top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De kinderartsen zijn om: vaccineer de tieners

De Volkskrant:

De kinderartsen zijn om: vaccineer de tieners


Vaccineer ook tieners van 12 tot 17 jaar tegen corona. Met dat nieuwe advies komen de Nederlandse kinderartsen.

De snelle opkomst van de besmettelijke deltavariant maakt deze volgende stap in het vaccinatieprogramma volgens hen noodzakelijk.


Het is de OMT en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde duidelijk geworden dat volgens de nieuwste modellen die de ziekteverspreiding voorspellen, dat bij het niet vaccineren van tieners, het aantal besmettingen na de zomer flink zal stijgen.

Die stijging is significant hoger dan wanneer de tieners wel worden gevaccineerd.Dit schrijvende ervaar ik een vreemd moment terug in de tijd. Dat de propaganda van de tweede wereldoorlog (die natuurlijk op de mensheid is losgelaten door de machthebbers, omdat mensen van zichzelf vredelievende, absoluut geen oorlogvoerende neigingen in zich hebben), met een tegenartikel weerlegd moet worden.

Om zodoende nog enigszins de waarheid en vrijheid van de mens te openbaren.


De tijd is terug geschroefd naar WOII. Alle processen die eerder in de geschiedenis kenbaar werden gemaakt, worden nu ingezet en gebruikt om de slag te winnen.

Om af te maken, wat toen niet lukte: totale onderwerping van de mensheid en het menselijke ras volledig als experimentele proefkonijnen te gebruiken.

Het getal van het Beest is het getal van een mens, 666 zegt de Bijbel.

En hoewel ze zelfs het Bijbelse boek in hoge mate verkracht hebben, vinden we zodra we deze lezen in onze Geest, wel degelijk de materie waarin we ons hedendaags bevinden.


De totale mensheid moet in een trans humanistische vorm gegoten worden, om de eeuwigheidsclausule voor het duister te waarborgen en de biologische organen en systemen te kunnen gebruiken voor verdere ontwikkeling van een nieuw soort ras.

Het ras van Zion, het vierde wereldrijk.

Dit ras is de vernieuwde versie van de agenda van de met duister geïnfiltreerde mensen op aarde, in samenwerking met de reptielachtige, Grey, Zeta achtige die nagenoeg ons volledige zonnestelstel in hun bezit hebben.


Er dienen zoveel mogelijk zielen vernietigd te worden om in een gerecyclede versie voorgoed gevangen genomen te worden, zodat deze keer op keer in de kosmische tijd, gebruikt kunnen worden als voeding en speelattributen voor een zeer donker ras.

Het Luciferiaanse ras, waarbij het de bedoeling is dat Satan kan herrijzen in de lichtende versie van een christus. Het huidige zonnestelsel is aangemerkt als thuisbasis voor dit lugubere spel.

Alles is al eonen lang in voorbereiding en dit zonnestelsel is compleet klaargestoomd om binnen de holografsiche cyborgwerelden van het duister, verder te gaan.

We hebben het over de grootste invasie en overname ooit in onze menselijke geschiedenis op planeet aarde.

Deze Eindtijd is van het grootste, wezenlijke belang: het gaat over al dan niet de ondergang van de mensheid in totaliteit!


De hele anamnese van planeet aarde stond in het teken van deze overname en wat heeft de mensheid een waarschuwingen en signalen gekregen.

Maar doordat het menselijke bewustzijn zich grotendeels in de buitenwereld liet afspelen, kon het spel van satan ongemoeid zijn gang gaan.

De Christus zei en zegt nog steeds: “mens, keer naar binnen en vind MIJ”.

En hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe lastiger dit innerlijke bewustzijnsproces wordt.

Daarbij; tevens ongevaxte mensen keren nog veel te weinig naar binnen.

Het Godddelijke ontwakingsproces heeft niets te maken met geld, macht of angst.

Maar alles met het vinden van Jezelf in Onvoorwaardelijkheid.

Onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijk lef hebben om je mening de wereld in te brengen, onvoorwaardelijk je grenzen aangeven, onvoorwaardelijk jezelf laten zien, onvoorwaardelijk jezelf zijn, je binnenkant leven!


