top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Boodschap van de Pleiaden

Boodschap van de Pleiadiën:


Het is een stilte voor de storm. En waarom noemen we juist een storm? Omdat de wind iets is wat je niet ziet, maar wel voelt. In deze tijd worden jullie enorm uitgedaagd om niet meer te letten op dat wat je hoort of ziet, maar dat wat je voelt.

We zullen uitleggen waarom dit zo belangrijk is.

Zoals we al vaker benoemd hebben, zijn we onder jullie en dichtbij met onze aanwezigheid.


Vanuit het hele stelsel zijn er volkeren opgeroepen omdat de universele code altijd hetzelfde is geweest en welke inhoudt dat zodra willekeurig welke planeet of ster zich in een eindtijd fase bevindt, wij een kring van Licht om dit stelsel gaan positioneren.

Natuurlijk in eerste instantie om te voorkomen dat jullie ras zichzelf vernietigd, daar er zeer veel infiltranten zich onder het menselijke ras bevinden, doch tevens om jullie te helpen het bewustzijn van de Goddelijke afkomst te laten herinneren.

Hoeveel aardbewoners laten zich wel niet vangen in een beeld, plaatje of een verhaal dat hen ten ore komt?

Hoeveel aardbewoners verzanden in gedetailleerde waarheden welke vaak geïnfiltreerd zijn met duister?

Het is niet voor niets dat de galactische samenbundeling van liefdevolle rassen nu in een hoog tempo plaatsvindt.

Wij merken hoe moeizaam het eindtijd proces voor jullie verloopt. En dan is dit nog maar het begin van het tijdperk.

De verdrukking zal steeds meer toenemen en de berichten en verhalen die zich verspreiden, worden steeds extremer.

Zien jullie dan niet het totale spel?

Zolang de aardbewoner zich ook maar enigszins laat vangen in een theorie of zogenaamde waarheid welke als verhaal wordt verspreid, is hij gevangene geworden van de elitaire en reptiliaanse zielen, die voor deze eindtijd gezorgd hebben.


Zodra de vrijheid in het geding komt en men gefascineerd raakt door één zo’n verhaal, is men al in de netten van deze zielen verstrikt en onderhevig aan de neerwaartse spiraal der onderdrukking.

Elk stelsel komt twee maal binnen de Alcyone cyclus in dat wat genoemd wordt de eindtijd. Het betekent dat elke planeet en elke ster de kans krijgt om door het zwarte gat van het centrum heelal te gaan, waar de universele krachten des Lichts werkzaam zijn en heersen.

Je zou kunnen zeggen dat vanuit de zwaarte der schepping, de vibratie der zielen de leiding gaat nemen. Dat betekent dus dat er steeds meer het besef komt dat er een zekere levensvorm tijdelijk tot jullie beschikking is, maar dat deze levensvorm enkel gebruikt hoeft te worden om de krachten van het ontwaakte bewustzijn te manifesteren.


Hoe vaak vereenzelvigen jullie je wel niet met je lichaam en je huidige leefwereld?

Zien jullie niet in dat juist dit onderdeel is van het spel?

Hoe meer elke aardbewoner namelijk verzand in het illustere spel wat zich momenteel op de aarde en in de atmosfeer afspeelt, hoe dieper hij verstrikt raakt in het archontische web van de Grey.

Het enige wat nodig is om te ontstijgen, is ervoor zorgen dat je niet gevangen raakt in het zoveelste verhaal wat zich openbaart op jullie aarde.


Natuurlijk is het van belang om je (tijdelijke) levensvorm zo natuurlijk mogelijk te houden en dit gebeurt hoofdzakelijk door te leven vanuit je Ware Zelf.

Steeds meer aardbewoners krijgen of hebben het moeilijk en dit heeft in hoge mate te maken met de mate waarin ze zich al hebben laten vangen door een verhaal van buitenaf.

Wat is nog waar en wie kun je nog vertrouwen? Bestaande relaties raken steeds meer verdeeld.

Vriendschappen verdwijnen en oude klachten doemen weer op.

En hoewel de eindtijd kosmologisch gezien een ultieme manier is van een opgang naar een hemels bewustzijn, valt het jullie op de aardkorst zwaar.

