top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De Geest van deze Tijd

In de nadagen van de afgelopen zomertijd is zoals in het sprookje van Aladin de geest der mensheid goed uit de fles.


Onder de wakkere spirituele aardbewoners volgt de ene opzienbarende onthulling de andere in zo’n ras tempo elkaar op dat alle wakkere mediakanalen naarstig over elkaar heen bulderen wie als eerste het “hotline” nieuws onthult.

Of het nu gaat over de ondergrondse horrorcomplexen waarin zelfs de hel nog niets bij is vergeleken of over het satanisme wat wereldwijd regeert.


Onder de gevaccineerde aardbewoners die mondjesmaat wakker worden omtrent het mRNA spul en spike gebeuren wat zich afspeelt in hun lichaam en een overheid die in moordend tempo verleidelijk het 4e booster shot de mensheid aanbiedt.


Steeds meer wordt onthuld.

Steeds meer wordt bekend, steeds meer wordt de leugen ontmaskerd en de waarheid gekend.

Het is de huidige Geest van de Tijd die ervoor zorgt dat steeds meer mensen wakker worden en hun plan van aanpak presenteren of zich dat nu op “lichamelijke” dan wel “geestelijke” voorbereiding berust.


Openlijk worden onthullende verhalen in interviews en podcasts bloot gegeven waarin het beeld van een wakker gewaar zijn steeds meer wordt geschetst.

Een ontwakende mensheid die de illustere verhalen van het duister ontmaskert en zo zijn “tegenstander” herkent.


Waarom word het in mij dan alsmaar stiller…

Met een groeiende behoefte om mijn wereld steeds kleiner te maken..

En wedden dat jij diep in je hart dit zelfde gevoel herkent?


Juist nu de Geest van deze tijd in hoog tempo loskomt onder de mensheid en iedereen met een alles onthullend verhaal komt, waarbij de één nog meer dan de ander zijn persoonlijke presentatie de wereld ingooit.


Het wordt wat eentonig om te vermelden maar alles binnen deze huidige Tijdsgeest wordt door het duister gezien, gekend en voorzien.

Binnen de matrix wetten is er geen onderscheid tussen goed of kwaad omdat de energetische processen van elk mens individueel worden ingezet om de elektro magnetische belijningen van de matrix te bekrachtigen.

Ieders’ individuele proces zet de motor van zijn (eveneens) elektromagnetische energielichaam aan.


Hoe krachtiger de innerlijke processen, hoe krachtiger het omringende elektromagnetische veld van ieders’ mens.

Licht of donker, goed of slecht maakt hierbij niet uit daar het enkel gaat om de natuurkundige processen van sympathische geluidstrillingen, die de matrix werkelijkheid in tact houden.

Binnen de Oorspronkelijke Schepping van de Mensheid werd alles gecreëerd met zuivere trilling resonanties.

Resonanties die ontstaan uit het Bewustzijn waaruit de Geest zich voortbeweegt.

Hoe meer de omgeving zich overeenstemt met dit Bewustzijn waaruit de Geest zich voortbeweegt, hoe krachtiger de resonantie en er een fijnbesnaarde afstemming tussen de “mens” en zijn leefwereld ontstaat.


Met andere woorden: hoe fijnbesnaarder de innerlijke trilling resonanties, hoe zuiverder de innerlijke trilling, hoe puurder de innerlijke klank.

Zullen we dat de “muziek van iedere menselijke ziel” noemen?


De innerlijke zuivere muziek die ons DNA opvangt en vertaalt naar de concepten van het leven. En tot uiting brengt in onze buitenwereld.

Dus de innerlijke resonantie bepaalt de uiterlijke toon.


Vandaag de dag wordt steeds meer onthuld en steeds meer (online) gedeeld.

De niet wakkere mens wordt meegesleurd in een demonisch aangestuurde QR maatschappij en de wakkere mens wordt meegezogen in een steeds “wakker” wordende gemeenschap die de ene na de andere leugen (van de elite en machthebbers) ontmaskert.

En beiden zijn gevangen in een spike eiwit rond circulerende maatschappij.


De grote Cyclus binnen onze Melkweg rondom de Centrale Zon Alcyone loopt ten einde en we kunnen stellen: “de tijd is op”.

Dat betekent dat de innerlijke resonantie klank van een huidige beschaving ofwel een octaaf hoger zal gaan vibreren, dan wel een steeds valser klinkende klank zal produceren.


Door de toediening van het mRNA binnen de menselijke “stemvorken”: het menselijke DNA, wordt de Oorspronkelijke zuivere Scheppingsklank niet goed meer opgevangen.

Sterker nog: deze wordt teniet gedaan, waarop in boek III NIEUWE DAGERAAD nader wordt ingegaan.


Binnen de matrix weet ook het duister dit gegeven:


Door nu de zogenaamde “niet wakkeren” dieper in de boosters te vangen, wordt dit steeds meer een weerloze, manipuleerbare groep wiens innerlijke zielsklank teniet wordt gedaan.

Maar door de zogenaamde “wakkeren” steeds meer van de duistere waarheid te onthullen, bereikt de hoogst denkbare elite met zijn Luciferiaanse aanhang exact wat het voor ogen heeft:

De zuivere innerlijke klank van elke wakkere ziel wordt in een “ludiek” orkest geplaatst.

Een orkest wat zogenaamd “samen strijdend tegen het kwaad”, een monotoon geluid produceert.


En monotone, één duidende klanken zwakken ieders’ individuele DNA steeds sterker af.

Want elk DNA is uniek en Goddelijk, maar behoort wel zijn eigen Authentieke klank te behouden!

Iets waaraan het de mensheid steeds meer ontbreekt.


De Demiurgische god uit Genesis vermeldde niet voor niets zijn “evenbeeld” te willen scheppen.

Een beeld gelijk als “hij”. Maar vergat er wel bij te vermelden dat vanuit het Oorspronkelijke veld ieder mens vanuit het eigen Bewustzijn waaruit de Geest zich voortbeweegt, zelf zijn wereld kan creëren!


Levend vanuit ieders’ eigen unieke Goddelijke Oorspronkelijke (Scheppings) Klank.


Dat behoeft geen ja knikkers, meelopers en “wij zijn wakker” modellen, doch slechts authentieke eenlingen die hun eigen innerlijke klank zuiver hebben en houden.

Dwars door alle barrières en ego aanvallen van anderen (maar ook van zichzelf!) heen.


Laat de Geest der Tijd je niet langer (mis)leiden…


Helma Broekman©


NB: de artikelen van LICHTKIND ZIJN AUTHENTHIEK EN MOGEN NIET ZONDER VERMELDING VAN DE AUTEUR WORDEN OVERGENOMEN!


www.lichtkind.nl

www.niieuwedageraad.nl


(binnenkort ons nieuwe Platform online!)


t.me/centrumlichtkind

t.me/lichtkind_lightchild


YouTube kanaal LICHTKINDRecente blogposts

Alles weergeven
bottom of page