Natuurlijk; de wetten Gods zijn ondoorgrondelijk en veel krachtiger dan welke wet van satan ook.

Dat betekent dat iemand met een genomen vaccinatie, nog wel degelijk zichzelf kan bevrijden zodra hij zijn Innerlijke Christusweg zoekt. En gaat leven.

Maar hoe meer het transhumanisme zijn ingang krijgt in iemands binnenwereld, hoe lastiger de weg terug naar huis…

Ik denk dat ze in 2022 de 5G netwerken op elkaar gaan aansluiten. Deze zeer geavanceerde, intelligente straling, zendt vanaf dat moment constant een lugubere frequentie uit, die in de binnenwereld van elk gevaxt mens, de frequenties bepaalt.

Met andere woorden: vanaf dat moment is het hele aurasysteem niet meer door het bewustzijn van de mens zelf te bepalen, maar door de frequenties van 5G.

Waarom volgend jaar? 2022?

Voel voor jezelf, maar de optelsom is 6…


Steeds meer mensen zijn inmiddels gevaxt. In een moordend tempo douwen ze de injectie erin.

Het is noodlijdend geworden, het hart van alle wakkere Christuszielen huilt.

En huilt, en huilt…

Maar ook daarin mogen we niet te lang stil blijven staan, immers het duister gaat in een sneltrein vaart voorwaarts.

We dienen wakker, standby en alert te blijven. Elke dag kunnen we gepakt worden door het duistere systeem van infiltratie.

Zowel in onze binnenwereld als in de buitenwereld.

Inmiddels zie en herken je de gevaxte mensen. Daarover een andere keer meer.

Het is wat het is.

We kunnen het niet stoppen. Zoals gezegd: het duister mag deze jaren regeren. Zo is het voorzegt.

En al eonen geleden bepaalt.

We zullen onszelf bijeen moeten rapen en staande zien te houden. Ik geloof niet in opsparen van goud en zilver. Dit is aards bezit. En we dienen ons geestelijke bezit veilig te stellen.

Ik geloof wel in het autonoom zijn in deze verschrikkelijke wereld en het tuinieren in mijn eigen moestuin.

Al was het maar omdat dit mijn zorgen over onze hedendaagse wereld even ter zijde legt.

En omdat mijn eigen krop sla toch wel heel erg smaakvol is.


Ze proberen de ouders volledig buiten spel te zetten, waardoor ze alles met de kinderen kunnen doen wat ze willen.

De tieners is de krachtigste groep voor hun veilig te stellen toekomst.

Met aantrekkelijke acties en propaganda zullen ze elke tiener vangen in hun valstrik.

Misschien wel een vax bus bij school of een speels evenement.

Massaal zullen de tieners toestromen. De verleiding is vanzelfsprekend voor hen groot. Ze willen leven en vrij zijn.

School en overheid bepalen straks, niet wij als ouders.

Daarom ook autonoom worden. Zonder enig lidmaatschap. Wil vrij zijn, van elke instantie.

Autonoom is een universeel recht van elk mens en daarom vrij beschikbaar.


Iedereen wil vrij zijn.

Onwetende mensen nemen daarom de vax.

Iedereen wil gezond zijn.

Angstige mensen nemen daarom de vax.

Iedereen wil het gevoel hebben dat iemand voor hen zorgt.

Volgzame mensen nemen daarom de vax.

Niemand wil een ander ziek maken.

Goedhartige mensen nemen daarom de vax.

Iedereen twijfelt vaak aan zijn eigen wijsheid.

Onzekere mensen nemen daarom de vax.

Niemand wil het zwarte schaap zijn.

Doorsnee mensen nemen daarom de vax.


Laten we niet oordelen, doch enkel gewaar zijn.

Wees waakzaam lieve medemens en alert.

Maar laat u leiden door Liefde en niet door angst!

De waarheid is verschrikkelijk, doch voorzegt.

De Christus wist van dit alles en leidt ons door deze bizarre tijden heen.


In liefdevolle, doch wakkere verbondenheid.


Helma vdf Broekman en team


Wimbert Buisman,


Betty, Mathilde


Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page