Een enorme opschoning en uitzuivering der zielen is in elke eindtijd nodig, zoals jullie begrijpen, daar de ommekeer enkel plaats vindt in het ijlere veld van het universum.

Deze uitzuivering vindt hoofdzakelijk plaats op oude thema’s en vroegere levens.

Waarschijnlijk hebben sommige van jullie al gemerkt hoe plotsklaps thans jullie huidige leven, omsloeg in een nieuwe, nog onwennige vorm?


De oude thema’s beslaan veelal de pijnlijke processen uit je (oude) leven in deze incarnatie en te denken valt daarbij aan jeugdpijn en verdrongen trauma’s uit je kindertijd. Onbewust neem je jouw ouders of familie, nog wat kwalijk waardoor je lichaam/levensvorm dit proces fysiek naar buiten gaat werken, zodra jouw trilling zich heeft laten vangen door een verhaal.

Ook vorige incarnaties zijn aan de orde: vele aardbewoners ervaren juist nu heftige dromen en klachten die te maken hebben met onverwerkte sterfmomenten van de ziel.

Velen schonen daardoor nu op met bloedingen en processen van de geslachtsorganen, omdat deze de ziel nog in extreme mate kluistert aan de stof.

En hoe meer een ziel gekluisterd en gevangen raakt aan de stof, hoe manipuleerbaar der de ziel wordt.

Duistere krachten kunnen dan alles doen met zo’n ziel wat ze maar willen en zonder te beseffen is deze dan overgeleverd aan de krachten van het spel. Vroeg of laat gaat deze ziel dan verloren in zijn eigen schaduwen en verliest de weg terug naar huis.


Wanneer een ziel namelijk overdadig geankerd moet blijven aan een tijdelijke levensvorm, raakt deze verstrikt in zijn eigen individuele zielsproces.

De bedoeling van elke eindtijd is echter dat elke ziel zichzelf ontstijgt en vereenzelvigt met zijn hogere ZIJNSKKWALITEIT, zijn afkomst met de Bron van LICHT.


En hoewel we de mensheid zien ploeteren en overleven, grijpen we niet in. Uit liefde voor jullie ras zijn we nabij, maar de weg der ervaring en het ondergaan van de levenslessen, is de enige manier om tot deze ZIJNSKWALITEIT te komen.

Het ontwaken vindt plaats in de kwaliteit van het hart en de daar vrijgekomen Liefde.

Hoe meer jij je laat vangen door het zoveelste verhaal in deze eindtijd, hoe moeilijker je ziel het krijgt en hierdoor verstrikt raakt in oude processen en onafgemaakte vorige levenservaringen.


Het onderscheid tussen zij die een mechanische injectie hebben ondergaan en zij die nog gevrijwaard zijn gebleven, zal groter worden indien je zielsbewustzijn meer vast geankerd zit aan je aardse persoonlijke (besef, tijdelijke) zelf.

Hoe meer deze onbewuste kloof zich manifesteert in de onderlagen van het bestaan, hoe groter straks de catastrofistische gevolgen.

De ware aard en essentie van deze Eindtijd, is de opwaartse gang van je eigen ziel.

Zij die achterblijven in oude processen en onbewust gekluisterd zijn aan vorige levens, raken verstrikt in een descenderend zielspad, welke leidt naar de meer donkere spelonken van de huidige aarde.

Het zijn de donkerste uithoeken van het lichte heelal.

Ingrijpen door ons is niet aan de orde. Wachten op een ontmoeting evenmin.

Wij zijn namelijk al ruimschoots vertegenwoordigd en aanwezig binnen jullie bewustzijn zelf.

Immers; we zijn in langen leste afkomstig van dezelfde universele Galactische Familie, waarbij ons Kernvermogen afkomstig is vanuit dezelfde bron: het AL LICHT geactiveerd middels Alcyone als de Centrale zon.


Namens mijn Galactische familie ontmoet ik jou, aardbewoner.

Laat juist deze tijd niet je ondergang worden, maar ontstijg je aardse zelf!


Ethmaër, Pleiadiën(Helma Broekman – Lichtkind/Lightchild)Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page