top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De Eindfase van de Mensheid

Er is grote haast gemoeid om de invoering van het “teken van het Beest” zo snel mogelijk in ieders’ leven en in ieders’ lichaam te krijgen.

De transhumane agenda zou aanvankelijk in 2030 voltooid moeten zijn, doch door de sterke ontwaking van individuele mensen in hun Innerlijke Licht (kracht) en het feit dat de elite zich ook onderling in een grote strijd bevindt, wordt het hele proces van overname van de biologische, natuurlijke mens bemoeilijkt.

Met een grote noodgang en haast duwen ze de ene wet na de andere erdoor en passen de regels in noodgang aan, om de transhumane agenda al in 2025 gerealiseerd te krijgen.


De (door de vax) geinjecteerde Nanobots in ieders’ lichaam fungeren als een “zender” die de signalen van het alomvattende A1 Demiurgische Kwantumbrein kan lokaliseren en hiermee in contact kan treden.

Een soort “kwantum gesprek” kan voeren met ieders’ lichaam om zodoende met zijn geest te communiceren.

Dit alles buiten het bewustzijn van de mens om.


Een zeer gevaarlijke ontwikkeling, mede omdat we nu al zien en merken hoe bepaalde geïnjecteerde mensen volledig “in de ban zijn” van de zogenaamde grote voordelen van de injecties. En een zo gemakkelijk mogelijke maatschappij willen, om in te leven.

Middels de Metaverse en de digitale entiteit van elk mens, wordt in ras tempo deze gemakkelijke, doch enkel technologische, kille maatschappij gecreëerd.


Het is je vast en zeker al wel opgevallen hoe het gros van de gevaccineerde medemensen of niet over de spuit willen praten (het heikele punt vermijden) of juist wel over de spuit willen praten en de noodzaak ervan (die ander overtuigen om het ook te nemen).

Het schuldgevoel wat subtiel wordt overgedragen aan de ongevaccineerde medemens is vaak niet gering.

Omgekeerd is ook het angstgevoel wat subtiel wordt overgedragen aan de gevaccineerde medemens niet gering.

De ene helft kampt met een latent schuldgevoel.

De andere helft kampt met een latent angstgevoel.

En de rest hangt er ergens tussenin.


De nanobots in interactie met het grafeenoxide in het menselijke lichaam, communiceren ook onderling in een voortdurende afstemming op dat wat in de omgeving gebeurt.

Veel mensen beseffen niet hoe deze nanotechnologie, nog voordat je die ander ontmoet hebt (een hand schudden is nog steeds uit den boze), al in interactie met die ander gaat.

Dat betekent dat nog voor jij ook maar enig contact hebt gelegd met die ander, de nanotechnologie dat al voor jou heeft gedaan!


Het is een beetje als met de menselijke aura’s:

Nog ruim voordat je een woord met iemand hebt gewisseld, zijn de aura’s al in interactie met elkaar en kunnen hierbij of elkaar afstoten, of elkaar aantrekken of enige tijd om elkaar heen blijven draaien.


Met wereldwijd al ruim 8 miljard coronavaccins aangekocht door landen met opties op nog eens 5 miljard doses, kunnen we stellen dat de onderlinge “nevencommunicatie” van de Nano bots met behulp van het grafeen, inmiddels groter is geworden dan de communicatie onder de mensheid zelf.


Laat dit even tot je doordringen:

Er is dus een omvangrijke onzichtbare Nano bots communicatie gaande tussen en onder de mensen, welke geheel buiten ons zicht en bewustzijn omgaat!

Een zeer intelligente Nano technologische kwantum communicatie, welke de mensheid stilletjes instrueert, voorbereidt èn overneemt in hun natuurlijk staat van zijn!

Deze Nanobots maken gebruik van de onbewuste thema’s in jezelf.

Met andere woorden: slechts op je innerlijke schaduwen kunnen ze communiceren!


Begrijp je nu dat de term “cognitieve dissonantie” veelvuldig wordt gebruikt en dat zowel de reguliere als alternatieve media zo overweldigend hun berichten en nieuws de wereld in moeten brengen? Niemand kan nog de waarheid compleet overzien. En dat wat niet voor mogelijk wordt gehouden, wordt in de ontkenning weggezet.

De ene helft van de bevolking zegt dit.

De andere helft van de bevolking zegt dat.

Lijnrecht tegenover elkaar.

Links versus rechts.

Zwart versus wit.

De dualiteit ten top.

De hele media overschreeuwt zichzelf. Volledig onbewust aangestuurd door de Nano technologische kwantum communicatie zelf. Weliswaar met de beste bedoelingen (nou ja, soms ook niet), maar aangestuwd door de contactloze, geruisloze doch zeer geavanceerde intelligente communicatie van de Nano technologie zelf. Zoals de matrix wil dat er wordt gecommuniceerd.


Het is een door niemand opgemerkt, wereldwijd Demiurgisch Nano Communicatie netwerk die de Mensheid volledig in een verbale en non verbale (gedrags)dwangbuis heeft geplaatst.

Waarbij elk mens (gevaccineerd of niet) slachtoffer is geworden.


Maar slachtoffer ben je alleen als je gelooft dat je dit bent.

Onderhevig zijn aan-, gebeurt slechts als je bang bent voor autoriteit.

Weet dat de kracht van het Bewustzijn in ieder Mens, de grootste troef is die Mensheid bezit.


Het Universum is ontstaan uit BEWUSTZIJN.


Word zo snel mogelijk wakker uit je sluimerslaap (de werkelijkheid zoals je altijd dacht dat die was) en laat je innerlijke schaduwen niet langer de boventoon voeren.

Kies voor je Bewustzijn en ONTWAAK!


De Universele Kracht = de Kracht van het Bewustzijn. Dat is hoe de Goddelijke Matrix werkt.


Helma Broekman©T.me/centrumlichtkind


YouTube kanaal LICHTKINDRecente blogposts

Alles weergeven
bottom of page