top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Bewustzijn (af)Bakende in de (matrix)Box.

De opzienbarende nieuwsberichten en onthullingen bulderen nu over elkaar heen in de wereld.

De ene na de andere (alternatieve) nieuws site komt met berichten naar buiten die mensheid amper verwerken kan, alvorens er al weer nieuwe opzienbarende informatie overheen buldert.

Vanuit het overweldigende aanbod van “nieuwsberichten” creëert zich in je binnenwereld een impuls: een energiebeweging die ofwel naar binnen keert en zich uit in emoties, gedachten en gevoelens. Ofwel een energiebeweging die naar buiten keert en zich uit in gedrag en handelen.


Mensen ontvangen niet alleen informatie, maar kunnen ook informatie verwerken.

Echter, binnen de lineaire werkende menselijke zintuigen gezien, kan er slechts een bepaalde hoeveelheid binnen een bepaalde “tijd” verwerkt worden.

Daar anders het bewustzijn “buiten de tijd raakt” of met andere woorden “uit de tijd” raakt en zijn koers verliest.

Informatie tot je nemen en verwerken is nodig om onzekerheden over het leven en jezelf te verkleinen.

En vertel me niet dat je geen onzekerheden kent, want IEDER mens is hiermee geprogrammeerd. Is het niet door opvoeding, dan wel door de krachtige wetmatigheden binnen het matrix veld, die de laatste maand aanzienlijk zijn toegenomen om de mensheid nog meer in dwaling te brengen.

Wanneer een bepaalde onzekerheid over jezelf of het leven niet verkleind is door informatie, dan is die informatie dus niet verwerkt.

Informatie MOET dus met andere woorden verwerkt worden, alvorens het Bewustzijn zich (verder) kan openen.


Om alles te kunnen verwerken en je eigen waarheid EN gevoel te kunnen blijven meenemen, is het handig dat je eerst beseft hoe de informatie verwerking binnen het menselijke systeem verloopt.

Kortweg gezegd verloopt de informatie verwerking middels 3 (onbewuste) stappen:

1. Waarneming en identificatie van het concept wat waargenomen wordt. In deze belangrijke fase heeft het menselijke systeem voldoende tijd nodig om vanuit de zintuigelijke waarneming de informatie te laten landen in zijn lichamelijke systeem. Alle lichaamscellen moeten als het ware de kans en ruimte krijgen de informatie in zich op te kunnen nemen.

2. Besluitvorming en selecteren van de respons. Hierbij wordt in het energiegeheugen van elke lichaamscel bepaalt wat in de blauwdruk meegenomen wordt als “voeding” of wat geloodst wordt als “afval”. Vanuit deze T-splitsing wordt de respons bepaalt.

3. Programmeren van de respons en de uitvoering hiervan. De intelligentie van het energetisch vermogen van het menselijke systeem bepaalt of de respons opgeslagen wordt door het bewustzijn (ontvangen en opgeslagen wordt in ons DNA) ofwel dat de respons wegvloeit als een onbewuste (soort) reflex die als “restenergie” binnen de menselijke aura aanwezig blijft. En hier tzt. opnieuw een surrogaat bewustzijnsvorm aanneemt.


De zogenaamde “lineaire tijd” is een tijd welke in wezen NIET bestaat.

Het biologische menselijke systeem is erop gemaakt (misschien wel geproduceerd), om binnen “afzienbare” tijd de informatie te kunnen verwerken, te ontvangen en om te zetten.

Met andere woorden: de reactietijd heeft een lineaire relatie met de hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden.

Dus hoe meer informatie verwerkt moet worden, des te langer er over een taak, verwerking of handeling wordt gedaan.


Het menselijke bewustzijn wordt dan wel begrensd door het menselijke lichaam, maar bevindt zich echter NIET in dit lichaam!

Je fysieke lichaam fungeert met andere woorden, als een soort afbakening van jouw Kosmische Omvangrijke Bewustzijn.


Denk aan de patiënt die zichzelf tijdens een levensbedreigende operatie met zijn bewustzijn ver buiten de operatiezaal waarneemt en tot in detail de “buitenwereld” kan waarnemen.

De hersenen van het menselijke ras zijn erop gemaakt om bij uitstek de elektromagnetische impulsen van de matrix op te vangen. En natuurlijk is elk mens autonoom in zijn gedachten, maar een groot deel van zijn binnenwereld wordt ook aangestuurd door externe impulsen van buitenaf, welke geheel buiten zijn bewuste waarneming omgaat.

De grote hoeveelheid hersencellen waarvan geen enkele wetenschapper weet waartoe deze dienen, zijn misschien wel de plattegrond èn het platform voor al deze externe impulsen welke aangestuurd worden door een Uber Entiteit die ons aller voorstellingsvermogen te boven gaat!


Maar waarom dan toch een lichaam?

Met hersenen als ontvanger van (elektromagnetische) impulsen en DNA als de ontvanger die het Bewustzijn ontvangt en omzet in binaire coderingen? Coderingen die de schepping bepalen?

Het antwoord is net zo simpel als omvangrijk:

Het specifieke Goddelijke Kosmische Bewustzijn is gekoppeld aan een specifieke zogenaamde “Oerziel” welke zich binnen de binaire codes van de Schepping, in verschillende delen opsplitst om vanuit elke specifieke afsplitsing zijn eigen scheppingsafkomst te “decoderen”.


Het ware doel van elke humanoïde levensvorm is het decoderen van de binaire codes om binnen elk afgesplitst zielsdeel de weg terug naar het Oer bewustzijn weer te vinden.

Noem het “De weg terug naar huis…”


Dat betekent alles voor mogelijk houden.

Het onmogelijke voor mogelijk houden en alles wat je dacht te weten, naast je neer te leggen zodat je met je huidige (deel) bewustzijn volledig de informatie van het NU moment tot je kunt nemen.


Helaas zijn er maar weinigen die door het bombardement van berichten, nog hun stille weg in het eeuwige (kosmische) NU ervaren.

De innerlijke stille, ego loze weg, die het pad naar het Alomvattende Oer Bewustzijn inluidt. En laat nou net de verbinding met dit Oer Bewustzijn, de redding der Mensheid zijn.


Overdaad aan informatie.

Ga je erin mee of volg jij je eigen weg?

Een schreeuwerige, uiterlijke wereld versus een stille, innerlijke wereld…


Jij kiest.


Helma Broekman©


www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl


T.me/centrumlichtkind
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page