top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De Metaverse wereld - Deel II

De razendsnelle ontwikkeling van de zogenaamde “Smart city’s” die nu gestaagd overal verschijnen met de bevestiging van de beruchte “kastjes” aan lantaarnpalen in elke stad, zetten de eerste stap naar een definitieve scheiding van onze huidige wereld.

De oude (huidige) wereld waarin de mens middels bewust gedrag, geweten en gevoel, zich voortbeweegt in de maatschappij en daarin zijn medemens ervaart om zichzelf en het leven te leren kennen.

De nieuwe (zeer toekomstige) wereld waarin de mens zich middels onbewust (aangestuurd) gedrag, neutraal geweten en afgevlakt gevoel, zich voortbeweegt in de maatschappij met daarin een basis credit om te mogen deelnemen aan het leven, te behalen.


De definitieve splitsing vindt niet enkel plaats in het Bewustzijn, doch wel degelijk ook binnen de huidige driedimensionale werkelijkheid zelf.

Waar namelijk de oorspronkelijke biologische leef codes van elk organisme en levend wezen middels het Zelfbesef tot ontwikkeling komt, is binnen de Metaverse wereld het Zelfbesef gereduceerd tot een minimale grens van bewustzijn die nog net de biologische leef code van elk levend wezen in stand kan houden.


Een dunne lijn van verbinding tussen het Goddelijke Menselijke (oorspronkelijke) DNA met zijn genenpool is de laatste levenslijn tussen mens en machine, ofwel de nieuwe transhuman mens.

Deze levenslijn is extreem gereduceerd.

Door nano technologische deeltjes in de oorspronkelijke menselijke genenpool aan te brengen.

Die de oorspronkelijke levensvoeding van het Licht nog in minimale mate kunnen ontvangen, maar daarbij in maximale mate de technologische, virtuele beelden en concepten van het elitaire matrix hologram ontvangen.

De holografische matrix die binnen ons zonnestelsel is aangebracht en een aparte holografisch “bel van bewustzijn” bevat.

Een aangestuurd afgebakend bewustzijn, waarin de boodschap slechts uit één levenscodering bestaat: “Move forward and move on”.

Als onsterfelijke trans humanistische, biologische robot tot in het oneindige doorgaan met de uitvoering van het elitaire programma.


Doordat binnen de alomvattende (universele) database alle binaire codes van de (huidige) schepping gevangen zijn, is het mogelijk om indrukwekkende Metaverse werelden te scheppen, die niet van echt te onderscheiden zijn.

Met deze binaire levenscodes worden krachtige nieuwe vormen van leven binnen een technologisch aangestuurde schepping gecreëerd.


Vanuit onze oude wereld dienden vele levensvormen en organismen te verdwijnen, omdat hun genenpool en DNA een te grote mate van authenticiteit vanuit de Oorsprong bevatte. Hun krachtige oorspronkelijke levenscodering werd echter opgeslagen binnen de zadenbank in Spitsbergen. Een eilandengroep van de Noordpool.

Deze zadenbank, gebruik makend van robuuste beveiligingssystemen, wordt schertsend ook wel de “Ark van Noach” genoemd en bevat alle zaden van planten om (zodra de aarde uitsterft) de levenssoorten te bewaren.

En hoewel bezoekers kunnen komen kijken, is dit slechts een deel van het verhaal.

De echte bunkers met alle zaden van mens, dier en plant bevinden zich in andere contreien op diep weggestopte plekken, zoals tevens op (de achterkant van) de maan.


De communicatie tussen beide werelden zal een surrealistisch karakter krijgen.

Niet zelden valt je hedendaags al op hoe lastig het is om de gevaccineerde medemens te waarschuwen voor de kwalijke gevolgen van de spuit.

Niet zelden valt je hedendaags al op hoe lastig het is om je medemens te laten zien hoe doelbewust er aangestuurd is op WO III, om onze aandacht af te leiden en de zeer waardevolle, ondergrondse bouwwerken en piramides binnen de Krim te bewaken. Omdat deze geavanceerde (buitenaardse) kwantummechanica bevat. Evenals de Bosnische piramides.


De ene mens kan de ander nu al vaak niet meer bereiken.

De splitsing van werelden is in de communicatie al grotendeels een feit.

Het duurt niet lang meer voordat het ene bewustzijn het andere niet meer kan herkennen. En de waarneming en percepties van het leven binnen de schepping, van en voor die ander niet meer te volgen zijn.


De Metaverse wereld ontwikkelt zich in ras tempo en de oude wereld blijft achter, waarin de verwoesting van de opbouw van de transhuman wereld, schrijnend zichtbaar zal zijn.

In de holografische virtuele Metaverse “bel” zullen de zintuigen anders functioneren. De achtergebleven mens met zijn “oude” DNA en genenpool dient te overleven in een wereld waarin niets meer hetzelfde zal zijn.


De online identiteit van de “nieuwe” mens in de “nieuwe” holografische transhuman wereld, is binnen Metaverse een krachtige entiteit van het ooit nog menselijke zelf.

Iedereen die op de nu nog huidige (oude) aarde zijn ZIEL niet vrijwillig afgeeft aan het nieuw te vormen overheidsbeleid, maakt een goede kans om als puur Mens te blijven leven. Hoewel de schade op de oude achtergebleven aarde groot zal zijn.


Want in de Metaverse wereld is de online identiteit van de nieuwe mens, krachtiger en grootster dan je huidige “offline” mensenpersoon!


De virtuele holografische “levensbellen” zullen zich de komende jaren gaan vormen.


Blijf IN jezelf verankerd en laat je NOOIT, MAAR DAN OOK NOOIT VERLEIDEN tot een nieuw overheidsbeleid!

Jouw ziel is de toegangsticket om je (vrijwillig) in Metaverse te krijgen.

Eén keer erin, is er nooit meer uit! Tenminste niet binnen de huidige tijd/ruimte coördinaten.


De Smart City’s binnen Metaverse komen eraan.

Het valt niet meer te stoppen. Het duister heeft de komende jaren nou eenmaal vrij spel.

Maar kan echter NIET jouw vrije wil omzeilen!

Hoe meer en vaker jij in klokt bij een overheidsbedrijf, hoe sterker zij jouw vrije wil als bevestiging aannemen.

De vrije wil van elk mens, die de weg vrij legt om de gehele mensheid nu in ras tempo gevangen te zetten in de horror wekkende wereld binnen Metaverse.


WEES INNERLIJK VRIJ EN DRAAG ZORG VOOR JE BINNENWERELD!


Jouw ziel is het krachtigste instrument dat jouw Bewustzijn waarborgt.

Draag zorg hier voor!


Helma Broekman©


www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl


T.me/centrumlichtkind
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page