.

Je vertrouwt dan volledig op de Goddelijke energie die in jou stroomt. En volgt met een diepe vervulling je weg……

 

Waarheen die ook leidt…….

Het maakt niet uit, want je vertrouwt……

En ervaart dat het leven je precies datgene brengt wat goed is voor je lichaam en geest.

 

Vertrouwend op je Vader, God, het AL Licht. 

De Bron van Al wat leeft en waar alles uit is ontstaan. 

 

Op weg.

De Nieuwe Aarde

kristalliseert zich steeds duidelijker uit.

Deze wordt enkel bevolkt met zielen die de innerlijke Christus leven en de liefde van het Goddelijke Licht nastreven.

Op onze huidige aarde wordt oud snel ouder waarbij de tijd  je persoonlijkheid steeds meer vangt. De vergankelijkheid doet steeds sneller zijn intrede.

Maar in de  Nieuwe Aarde energie is je ziel niet meer te vangen binnen de tijd en de wetten van 3 D.

Je (oude) persoonlijke zelf wordt volledig ondergeschikt aan je Ware Goddelijke Zelf.

 

Voor iedereen is deze smalle weg mogelijk, maar…….

Je moet met elke vezel in jezelf willen!

Bereid zijn los te laten. De (te) sterke hechting aan je oude vertrouwde leven en het  persoonlijke “zelf”.

In je leven van alledag willen transformeren.

De weg ligt er…….ben je bereid die te gaan?

 

De eindtijd is volop bezig, maar de onwetendheid der mensen viert hoogtij. Daar waar juist nu iedereen massaal het plan van het donkerte zou  moeten doorzien, vallen de meeste mensen dieper in slaap. In de illusie “licht” (bezig) te zijn.

De vraag is niet of God bestaat, maar of het Goddelijke in jou bestaat...
bottom of page