top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De Goddelijke matrix van bescherming

Onder de mensheid zijn er allerlei overtuigingen bedacht om een manier te vinden om zichzelf veilig te houden in een alsmaar raarder wordende wereld, waarin niets nog is wat het lijkt en alles op de kop staat.

Met het invoeren van de mRNA injecties werd de mensheid massaal in contact gebracht met een uitermate intelligente nano technologie. Deze technologie zou aanvankelijk het genezen van vele ongeneeslijke ziekten kunnen bewerkstelligen en handicaps kunnen verlichten ten gunste van een betere gezondheid en een hoger welzijn.


Inmiddels is er één onderwerp taboe geworden om te benoemen maar waarvan desondanks het leed inmiddels al enorm is:

de mRNA injectie die het gros van de mensheid inmiddels in zich heeft. Ongeacht wat hun beweegredenen of motivatie ook was; deze nano technologie brengt een onomkeerbare reactie in het lichaam teweeg waarvan we nu voorzichtig (al) de eerste verwoestende uitwerkingen van beginnen te zien.

Zodra je het benoemt word je in de ban gedaan.

Zodra je het beschrijft word je belaagd met vragen die nog nèt niet claimen dat je ze binnen afzienbare tijd dient te beantwoorden.

Zodra je geen blad voor de mond neemt word je bestookt met “mitsen en maren” en met andere “waarheden” om de oren gegooid.


We leven in duistere tijden waarin het als kanaal zaak is om standvastig en krachtig te zijn.

Het LICHT is er altijd evenals de innerlijke Goddelijke stem.

De grenzeloze innerlijke kracht van het menselijke bewustzijn zal de leidraad voor de komende Eindtijd jaren zijn.


De grootste valkuil van de mensheid is om zich te verschuilen achter new age overtuigingen en technieken of zich te verzamelen onder een religie zonder met het EIGEN bewustzijn bezig te zijn.


De grenzeloze innerlijke kracht van een ONTWAAKT bewustzijn bepaalt namelijk de GODDELIJKE KOSMISCHE MATRIX.


Dat betekent niet dat je slechts achterover hoeft te leunen om te bidden, te vasten of te mediteren.

Nee.

Het betekent dat je elke dag opnieuw actief met je eigen innerlijk aan het werk moet om zodoende je ego zelf te doorzien.

Veel mensen willen dan geen mRNA shedding krijgen, maar willen ook niet hun leven aanpassen zodra dit betekent dat ze hiervoor dingen moeten opgeven of dat ze concessies moeten doen die in hun (ego) ogen inhouden dat ze minder kunnen genieten van alle geneugten van het leven.

En dat in de EINDTIJD…


De GODDELIJKE BESCHERMING IS DE KRACHT van een ONTWAAKT en VERANTWOORDELIJK BEWUSTZIJN.


Alles in onze fysieke wereld (dus ook de wereld waartoe het mRNA behoort) bestaat uit-, en maakt gebruik van energie, elektromagnetische straling, zwaartekracht en kwantumfysica.

Daar waar het universum hoofdzakelijk “leeg” lijkt te zijn is niets minder waar.

De “lege” ruimte is gevuld met een soort achtergrondstraling/klank/impuls/donkere energie en met name een energie die voor de mens onbekend is. En die als functie heeft ALLES wat zich manifesteert en afspeelt binnen de stoffelijke werelden te geleiden en te transporteren binnen het Goddelijke Kosmische achtergrond / Goddelijke matrix veld.


Hierdoor staat alles met elkaar in verbinding en is het één niet los van het ander te zien.


Als de ruimte echt hoofdzakelijk “leeg” zou zijn hoe kunnen dan de energiegolven die alles overbrengen, van je gedachten tot het zonlicht wat buiten in je ogen valt, tot het lezen van dit artikel en het omhelzen van je dierbare, zich van de ene plek naar de andere verplaatsen?

Hoe is het dan mogelijk dat je waarneemt, bent wie je bent en doet wat je doet?


Wat is dan jouw relatie met jezelf en de wereld om je heen?

Een vraag die de mensheid al eeuwen lang in de greep houdt?

De mens dat onderdeel uitmaakt van het Grote Geheel en het Universum waarin het zich bevindt?


Energie lijkt overal en nergens aanwezig te zijn, onzichtbaar voor de mens.

