top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De nabije toekomst

De nabije toekomst

De aardbewoners worden steeds verder in het nauw gedreven. Door toenemende druk vanuit de mechanisch aangestuurde Saturnus Maan matrix, wordt de vrije energie letterlijk samengeperst, zodat de atmosfeer elektrisch volgeladen wordt met negatieve energieën.

Energieën die ervoor zorgen dat er extreme weersomstandigheden ontstaan. En maken dat iedere aardbewoner gedwongen wordt tot overleven in een onnatuurlijke leefomgeving.

Onder de noemer van het “herstellen van de ozonlaag en de atmosfeer”, worden de komende maanden ijzerdeeltjes in de aardbodem gebracht. Dit gebeurt in de “hoofdpool” van de aarde; de Noordpool.

Hier zit een belangrijke ingang om de aardmagnetische kern, welke bestaat uit vloeibare ijzerdeeltjes, in hoge mate te verstoren.

Als de aarde in haar kern wordt verstoord, vindt er een extreme opbouw van inwendige druk plaats. Hierbij ervaart het aarde bewustzijn dat zij vast (knel) komt te zitten tussen de atmosfeer, (welke vol zit) en haar eigen midden kern.


Met andere woorden: de planeet ervaart dat ze geen kant op kan……!

Er vindt dan een implodatie plaats; een inwendige zeer krachtige explosie, die inwendig haar binnenkant volledig op de kop zet en zelfs gedeeltelijk vernietigd!

Aan de buitenkant is nagenoeg in eerste instantie niets te zien.

Binnen enkele maanden zal hierdoor echter aan haar buitenkant van alles gebeuren: van grote ondergrondse verschuivingen van de aardplaten met grote aardbevingen tot gevolg.

Tot extreme explosieve energie botsingen binnen haar atmosfeer met grote stormen en overstromingen tot gevolg.

Niemand van de aardbewoners zal de link kunnen leggen tot de kernexplosie die tot stand is gebracht in haar aardkern bij de Noordpool en het geweld wat is losgebarsten op de aarde zelf.

Jullie worden gedwongen tot overleven. Overleven in een kunstmatig opgewekt natuurgeweld, waardoor de leefomgeving op aarde, steeds onnatuurlijker wordt!

Wat in het planetaire bewustzijn van de aarde plaatsvindt, vindt tevens plaats in het individuele bewustzijn van jullie zelf.

Onthoud dat jullie energieveld eveneens elektrisch geladen is. Met andere woorden: jullie aura is de atmosfeer van jullie lichaam en geest.

Zonder atmosfeer kan de aarde geen leven voortbrengen en in stand houden.

Zonder de aura kan je ziel geen lichaam vibrerend houden, waardoor de geest losgelaten wordt.

Een zwak en uitputtend aura, maakt dat de ziel aan haar lot wordt overgelaten. Niet gevoed.

Zo’n ziel kan bij uitstek gevoed worden met de negatieve energie impulsen van de matrix waarbinnen jullie gevangen zijn: Hierdoor ontstaat de zombie achtige mens.

Zoals de ziel van de aarde vernietigd wordt, zo zal ook jullie zielen de komende tijd vernietigd worden. Zonder dat jullie dat zelf in de gaten hebben!

Het spel achter de coulissen wordt hoog gespeeld….


Hoe houdt je jouw ziel levend en vibrerend en red je dus de ziel van de aarde?

- Voel je emoties en uit deze, om je binnenwereld op te schonen.

- Word bewust wat er in je binnenste leeft!

- Zoek je eigen “zwakke ingangen” waar de matrix tracht bij je binnen te dringen. Dit zijn veelal de eigenschappen die je het meeste verafschuwd van jezelf! En waar je vaak ook het minste bewust van bent!

- Zoek je eigen Goddelijke kern niet buiten jezelf, maar vind deze IN je zelf! Door juist je donkerte aan te willen kijken. Achter je donkerste spelonk, bevindt zich je grootste Goddelijke Licht.

- Ga niet teveel mee in de spirituele stromingen die pretenderen het Licht buiten jezelf te zoeken zoals bijvoorbeeld in engelen, lichtmeesters en gidsen. Ook dit zijn entiteiten die zich in de astrale matrix bevinden. Gebruik geen trance verdiepende middelen.

De valkuil is om door je te richten op andere spirituele entiteiten of mensen, de illusie of overtuiging ontstaat dat jouw innerlijke Licht minder sterk zou zijn.

Vind jouw eigen Innerlijke Licht! De enige weg naar jouw Goddelijkheid leidt naar binnen! Jij bent je eigen engel, je eigen Lichtmeester en je eigen Goddelijke Zelf!

Dwars door je emoties, voelend en ervarend wat er zich onder jouw persoonlijkheid bevindt!

Je bent niet je problemen, niet je ziekte, niet je klachten en al helemaal niet je persoonlijkheid. Je bent enkel Licht. Puur Goddelijk Licht.

Door dit te (her)ontdekken, staat de ware Lichtmens op. De Lichtmens met Lichaam Geest en Ziel geankerd in zijn eigen werkelijkheid: het paradijs van Licht.

Onze aarde zal steeds verder descenderen als we zo doorgaan. De tijd om te ontwaken en te herrijzen in onze lichtgedaante, is NU!


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page