top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De duur en verloop van de Eindtijd

Regelmatig krijg ik de vraag hoelang de eindtijd nog duurt en waar het allemaal nog heen gaat…

Alles staat op de kop en het dagelijkse leven van velen is nog nooit zo onzeker geweest waarbij de toekomst meer vragen dan zekerheden biedt.


De eindtijd is aan de ene kant een Kosmisch gegeven waarbij de Mensheid moet laten blijken in staat te zijn zichzelf naar een “hoger level” van liefde en onvoorwaardelijke actie(s) te evolueren met daarbij een bezield leven vanuit intuïtie te creëren.

Dit om boven zijn ego persoonlijkheid, die gebruikt wordt in de matrix door het duister, uit te stijgen.


Niet langer worden de aardse geneugten als eerste gevoed, maar de Geestelijke.

Het Geestelijke gevoel dat een ieder vervuld is met zijn eigen innerlijke kracht en menselijke zachtheid tegelijkertijd.

De Geestelijke nood onder de Mensheid wordt steeds groter naarmate zij langer in de Eindtijd vertoeft en velen zullen hierbij het besef niet (langer) hebben waar de weg naar geluk en bevrijding zich bevindt.


We bevinden ons sinds kort in de laatste fase van de Eindtijd, waarin de climax langzaam doch gedegen wordt opgebouwd wat betekent dat de druk op Mensheid steeds groter wordt.

Bij een deel is dit de “innerlijke” druk, waarbij de mens steeds vaker de wereld om hem heen niet meer volgen kan. Het begripsvermogen om zijn leefwereld te overzien en daarmee in juist perspectief te plaatsen wordt voor velen steeds lastiger, naarmate het duister zijn spel langer speelt.


De elite heeft het menselijke gedrag, hun uithoudingsvermogen en weerbaarheid nauwkeurig onderzocht en daarmee een belangrijke troef in handen genomen om het mentale vermogen van de mens finaal te vernietigen.

Het is een oppermachtig allesomvattend intelligent psychologisch spel wat met de mensheid wordt gespeeld.


Middels ongeziene machtsmiddelen als indoctrinatie van het onderbewustzijn, uitzending van lage ziekmakende frequenties en een valse DNA codering middels mRNA heeft het duister de werkelijkheid volledig in de macht.


De duur van deze laatste fase van de Eindtijd is niet exact bekend en dat zal ook niet bekend worden gemaakt vanuit de Oorspronkelijke wereld in verband met de vrije wil van ieder mens die zichzelf opnieuw zal moeten (her)ontdekken in deze cruciale Eindtijdfase.


Er is een strijd losgebarsten zowel op aarde als in de sferen, over het lot van de mensheid waarbij mededogen en behulpzaamheid naar anderen weliswaar centraal staat, maar waarbij een ieder zichzelf staande moet zien te houden.

Of noem het overleven, zoals je wilt.

Vanuit het Oorspronkelijke veld is echter wel duidelijk dat de Eindtijd nog minimaal 5 jaar gaat duren zolang de wereldse processen in dit aardse tempo blijven voort denderen.

Neem dit echter niet als een absoluut vaststaand gegeven omdat alles valt of staat met de ontwaking van de Kosmische Mens zelf.


Een proces wat zich in ieders’ binnenwereld al dan niet voltrekt.


Vanuit zeer oude profetieën komt echter een laatste eindtijdfase naar voren van ca. 2023 tot 2042 met een maximale uitloop naar beide kanten van zo ongeveer 6 a 7 jaar.

Veel hangt af van de keuzes en (innerlijke) ontwikkeling van de mensheid hoe snel de aan het duister verbonden elite hun snode plannen kunnen doorzetten.

En hoeveel mensen gaan beseffen dat ze hun hoop niet moeten vestigen op een externe interventie of leider, maar zelf de verantwoordelijkheid op zich dienen te nemen door hun innerlijke bewustzijn op orde te krijgen en zich te verbinden met het Christus Bewustzijn zelf.


Omdat de beproevingen en onvoorstelbare psychologische spelletjes de komende tijd in ras tempo opgevoerd zullen worden, wordt het een spannende en moeilijke tijd. Dat gegeven heeft niets met negatief zijn te maken, maar is een realiteit die zich binnen de matrix afspeelt en waar de mensheid in zijn geheel doorheen zal moeten gaan.


In fysiek opzicht zal planeet aarde eveneens voor grote uitdagingen komen te staan. Hetzij door de misselijkmakende “verkrachtingen” die de hoogste machtselite op haar uitvoert. Hetzij door de al in gang gezette poolverschuiving / kanteling van de aardas met de Grote Kosmische Alcyone Golf als sluitstuk, die definitief een einde zal maken aan de huidige matrix.


Het is aan een ieder zelf om ervoor te zorgen of hij/zij in staat is om de overgang naar de Nieuwe Aarde te maken en de grote chaos die hier aan vooraf zal gaan, mentaal en soms ook fysiek te overleven.

Of dat nu pas in 2040 of al veel eerder in 2027 zal zijn.


De eindtijd is goed in gang gezet en we staan aan het begin van de laatste beslissende Eindtijdfase.

En of je nu roept “Alles is Licht en we zullen overwinnen” of je haalt al je centen van de bank, het zal niets afdoen aan het omvangrijkste proces ooit dat in het Homo Sapiens tijdperk is gestreden. En waarbij jij en ik tegen wil en dank het middelpunt van zijn.


Licht, duister of elkander “afmaken” zal geen bal uitmaken. De Mensheid moet door dit grootste Eindtijd proces in zijn totaliteit heen. Links- of rechtsom.

Daar valt niets aan te stoppen en niets aan met mooie woorden omheen te draaien.


We are “all - in - the – game”. Of je nu wilt of niet.


Het is een proces tussen de hemelen en volkeren met de aarde als hun strijdtoneel.


En wij bevinden ons er middenin…


Volg mijn filmpjes en artikelen om je een weg door de Eindtijd heen te banen.


Helma Broekman©t.me/centrumlichtkind

t.me/lichtkind_lightchild


YouTube kanaal LICHTKIND

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page