top of page
Zoeken
  • Lichtkind

Angst voor vaccinatie en gevaccineerde medemens

Een boodschap van het LICHT


De angst om hedendaags besmet te raken met een gemuteerd virus is bij velen van jullie groot. Ook de berichtgevingen dat de ongevaccineerden onder jullie in gevaar zijn, door contact met de gevaccineerde medemens is iets wat momenteel bij velen van jullie leeft.

Om hier wat dieper op in te kunnen gaan is het eerst van belang dat IK iets uitleg over wat een virus exact is.

Een virus is een vrij onbewuste levensvorm, dat een ander organisme nodig heeft om zelf te kunnen voortbestaan.

Dat betekent dat een virus niet zelfstandig kan leven en hierbij afhankelijk is van een ander levend wezen. Zoals de mens. Dat is dan zijn gastheer.

De intelligentie van een virus is echter wel degelijk te benoemen, al was het al enkel vanwege het feit dat deze onzelfstandige levensvorm altijd iemand of iets nodig heeft om te overleven.

Zodra het een gastheer heeft gevonden, zal het virus altijd een symbiose nastreven, ongeacht de leefvorm.

Op jullie aarde zijn virussen, bacteriën en schimmels van essentieel belang om de leef symbiose tussen de micro organische wereld en de macro organische wereld, waartoe de mens behoort, in stand te houden.


Dat betekent niet alleen dat de enorme angst voor een virus veelal ongegrond is, maar tevens geeft deze angst van jullie aan, hoe groot de disbalans inmiddels van de mensheid is, in contact met zijn leefwereld!

Een virus kan zijn gastheer enkel de baas zijn en over nemen, zodra de gastheer zich zelf in een innerlijke en uiterlijke disbalans bevindt.

De uiterlijke disbalans wordt in hoge mate veroorzaakt door de discrepantie die iemand ervaart tussen hemzelf en de buitenwereld. De uiterlijke buitenwereld zal nagenoeg altijd winnen, zolang er niet aan de binnenwereld wordt gewerkt.

Indien daarbij een ongezonde levensstijl te voor schijn komt, zal een virus al snel zogezegd “winnen” van zijn gastheer.

Het virus heeft nooit de intentie om zijn gastheer te doden, daar het anders zelf zijn “thuis” verliest.

Dat zal je misschien vreemd in de oren klinken, maar besef dat jullie hele wereld en alle organismen en levensvormen, gecreëerd zijn om in symbiose met elkaar te leven!

Jullie hebben elkaar daarbij nodig. Het intelligente immuunsysteem is daarop toegespitst.


Natuurlijk is het belangrijk dat jullie beseffen dat het huidige coronavirus een genetisch gemanipuleerd griepvirus is. En dat het inmiddels vele mutatie varianten kent, omdat dat nou eenmaal van nature een eigenschap van een virus is.

Een virus blijft nou eenmaal niet jaar in, jaar uit gelijk, omdat het dan geen overlevingskansen meer heeft.

Alles en iedereen wil in het universum leven en overleven. De overlevingsdrift is een sterke impuls binnen elke levensvorm en ook nodig om de schepping in stand te houden!


Maar nu.

De angst om in contact te zijn met de gevaccineerde medemens.

Allereerst is het nodig om te beseffen dat het Licht nooit de wakkere, zuivere ziel verloren zal laten gaan.

Het Licht weet wat het doet en het Goddelijke kent zijn wetten. Niets of niemand ontkomt ooit aan dit Goddelijke evenwicht.

Vertrouwen en overgave aan MIJ is dus het eerste wat je als uitdaging krijgt. Vertrouw je op de wetenschap of vertrouw je op MIJ, de Christus?


MIJN VADER kan je niet alleen in een beschermend filter zetten, maar tevens ZIJN wetten wijzigen om ZIJN volk veilig te stellen.

Een gevaccineerd medemens is evengoed een goddelijke ziel welke dezelfde impuls met een overlevingsdrift heeft als jou.

Dat is ook veelal de reden dat deze mens, het vaccin heeft genomen.

Het Goddelijke zal nooit onwetendheid als reden zien om de balans van de schepping te verstoren. Iedere ziel is immers op weg naar de voltooiing van zijn karmische cyclus, waarbij alle oude energieën en processen afgewerkt dienen te worden.

Sommige zielen hebben hier enkel nog dit huidige aardse leven voor nodig, anderen zijn nog meerdere levens op weg.

Alles is goed en MIJN VADER kent het pad van al zijn zielen.


Het is waar dat je in contact met een gevaccineerd onwetend mens, vanuit je hogere trilling afdaalt naar de frequentie waarop deze ziel zich bevindt.

Omgekeerd is immers niet mogelijk: een lagere frequentie ziel kan niet zomaar naar een hogere frequentie vibreren.

Zodra jij teveel de disbalans in jezelf laat zijn en de discrepantie van je binnen-, en buitenwereld laat voortbestaan, word jij dus gegrepen door deze lagere trilling van de gevaccineerde medemens.

Op het moment dat jij zelf te lang in onwetendheid blijft van je innerlijke arbeid en dus te lang je identificeert met je buitenwereld, kan een zogenaamd “spike eiwit”, zich nestelen in jouw systeem.

Bedenk echter dat dit dagelijks gebeurt: virussen komen en gaan binnenin jouw lichaam.

En zoals jullie weten is dit zogenaamde spike eiwit nodig voor een virus om zich aan een andere cel vast te klemmen en deze binnen te dringen.


Denk je nou echt dat MIJN VADER verdeeldheid wil stimuleren?

De verdeeldheid tussen de gevaccineerde en de ongevaccineerde mens?

Keer naar binnen, schoon je binnenwereld op en doe aan introspectie. Kijk telkenmale naar je eigen aandeel in deze prachtige schepping en richt je tot MIJ.

Hierdoor blijft je ziel vrij en verbonden met het Goddelijke en je trilling zo hoog, dat ook een gevaccineerd iemand, jou nooit ziek kan maken.


De verbinding tussen jou en MIJ, lief mens, kan enkel tot stand komen als jij goed voor jezelf zorgt en er geen kunstmatig vaccin of medicijn tussen laat komen.

Ook al is dit een gemanipuleerd virus, je levensvorm is gemaakt op overleven. Om elke keer opnieuw, in symbiose met zijn omgeving te komen. Dat is de Goddelijke leiding.

Dat zou je de evolutionaire ontwikkeling der mensheid kunnen noemen.

Een virus, bacterie of schimmel zal nooit langdurig in jou verblijven, zolang jij voor dit alles zorgt.

Het Licht weet wat het doet.

Beweeg je mee, zorg goed voor jezelf, blijf in je liefde en vertrouw.


In gegroet mededogen,

De CHRISTUS


Helma Broekman

Lichtkind / Lightchild

www.nieuwedageraad.nlRecente blogposts

Alles weergeven
bottom of page