top of page
Zoeken
  • Lichtkind

De beet van de Slang

Een zeer belangrijk punt om te beseffen in het immense spel tussen Licht en duister omtrent de strijd om onze zielen, is dat het duister vooraf telkens signalen af moet geven, alvorens het opnieuw gaat toeslaan.

Dit heeft te maken met de Kosmische Universele Wetten die de “vrijheid en uniekheid” van alle Goddelijke levende wezens, in het universum moeten waarborgen.

De Vrije Wil van elk Goddelijk wezen, kan namelijk niet worden genegeerd. Dat is een on omstoten Goddelijke Wet. Waar geen enkel ras aan voorbij kan en mag gaan.


Toen Lucifer, de vertegenwoordiger van de Demiurgische schepping als afgezant van het “Kwaad der Werelden” zijn taak op zich nam, viel hij neer in de diepste contreien van het heelal.

Hij was daarbij niet alleen: een hele schare levende bewustzijnswezens vertegenwoordigden zijn aanwezigheid en verspreidden in ras tempo zijn leer over de nog prille aarde.

We hebben het hier over de “Elohim”.

Hun geloof was het “Slangen geloof”, waarbij de slang staat voor de diepste verwezenlijking in een lichaamsvorm.

In boek III NIEUWE DAGERAAD (wat dit jaar zal verschijnen) geeft de Oorspronkelijke Wereld hierin meer uitleg.


Het Vaticaan is de stoffelijke, centrale plek waar vandaag de dag alle menselijke zielen worden “bewaard” middels de zogenaamde “geboorte aktes van zielen”.

Met de energieën die deze vertegenwoordigen, kunnen de kruinchakra’s van alle menselijke wezens worden gemanipuleerd.

De “god” Lucifer wordt aanbeden en vereerd en diens leefregels en wetten uitgevoerd.

Veel mensen vinden dit moeilijk te geloven, daar vanaf kinds af aan onze wereld is ingericht op het satanisme.

Veel rituelen, de religie en allerlei feesten, vermommen de satanische tools die nodig zijn, om vanuit de ether, de menselijke zielen onder controle te houden.


Dit is een tijd waarin elk mens zijn of haar individuele “slangenbeet” toegediend krijgt.

Deze “beet” is energetisch van aard en onlangs aangekondigd in de ether. (zie YT filmpje LICHTKIND #50).

De beet van de slang geeft aan dat elke ziel, de komende tijd zal worden aangevallen op zijn zwakke plek en voor velen is dit de angst voor dood, ziekte, isolering en verstoting.

Het duister speelt zijn spel intelligent en effectief.


Telkens zodra de mensheid teveel in opstand komt of neigt teveel te ontwaken, laat het zijn teugels van dwang en controle weer een beetje vieren.

Veel mensen zijn opgelucht wat onlangs in Groot Brittannië is gebeurd. Er komt weer meer vrijheid en de C maatregelen worden versoepeld.

In ons land wordt dezelfde tendens “gespeeld”.


Maar schijn bedriegt.

Het duister laat geen steken vallen. En zet elke stap goed doordacht en zoals ik zei, effectief.

Het is een wassen neus die de aandacht af moet leiden, van de dreiging die de mensheid de komende jaren te wachten staat.

De spanningen lopen hoog op tussen het oosten en het westen.

Met Europa er tussen in. De waarheid wordt in de media niet benoemd, doch enkel dat de Russen gevaarlijk en onredelijk zijn, zodat de mensheid volledig zijn vertrouwen in handen van de overheid geeft. Die het wel als beste zal weten.

Maar ondertussen niet beseffend dat Nederland nog steeds van Amerika is.


Als speelbal wordt er een treiterende druk uitgeoefend, hoe ver de mensheid met zich sollen laat. Men wordt in de armoede gestort door de buitensporige stijgende gas-, en energie prijzen.

Dood en verderf hangt mensheid boven het hoofd.

Lucifer wil experimenteren. Kijken hoever het menselijke ras kan gaan. Waar liggen de grenzen van het onmogelijke, in de diepste poelen van ieders’ bestaan?


Het worden zware tijden. Voor al degenen die wakker zijn en het spel nog (enigszins) doorzien.

Laat je niet afleiden door zogenaamde positieve berichten, want de beet van de slang wordt aan een ieder (nog) toegediend.

Angsten vanuit vorige levens en pijnen gekend uit dit leven, zullen je achilleshiel zijn, waarvan de “slang van het duister” gebruik zal maken.

Indien je deze niet bewust bent, zul je valse waarheden gaan geloven en kunnen gaan spreken. Een geloof en een waarheid, die Lucifer wil dat je leeft.


Maar het maakt niet uit. Jij bent voorbereid op dat je leven niet altijd leuk hoeft te zijn. En dat verdriet en lijden soms gewoon als een gegeven, bij het leven horen.

De Waarheid van jouw Innerlijke Christus, is de enige die je als liefdevol gevoel diep in jezelf, nog volgt.

De rest is bijzaak en overbodig. Jij weet wie je bent en wanneer de Stem van je Ware Goddelijke Zelf tot je spreekt.

Telkens opnieuw, leg jij je zorgen en je beden, in handen van het Ware LICHT neer.

De ALVADER van ons allen: de eerste uitgaande beweging van het Totale Alomvattende Bewustzijn. Het Licht dat nog steeds in ieder mens schijnt.


Want vergeet de komende tijd nooit lieve menselijke zielen, dat Evolutie en Innerlijke Groei, pas tot stand komt, als er een strijd op “leven en dood” is.

De strijd tussen je innerlijk vrij en vol vertrouwen voelen, tegenover je gevangen en verdrukt voelen, vol met angst.


Laat de “beet van de Luciferiaanse slang” je niet van het Ware Christus pad afbrengen!


Mensheid, houd vol en houd vast!


Helma

t.me/centrumlichtkind


www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl


Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page