top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De Mens of Messias buiten spel gezet?

Over de hele wereld tonen de scheppingsmythen sterke overeenkomsten. Of ze nu uit het oude China, India, Egypte, Griekenland of oud-Israël komen.

Het begint allemaal met een donkere oertoestand. Een oerbegin waarin geen klank of licht aanwezig is.

Vanuit deze toestand ontstaat er een verlangen (eros) om zichzelf te leren kennen en bewust te worden, middels de “Eerste oer gedachte”.

Om tot manifestatie te komen is er Bewustzijn vereist zodat de Wijsheid in de spiegeling van de donkere oertoestand kan schijnen.

Zij rijst op uit deze donkere oertoestand en in haar vormen zich de twee polen; de Vader en de Moeder.

Tussen deze beide polen ontstaat spanning en leven. De schepping begint…


Vanuit een eenheid, ontstaat een veelheid aan scheppingsmanifestaties.


Even heel kort en simpel de oude gnostiek der schepping vermeld😊


Vanuit de 13 Centrale zonnen binnen ons universum pulseerde het Licht der Schepping voort.


In de tijdspanne van het boek Genesis had planeet Aarde al een hele strooptocht van allerlei (infiltrerende) buitenaardse rassen meegemaakt en werd de planeet “woest en ledig”.

Door een (vernieuwde en zeer geavanceerde) Adam en Eva in een afgesloten hologram met (oude oorspronkelijke) aardse beelden te plaatsen, was het eerste levenszaad voor een nieuwe mens gelegd.

Wat echter niet werd voorzien, was de bovennatuurlijke roep tot ontwaking, die hen in staat stelde buiten het hologram te zien.

De verwarring, de schaamte en de horror die deze zeer verdeelde, duale en verwoeste aarde liet zien, maakten dat onze Adam en Eva “verdreven moesten worden uit het paradijs”.

De symboliek van de appel staat voor vruchtbaarheid en kennis.

Een vruchtbaar bewustzijn met opgedane kennis zorgt ervoor dat je de illusie van de matrix gaat doorzien.


Om de illusionaire werkelijkheid van de met frequentie en trilling gecreëerde matrix in stand te houden, moesten er sterke openingen binnen de ether worden gemanifesteerd.

De zogenaamde sterrenpoorten ofwel stargates die ervoor moeten zorgen dat de belijningen van de matrix stevig verankerd blijven aan de aarde en haar zonnestelsel.


Ons zonnestelsel is de “hof van Eden” binnen een verwoestend ledig stuk universum en gebaseerd op een hologram.

Vanuit een holografische waarneming is de schepper Lucifer in staat om “zijn” Adams en Eva’s, vast te houden binnen een laag trillend etherisch veld.


Nu teveel wakkere mensen van de symbolische “appel” eten en hun bewustzijn vruchtbaar maken door de ware Kennis van het Licht tot zich te nemen, komt het duister in gedrang.

Lucifer en zijn aanhang, in de ether (archonten, demonen en zielloze wezens) en op de aarde (elite, satanisten en de rijke stinkerds die over lijken gaan), zien in ras tempo hun zorgvuldig opgebouwde illusionaire imperium afbrokkelen door de macht der kennis van de Mensheid.


Israël is een zeer krachtige stargate welke door de Luciferiaanse krachten is opgebouwd omdat het oude Israël van oorsprong het Abrahamse zaad van de Heilige Oergrond bevat.


Er worden momenteel zoveel mogelijk Joodse Oekraïense vluchtelingen en kinderen in Israël opgevangen, waaronder enkele honderden weeskinderen.

Voor de wakkere is dit een raadsel, want indien dit werkelijk om Joodse kinderen uit een weeshuis zou gaan, dan is het vreemd omdat binnen het Joodse geloof het namelijk anders werkt.

Zodra een kind geen ouders meer heeft, wordt het door familieleden opgevangen en verzorgd. Men wil juist koste wat kost voorkomen dat het kind in een weeshuis wordt geplaatst.


Omdat het zaad van Abraham in het oude Israël ligt, dienen er nu zoveel mogelijk vluchtelingen en kinderen in het huidige Israël opgevangen te worden omdat het duister wil dat het “Zuivere Godszaad” verdwijnt en de vermenging met de nano technologisch gestuurde mens een feit wordt.

In Hebron (ca. 20-25 km ten zuidwesten van Jeruzalem, in Palestijns gebied) bevindt zich het graf van de Aartsvaderen en dus ook van Abraham.

Israël moet de bakermat worden van het nieuwe menselijke, trans humane ras.

De krachten op deze oergrond der schepping maakten het mogelijk om een krachtige stargate te laten herrijzen als de grote toegangspoort van het duister zelf.


Hier moet zich een “nieuwe” start van het zogenaamde begin der schepping vormen.

Het oude, ware Israël dient te verdwijnen en daarvoor in de plaats ontstaat een krachtig (satanisch) Luciferiaanse krachtplek die enkel aangestuurd wordt binnen een holografisch veld.


Het is niet ondenkbaar dat hier in de nabije toekomst de valse christus zal herrijzen en de hele mensheid zal verleiden en in vervoering zal brengen.

Israël als oorspronkelijk en krachtig oer gebied, moet de “valse” kroon uitdragen naar de rest van de wereld en zal de ontvangstplek worden van de antichrist zelf.


Of dit om enkel 1 persoon gaat of toch om een groepering laten we maar even in het midden.

Maar gezien de zeer duistere ontwikkelingen in de wereld, zal het niet verbazen dat ze een charismatische ontzettend “liefdevolle” man ten tonele laten verschijnen die maar zeer weinig mensen zullen doorzien…


De antichrist die de Ware Mens en Messias volledig buiten spel zal zetten.


Helma Broekman©

t.me/centrumlichtkind

www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl


Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page