De “lege” kosmische ruimte is een veld gevuld met een energie dat verschilt van enige andere vorm van energie en voor de mens nog geheel onbekend is.

Maar juist deze onbenoembare ongrijpbare GODDELIJKE ENERGIE functioneert als een Kosmisch achtergrond netwerk, waarop alle levensimpulsen en gebeurtenissen zich afspelen maar tegelijkertijd ook worden getransporteerd!

Verplaatst worden van het ene-, naar het andere en dat alles tegelijkertijd!


WAT BETEKENT DIT NU VOOR DE MENS?

Om die vraag te kunnen beantwoorden dient de belangrijkst STRATEGIE VAN HET DUISTER door jezelf herkent te worden!

De krachten van de duisternis kent vele gedaanten en kan op zowel stoffelijk als astraal niveau bestaan.

Het duister omvat niet alleen de personen die zich bewust aan het donkere pad hebben verbonden met de krachten die door hen heen werken (en zich vaak voordoen als “licht”), maar OOK de eigen onbewuste en niet gekende lagen van ons Lagere-, en ego zelf.


Met andere woorden:

Het duister gebruikt jouw binnenwereld als krachtig middel om tegen jezelf in te zetten waardoor je vaak je eigen vijand wordt.

Hoe meer je weet wat het mRNA doet en wat de uitwerking ervan is, hoe daadkrachtiger je dient te zijn om hierin andere keuzes te maken die voor jou het hoogst haalbaar zijn.

DAN BLIJFT DE GODDELIJKE BESCHERMING IN TACT.


Dat betekent dus dat indien je bijvoorbeeld met kinderen werkt je niet kunt voorkomen dat je direct met hen in contact komt en dat hoeft ook niet.

Je bent je bewust van het gevaar van shedding en houdt hier zo goed als lukt rekening mee, maar ook het LICHT weet dat jij je geld moet verdienen en een liefdevolle juf wilt zijn.

In dit voorbeeld wordt dus de Goddelijke matrix/achtergrond energie NIET verstoort en blijft deze geheel synchroon met jouw binnenwereld en uiterlijke gedrag.


Anders wordt het in dien je willens en wetens bijvoorbeeld naar een uitgaansgelegenheid gaat waarbij mensen dicht op elkaar staan en veel gezweet wordt (shedding middels aorosolen, de lucht).


Je bewustzijn komt dan NIET OVEREEN met je LIEFDEVOLHEID en je EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID en dan valt de GODDELIJKE ACHTERGRONDSTRALING/BESCHERMING weg omdat je hebt gekozen uit EGO BELANG.


Zodra je iets donders goed weet en je bewust bent van de gevaren, dien je jouw gezonde verstand te gebruiken ook al houdt dat minder leuke (ego) keuzes in.

Maar ga je desondanks toch gewoon door met je oude manier van leven en (ego) gedrag, verschuilend achter het gegeven dat je bijvoorbeeld niet gevaccineerd bent en (zogenaamd) wel bewust, dan is dit Goddelijke Kosmische netwerk NIET werkzaam!


De GODDELIJKE MATRIX WERKT namelijk op het innerlijke BEWUSTZIJN en de VERANTWOORDELIJKHEID die ieder mens VOOR ZICHZELF DRAAGT.


Het LICHT weet heel goed dat ieder mens moet werken voor zijn kost en de liefde moet blijven uitdragen voor onze medemens.

Met het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, een liefdevol gedrag en bewuste (soms minder leuke) keuzes maken die niet altijd je ego strelen, blijft de GODDELIJKE BESCHERMING voor een ieder van ons intact.


BEWUSTZIJN = DE KRACHT


Herken de strategieën van je ego (waar het duister gretig gebruik van maakt).

Gebruik je gezonde verstand om de juiste stappen te zetten.

Neem je eigen verantwoordelijkheid in de hand en verschuil je niet achter groeperingen, religies of andere technieken.

De GODDELIJKE kracht bevindt zich in UNIVERSELE OVEREENSTEMMING met jouw BEWUSTZIJN en jouw VERANTWOORDELIJKHEID.

De Kosmos = gelijk als jij.


Helma Broekman©Een kleine bijdrage wordt zeer gewaardeerd.


LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. donatie


Dank je wel.


NIEUWE DAGERAAD Boek III

geeft de Mensheid de universele kennis weer die het altijd is onthouden, maar nu meer dan ooit nodig heeft.


Verschijnt binnenkort.

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page