top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

"De dood van de Queen"

Bijgewerkt op: 9 sep. 2022

Koning Charles III rouwt om “gekoesterde vorst en geliefde moeder”.


Koningin Elisabeth, ofwel Queen Elisabeth is donderdag 8 september 2022 overleden, nadat de artsen eerder die dag al bekend hadden gemaakt zich grote zorgen te maken over de gezondheid van de zeer geliefde Britse koningin.


“Charles weet gewoon dat het verlies diep gevoeld zal worden in het hele land, het rijk en het Gemenebest en door talloze mensen over de hele wereld”.

Dit schrijft de koning. Koning Charles wel te verstaan. De eerste kroonprins in lijn van de Elite die koning wordt.

Dat het beste menske al ruim 96 jaar was en de datum van sterven zorgvuldig is gepland omdat het een “vijf” datum is, wordt er natuurlijk niet bij vermeld.


Het getal “5” wordt door het duister geassocieerd met een magisch en mystiek getal omdat het de ineen gebundelde krachten van de kosmos (pentagram = ster) bevat, welke zich in een menselijke vorm tot uiting brengen.

De mens van Da Vinci omvatte een menselijk wezen met armen en benen wijd gespreid met het hoofd er fier bovenop. Alle ledematen tezamen met het hoofd er boven, creëren de magische “ster” met zijn vijf punten die de mens in de microkosmos (zonnestelsel) symboliseert als onderdeel van de macro kosmos (de Melkweg).

Het hoofd en de ledematen liggend op de punten van het pentagram, met de geslachtsdelen exact in het midden.


De mens in gevangenschap van de Elite en zijn astrale helpers waarbinnen het pentagram als geometrische vorm een ononderbroken lijn is in de vorm van een ster.

Met andere woorden: de mens zit vast in de kosmische geometrische “lus” welke nooit eindigt. Omdat het duister dit niet wil.


In het Christendom is het 5 getal ook van belang. Immers Christus had aan het kruis vijf wonden (aan zijn handen, zijn voeten en in zijn zij).

De mens heeft vijf zintuigen, vijf vingers en vijf tenen aan elk ledemaat en het menselijk leven beslaat vijf levensfasen waarin telkens andere motivaties een rol spelen.

We spreken van de geboorte, de volwassenheid, de paring met het ouderschap als gevolg en de dood.


Elisabeth heeft haar functie voltooid.

Dat wil zeggen dat ze haar fysieke gedaante mag afleggen om in dezelfde kracht en intensiteit binnen de ether door te gaan met het aansturen van haar helpers van het duister.

Zoals een goede “moeder en oma” betaamt dient ze een vooropgezette uitstraling te hebben die de mensheid wegleidt van het daadwerkelijke doel:

Bundeling van de Elitaire machten en krachten op planeet aarde.


Nu haar taak voltooid is kan ze op een zorgvuldig gepland moment de grote overgang maken en eindelijk haar eigen gedaante aannemen in de astrale sferen zelf.

Naast de overleden echtgenoot Philip maken ze nu beiden een vreugdedans en zien toe op de grootste gebeurtenis aller tijden welke zich elk moment op planeet aarde kan afspelen:

De nederzetting van de antichrist zelf.


Groot Brittannië en haar koningshuis staat aan de top van de Elite en het verborgen doel is altijd geweest dat Groot Brittannië het Oorspronkelijke land zou worden, ofwel het nieuwe Israël.

De krachtigste werkers van het duister wouden zich niets liever dan bundelen met de Heilige grond waarop de Christus zijn zegeningen had gedaan.

Door middel van sterke energetische “heilige” krachtplekken te verenigen met de huisvestiging van de Elitaire machthebbenden, konden er krachtige astrale poorten worden gecreëerd.


Een soort natuurlijke aardse “deeltjesversneller” als de (valse) Ark van het Verbond waarbij gebruik kon worden gemaakt van de krachten van de aardse plekken zelf.

Groot Brittannië bevat veel van deze natuurlijke krachtplekken, welke jaarlijks door onwetende (new age) aanhangers worden bezocht en bekrachtigd met hun verering en rituelen.

Door de hele menselijke geschiedenis zijn hierdoor deze plekken in Engeland alsmaar sterker geworden, waardoor het nieuwe Israël hier zou moeten komen.


Met het overlijden van de “Queen” als hoofd moeder van het duistere “wespennest”, kon een belangrijke taak worden neergelegd.

Tegelijkertijd vond er een verborgen ritueel plaats in Israël in de Tempelberg, waarbij een krachtige astrale poort is geopend. Diep onder deze Tempelberg heeft de Ark van het verbond gelegen.


De poort van en naar de hel.

De poort van en naar de demiurg.

De poort van en naar het lagere astrale veld.

De poort waarlangs binnen niet al te afzienbare tijd, de antichrist zal afdalen en zich zal verenigen met een ander fysiek lichaam met aanzien en macht.


Zou het toeval zijn dat Charles de eerste kroonprins van drie is, die koning is geworden, wat nodig is om de antichrist ten tonele te brengen?

Koning Charles III?


Onder Trump zijn de zogenaamde “Abraham akkoorden” gesloten tussen een aantal Arabische landen en Israël.

Maar in plaats van dat deze Abraham akkoorden meer vrijheid aan Israël gaven, is het land in een stevigere wurggreep (weg)gezet.

Zoals de Bijbelse aartsvader Abraham door god (de demiurg) in een wurggreep werd gezet waarin hij zijn zoon Isaac zou moeten offeren.

Noemen we zoiets niet een verkapt bloedverbond?


Laat je niet misleiden door de zogenaamde “dood” van een “geliefde koningin”.

Want krachtig voortlevend in andere (etherische) contreien is niets nog langer wat het lijkt.

Met de komst van koning Charles III zijn we een volgend tijdperk binnengetreden. Een tijdperk waarin Mensheid nog wreder en nog steviger zal worden aangepakt.


Blijf je vertrouwen houden in de Goddelijke Oorspronkelijke Wereld waarin Jezus de Christus zijn aanvang nam.

We kennen maar één daadwerkelijke zuivere Goddelijke Koning en dat is wiens naam al eonen lang door het duister wordt misbruikt.

Het Alomvattende Oorspronkelijke CHRISTUSLICHT.


Door innerlijk onszelf met dit LICHT te vereenzelvigen zal geen zee te hoog zijn en geen brug te ver.

We zullen als Oorspronkelijk Mens onze eigen bruggen bouwen en onze eigen Oorsprong herinneren.


Laat je niet misleiden door de zeer spoedige komst van de valse christus, de antichrist zelf!


Het signaal heeft Queen Elisabeth met haar “dood” gegeven.

Het duister heeft daarmee het licht op groen gezet…


Helma Broekman©t.me/centrumlichtkind

t.me/lichtkind_lightchild


YouTube kanaal LICHTKINDRecente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page