top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De matrix paradox van kracht versus zwak

In de Matrix trilogie films spelen zich de scenario’s af die veel mensen vandaag de dag terugzien in de agenda waarmee de elite bezig is.

De Matrix trilogie is een populaire filmreeks waarin het bewuste bestaan van het leven wat de mensheid zich elke dag bewust is, zich afspeelt.

Als alles door een computer wordt uitgerekend op onze aarde en zelfs binnen ons zonnestelsel, dan rekent die computer ook zichzelf uit.

En dat gaat tot in het oneindige door.


Het hele bewustzijn van de mensheid en die computer bevindt zich dan in een oneindige eeuwigheidscyclus waarbij alle ervaringen, herinneringen en processen van het leven zelf zich afspelen zonder begin en zonder eind.

Om “iets” van het menselijke bewustzijn in die eeuwigheidscyclus te kunnen waarnemen moet datgene in min of meerdere mate onvergankelijk zijn.


Dat eeuwigdurende stuk bewustzijn zou je de “ziel” kunnen noemen welke zichzelf buiten de vijf zintuigen kan waarnemen en zich daarmee dus in een “ander tijds” besef bevindt.

De zogenaamde “cyclische tijd”.

Een tijd die niet van verleden, heden naar de toekomst loopt, maar TELKENS OPNIEUW ZICH AFSPEELT totdat iets van ons bewustzijn hieraan ontsnapt en dus “uitstapt”.


Als de hele matrix schepping door een computer wordt uitgerekend en dus tevens zichzelf ook moet uitrekenen om binnen dezelfde schepping bestaansrecht te kunnen hebben (!), dan moet het wel over een oneindige hoeveelheid geheugen en rekencapaciteit beschikken, met dien verstande dat het ook zodoende zelf oneindig veel energie verbruikt.


Om deze “super computer” te laten bestaan en te laten functioneren zijn er heel veel menselijke batterijen nodig die de input en gegevensverwerking van deze “Quantum” computer waarborgen.

Een Quantum brein dat slechts per gradatie van menselijke input bestaat en de menselijke energieën gebruikt om de lineaire tijd van verleden, heden en toekomst te bepalen.


Onder de mensheid worden figuren aangesteld die op het juiste tijdstip, binnen het juiste perspectief en met de juiste procesmatige gedachten-, en handelingengang inspelen op datgene waar de mensheid behoefte aan heeft en datgene waar de mensheid uiting aan wil geven.


Het is een ingenieus spel bepaalt door (Q)uantum) wat exact weet, ervaart en bespeelt waar de behoeftes liggen van de verschillende groeperingen onder de aardse bevolking.

Handig wordt ingespeeld op de emoties waaraan het menselijke ras op dat moment aan onderhevig is.


En binnen de Eindtijd zijn de belangrijkste emoties gestoeld op angst, ontkenning en hoop.

Mensen of delen zichzelf een functie toe of krijgen een functie toebedeeld om op deze menselijke emoties in te spelen om deze geleidelijk aan een bepaalde route op te duwen.

Een route richting de “toekomst” toe.

Een route die zoals je zult begrijpen past binnen het elitaire spel van Quantum.


De verschillende lagen binnen de matrix spelen zich niet alleen af binnen de wereld van de vijf zintuigen met de lineaire tijd, maar tevens binnen de cyclische tijd.

Het enigste perspectief wat ons rest is om dicht bij onszelf te blijven en onze innerlijke gevoelswereld te onderhouden met aandacht, liefde en bewustzijn.

Hoe moeilijk, pijnlijk of heftig het leven soms ook is.


De kracht van LIEFDE is de kracht van KWETSBAAR DURVEN TE ZIJN.

Want onthoud:

Een zachte kracht is sterker dan een harde macht.


Helma Broekman©


www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl


t.me/centrumlichtkind


YouTube kanaal: LICHTKIND


Wil je mijn kanaal ondersteunen dan is dat heel fijn. Dank je wel.

Gebruik hiervoor het rekening nummer

LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47 o.v.v. “donatie”.


Dit artikel mag niet worden gedeeld zonder bron vermelding.

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page