top of page
Zoeken
  • Lichtkind

Apocalyptische tijden

De term komt vaker voor de laatste tijd: Cognitieve dissonantie.

Ofwel het fenomeen waarbij mensen plotseling min of meer gedwongen worden, om in te zien, hoe iets werkelijk in elkaar steekt.

Hoe de waarheid werkelijk in elkaar zit, maar dit niet kunnen of willen rijmen met datgene wat ze altijd geleerd of gedacht hebben.

Hun binnenwereld kan niet rijmen wat aan waarheid daadwerkelijk vandaag de dag naar buiten komt.

Ongeloof, afschuw en angst voorkomen dat de waarheid dieper naar binnen komt en zodoende het bewustzijn meer oprekt.

De ratio doet er een schepje bovenop, door het af te doen als “fantasie” en misschien wel een ongeloofwaardige complot theorie.


Dat de laatste jaren in een sneltreinvaart de meest afschuwwekkende dingen zijn gebeurd en allerlei horror verhalen over satanisme, genocide, het platspuiten van de kinderen en het extreme vergiftigen van de mensheid, stuk voor stuk bewaarheid wordt, is een zeer schrijnend, en in toenemende mate, zorgwekkend gebeuren.


Het menselijke voorstellingsvermogen wordt langzaam aan opgerekt, om steeds meer weerzinwekkende handelingen met hen uit te kunnen voeren.

Achter de coulissen spelen zich taferelen af waar de honden al lang geen brood meer van lusten.

Het bewustzijn van mensen wordt dan enerzijds wel veel opener, maar anderzijds ook geslotener, hoe meer afschuwelijker de waarheid wordt.

Groepen die een eigen samenleving willen starten, groepen die dagelijks bidden tot God, groepen die wachten op de grote opname, groepen die wachten op de redding vanuit Gesara/Nesara en groepen die een soort kwantum telefoongesprek houden met de andere buitenaardse rassen.

Er is veel blijkbaar veel nodig om in alle terreur een weg te vinden die bij ons past, om met alle gruwelijkheden om te gaan die de mensheid teistert.

De Apocalyps ten top.


En hoewel we alles onder ogen dienen te zien en geenszins onze ogen mogen sluiten voor het kwaad dat onze wereld aanvalt, dienen we toch te focussen op ons eigen innerlijke Licht.

We nemen kennis van het duister, maar verzanden er niet in.


Wat doe je dan als er opnieuw een heftige ontboezeming komt, die de mensheid amper voor mogelijk houdt?

Een werkelijkheid die langzaam maar zeker, zich steeds meer openbaart en alle stukjes op zijn plek laat vallen?

Is de mensheid klaar voor een volgende stap in bewustzijn?

De meeste zijn wel klaar met deze oude aarde en afschuwelijke werkelijkheid. Op naar 5 D zeggen ze dan.


Maar is de mensheid echt klaar voor een nieuwe werkelijkheid?

Met een nieuwe waarheid?

Daarvoor dient dan toch echt alles wat we nooit voor mogelijk hadden gehouden, eerst te landen in onszelf.

Het meest weerzinwekkende en meest beangstigendste, zullen we dan moeten toelaten in ons bewustzijn.

Oude waarheden van de afgelopen jaren, zullen nog meer losgelaten moeten worden, alvorens er weer een nieuwere bij kan…


Deze kosmos werkt met de Vrije Wil.

Dat betekent ook dat elk mens afzonderlijk, zijn eigen waarheid mag leven. Zelf mag bepalen wat hij wel of niet toelaten kan.

De Vrije wil is iets heiligs: het duister weet dat het hier niet om heen kan.

Dus kreeg de mensheid sinds de WOII, al telkens druppelsgewijs, tekenen van de Demiurgische schaduw agenda te zien.

Immers: het duister heeft ons alles al laten zien en voorgeschoteld. Via films, nieuwsberichten en wereldse gebeurtenissen.

Dus wij hadden de kans om vanuit onze vrij wil, hierop te anticiperen.

Maar hebben wij de signalen en tekenen voldoende opgemerkt?


Onze cognitieve dissonantie heeft te lang geduurd en daarom heeft de mensheid een inhaalslag te maken.

Een inhaalslag die alle voorstellingsvermogen te boven gaat.

Laten we vooral niet vergeten dat juist onze ratio, de speelbal van de matrix is.

En de ratio nooit de waarheid in zijn volle omvang tot zich zal kunnen nemen.


Ben jij klaar om de waarheid tot je te nemen?

Te accepteren dat de echte aanval nooit van buitenaf kwam, maar een infiltratie van binnenuit is.

Ongezien, ongemerkt en onvoorstelbaar.

Geef het onbewuste volk brood en spelen.

Geef het wakkere volk weerzinwekkende berichten.

En de totale mensheid is daarmee “zoet”.

Leidt de mensheid in de buitenwereld steeds meer af, zodat ze niet zullen weten en voor mogelijk houden, wat er zich daadwerkelijk innerlijk afspeelt.


De vermomming ten top.

Van een agenda die alles te boven gaat.

Blijkbaar is in apocalyptische tijd, alles geoorloofd.


Helma Broekman

www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page