top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De laatste decennia van de Eindtijd

De laatste fase van deze uitzonderlijke en heftigste eindtijd ooit is onlangs ingegaan.

Een fase die naar schatting nog zo’n 9 a 10 aardse jaren zal duren alvorens het duister niet meer de overhand zal hebben.

Deze laatste decennia durende fase kenmerkt zich door verschillende aspecten en al deze aspecten zal de mensheid dienen te ondergaan, alvorens er innerlijke bevrijding en dus eveneens uiterlijke bevrijding zal kunnen plaatsvinden.


De grote innerlijke en uiterlijke veranderingen in ieders’ mensenleven gaan de komende jaren synchroon verlopen met de enorme veranderingen die zich in de kosmos in toenemende mate gaan afspelen.

Onze aarde en het zonnestelsel worden de komende (laatste) eindtijd jaren richting een omvangrijke krachtige elektromagnetisch veld getrokken in de vorm van een grote enorme etherische “tunnel”.

Deze “baan” die de huidige aarde volgt/gaat volgen heeft niets te maken met astrologische processen maar staat gek genoeg los van alles wat zich in de zwaartekrachts-, en astronomische ontwikkelingsprocessen bevindt.


Het lijkt erop dat de aarde “haar eigen baan” gaat volgen en deze is onttrokken en onzichtbaar voor telescoop en wetenschappelijke observatie.

Waar deze “baan” naar toe leidt weet (nog) niemand maar er is een eindbestemming van deze reis.

De aarde wordt omgeven met elektromagnetische deeltjes die allemaal met elkaar verbonden zijn en een netwerk vormen rond onze aarde en ons zonnestelsel.


Om deze kosmische aspecten te kunnen blijven ondergaan dient de mensheid zijn eigen innerlijke kosmische aspecten te ontwikkelen en deze ontwikkeling is de reden dat de geheime machten achter alle, de voor ons zichtbare, regeringen wereldwijd bezig zijn om een coup op mensheid en haar aarde te plegen.


Vanaf 25 augustus j.l. heeft de EU bepaald dat alle “haatzaaiende” taal en “misinformatie” van alle platforms moet worden verwijderd. Wat daaronder wordt verstaan mag de overheid zelf bepalen. Dat de wereld al erg lang onderhevig is aan propaganda ten gunste van het duister is al langer bekend.

De waarheid wordt gemaakt tot leugen en leugens worden gebracht in zogenaamde “ten gunste van mensheid en aarde’s voortbestaan” verpakte mooie taal.


Inmiddels is het Amerika (en alle bondsgenoten) tegen de rest van de wereld en is het nog slechts een kwestie van tijd alvorens de BRICS landen groter zullen worden dan de G7 landen.

Een nieuwe verdeling van alle landen zal wereldwijd grote onrust en catastrofes onderling, tussen een inmiddels verdeelde mensheid, veroorzaken waarbij het aankomt op ieders’ individuele morele waarden.


De wereldwijde aangestichte branden kosten vele mensenlevens en het leed was onder het mensenras al niet meer te overzien..

Van bosbranden in Maui tot Canada tot het Europese continent wat niet los kan komen van het strakke WEF regime.

Wereldwijd wordt het netwerk nu aangelegd om overal ter wereld rampen en grote branden te veroorzaken omdat voor het duister een brand en/of ramp zogezegd “zuiverend” werkt.


Door het platbranden of verwoesten van hele leefgebieden en menselijke levens wordt zogenaamd een nieuwe basis gelegd voor dat wat komen gaat: een opsplitsing en herverdeling van de continenten en landen met een (demiurgische satanische) wereldregering voor de dan nog op aarde aanwezige mensen.


Er is geen enkel statistisch én statisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogte of dergelijke natuurrampen veroorzaakt of vaker doet voorkomen.

Ook dit is een leugen die zijn weerga niet kent!

De regering Biden en talloze andere (voor het oog zichtbare) wereldleiders dringen aan op een netto nul-koolstofuitstoot in 2050 hoewel dit funest is voor de hele wereldeconomie en het leven op aarde.


Er was en er is geen sprake van een klimaatcrisis dan enkel een crisis onderling tussen de geheime en verborgen machthebbers zelf.

Het schadelijke en zeer onrealistische CO2 klimaatbeleid zal worden doorgedrukt ten koste van ieders’ levensvrijheid en de leugens stapelen zich de komende jaren in nog sneller tempo op.


De jaarlijkse “griepgolf” wordt nu al gevangen in de nieuwe corona variant “Eris” ofwel “EG.5”

(ZIE ARTIKEL LICHTKIND 22 AUGUSTUS J.L.)

waarbij de enorme sterfte die straks onder de mensheid in toenemende mate zal plaatsvinden, wordt verpakt in deze leugenachtige corona variant.

En dat terwijl Biden al miljarden heeft geïnvesteerd in de nieuwe “injectiespuiten” die ons dan zogenaamd moeten beschermen tegen deze nieuwe variant van een gemanipuleerd virus.


De Grote Zuivering

staat op het punt om los te breken en dat zal voor velen niet gemakkelijk zijn.

Allerlei verschijnselen, waarnemingen en nieuwe regelgevingen zullen wereldwijd letterlijke en figuurlijke brandhaarden veroorzaken.

De menselijke waarneming van een verschijnsel kan nooit objectief zijn, maar past zich aan, aan de waarnemer zelf en komt daarmee voort uit het eigen bewustzijn, waaruit dien ten gevolge de (eigen) waarheid wordt gevormd.


Daarom is het beste wat je de komende jaren kunt doen jezelf te bevrijden van innerlijke beknellingen en banden, die je in een onzichtbare ijzeren greep van anderen houden waardoor jij doet wat je altijd al hebt gedaan.

Bevrijd jezelf van elke vorm van (stille) manipulatie en voel bij welke mensen om je heen je nog wel volledig je EIGEN VRIJHEID ervaart!

Indien je, al is het maar een beetje, jezelf nog gebonden, verplicht of schuldig voelt naar die ander ben je NIET vrij!

Schuldgevoel is een signaal vanuit je binnenste dat aangeeft dat jouw vrijheid nog een thema is.


De komende jaren zullen de gevangen “vrijheden” en onwaarschijnlijkheden steeds grotere vormen onder het mensenras gaan aannemen, waarbij een ieder voor zijn eigen “afgrond” komt te staan.

Een afgrond waarin elk mens eerlijk zal moeten kijken naar de onzuiverheid van zijn gedrag en daden.


Liefde = vrijheid en met het openen van je eigen INNERLIJKE VRIJHEID komt je Bewustzijn vrij te liggen om haar eigen ontwikkelingsweg te volgen in een “baan” die je uit de duisternis leidt.


En dat is nou juist iets wat de tegenkrachten niet willen.


Maar wel het beste wat je aan jezelf kunt geven.

De innerlijke kosmische bevrijding is de weg naar huis.


We gaan op weg…

(voor wie dat wil)


Helma Broekman©


LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. donatie


Dank je wel.


t.me/centrumlichtkind

t.me/lichtkind_lightchild


BINNENKORT NIEUWE WEBSITE/PLATFORM EN

PUBLICERING NIEUWE DAGERAAD III!Afbeelding gemaakt door mijn jongste
Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page