top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Het grootste mysterie in het universum helpt ons door de Eindtijd

In de wereld van “ondersteboven” uit de Netflix serie “Stranger Things” wordt duidelijk hoe de onderwereld een exacte kopie is van onze waarneembare 3D wereld, maar dan net even in een andere sfeer.

Meer duister, schemerig, giftige atmosfeer en doordrenkt met schaduwbeelden, ieder met een eigen (in min of meerdere mate) bewustzijnsvorm.


Voor de wetenschap is het menselijke bewustzijn complex en ongrijpbaar. Verreweg de meeste van hen denken dat het bewustzijn ontstaat door het collectieve gedrag van miljarden zenuwcellen in het brein.

Anderen brengen het menselijke bewustzijn in verbinding met de kwantum fysica.


De kwantum theorie is een tak van de wetenschap die nog vrij ondoorgrondelijk is.

De allerkleinste deeltjes die er bestaan in ons universum, kwanta genaamd, gedragen zich namelijk niet volgens de vertrouwde natuurkundige wetten.

Je kunt stellen dat alles uit energie bestaat en dat de frequentie van trilling in die energie bepaalt of iets “materie” is of niet.

Licht is ook een trilling, welke zeer ijl vibreert zowel binnen het kwantumveld als de door ons waargenomen wereld.


Elektronen, protonen, neutronen en neutrino’s gedragen zich dus soms als materie en soms als golven energie.

Het neutrino is uniek als een elektrisch, ongeladen subatomair elementair deeltje binnen ons universum, omdat het overal onaangetast doorheen reist met de snelheid van het licht.


Levende bezielde wezens (mensen) zenden een elektro magnetische straling uit zodra er een verdichting plaatsvindt binnen het veld.

Een verdichting ontstaat doordat teveel levende bezielde mensen DE WERKELIJKHEID ALS GEVANGEN WAARNEMEN en doordat het duister allerlei verzwarende gebeurtenissen uitzendt in het matrix hologram, waardoor onze werkelijkheid eveneens wordt verzwaard.


Veel mensen ervaren deze tijden als pittig en zwaar, zowel innerlijk als zeker ook in de uiterlijke leef omstandigheden.

Er is voor de elite alles mee gemoeid om de wanhoop, onzekerheid en absurditeit onder de mensheid zo groot mogelijk te maken.


De hele menselijke geschiedenis staat bol van lijden, oorlog en verdriet.

Nog steeds worden op scholen de inprentingen gegeven over oorlogen, slavernij, religie en een valse evolutieleer.


HOE IS HET MOGELIJK DAT DE ELITE DE MENSHEID ANNO 2022 IN ZO’N DUISTER TRAJECT HEEFT WETEN TE KRIJGEN?


Indien de matrix werkelijkheid zoals de mensheid die al sinds jaar en dag ervaart, zoveel verdicht wordt door een opeenhoping van lijden, wanhoop en een valse geschiedenisleer, hopen de karmische processen zich onder de mensheid in ras tempo op.

DOOR DE VEELHEID AAN KARMISCHE PROCESEN KAN ER EEN KUNSTMATIG GECREEERD HOLOGRAFISCH ZWART GAT BINNEN EEN GEARRANGEERDE “TIJD” ONTSTAAN.


De zogenaamde “zielscyclus der mensheid” is geboren.


Door de vele zielservaringen van ieder levend bezield wezen (het prachtige “Mens” wezen) telkens opnieuw op deze manier in de verdichting te brengen, leeft zo goed als ieder mens ongemerkt (grotendeels) zijn eigen “schaduwveld”.


De wereld van zijn Ware Oorspronkelijke Leven, wordt zoals in “Stranger Things” zo treffend wordt benoemd: ONDERSTE BOVEN GELEEFD!


De verzwaring van ieders’ werkelijkheid wordt enkel bepaald door de mate van je eigen verdichting in Bewustzijn.

Hetzelfde bewustzijn wat het elektrisch geladen deeltjes - universum bepaalt.


Met andere woorden:

Jouw (innerlijke) schaduwen zijn niet doorleefde pijnlijke, triggerende ervaringen, waarvan jij innerlijk nog niet vrij bent.

Doordat dit deel van je bewustzijn dus nog gevangen is, kan dit door het duister worden gebruikt om de schaduwwereld in tact te houden.

Een (schaduw) wereld zoals de mensheid dat sinds “Genesis” kent.


Zodra je bewustzijn vrij komt te liggen, storten de superposities van het elektromagnetisch veld ineen.

Hierdoor wordt alles in het Kwantumveld opgenomen en de werkelijkheid in een alomvattende totaliteit ervaren.


DE GODDELIJKE OORSPRONKELIJKE WERELD LAAT DE MENSHEID HAAR ENIGE ONTSNAPPING ZIEN MIDDELS HET GROOTSTE MYSTERIE VAN HEEL HET UNIVERSUM:


HET MENSELIJKE BEWUSTZIJN DRAAGT DE SLEUTEL ZELF…


Helma Broekman©


www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl


Https://t.me/centrumlichtkind


Https://t.me/centrumlichtkind_lightchild

(English)YouTube kanaal LICHTKIND

https://www.youtube.com/c/LichtkindLightchild/videos

(Press English subtitles)
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page