top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De ondermijning van Licht


De mens heeft meer hersencellen dan er sterren in de Melkweg zijn.

En toch is men niet in staat om alle deze hersencellen te gebruiken en weet men hoofdzakelijk nog steeds niet wat de functies van al deze hersencellen zijn.

Hersencellen die zich schijnbaar “ongebruikt” in onze hersenpan bevinden en waarvan slechts een luttel deel gebruikt wordt voor de aansturing van alle biologische levensprocessen.

Van het knipperen met je ogen tot het bewust optillen van je arm tot de verteringsprocessen in je darmen, alles wordt aangestuurd en gereguleerd door de magnifieke werking van je hersenen.


Het is zeer intrigerend dat de mensheid slechts een klein deel van het heelal, zo’n 4% begrijpt in termen van de bekende elementaire deeltjes zoals elektronen, quarks en de corresponderende antideeltjes. Men begrijpt de elektromagnetische kracht, de zwakke en de sterke kernkracht en de zwaartekrachtswetten.

Van de overige 96% ziet men wel de krachten en de uitwerking ervan in het heelal, maar weet men niet wat het is. Het grootste deel van deze 96% wordt donkere energie genoemd: een geheimzinnig fenomeen waar de wetenschap naarstig antwoorden voor tracht te vinden maar nog steeds niet het welbekende “ei” van Columbus hierin gevonden heeft.

En waar de zwaartekracht van de donkere materie de kracht is die melkwegstelsels en clusters van sterrenstelsels bij elkaar houdt, dijt door deze donkere energie daarentegen, het heelal als geheel juist steeds sneller uit.


Van Donkere materie vervolgens neemt men aan dat het een soort materie binnen het heelal is, dat niet zichtbaar is met optische middelen en dus niet waar te nemen via de elektromagnetische straling die onze planeet bereikt.

En omdat ze niet is waar te nemen wordt ze donkere materie genoemd. Men vermoedt dat de TOTALE HOEVEELHEID ENERGIE EN MASSA VAN HET HEELAL BESTAAT UIT:

- 68% donkere energie

- 27% donkere materie

- 5% normale materie bestaande uit baryonen (dit zijn subatomaire deeltjes die bestaan uit een oneven aantal quarks/subatomaire deeltjes/elementaire deeltjes. Dus alle bouwstoffen van het heelal.


Het hele universum is uitermate vriendelijk “ingericht” met voldoende bouwstenen voor het creëren van leven en het op gang brengen van allerlei biologische processen.

Als je alleen al kijkt naar onze aarde, onder de hete gasdampen van Venus, de ondergrondse wateren van Mars en de Saturnus maan Enceladus waar niet alleen water, zout en silica aanwezig is, maar tevens koolwaterstofverbindingen, maakt deze maan een serieuze kandidaat voor buitenaards leven.

Wat nog fascinerender is: er zijn ook zware organische bestanddelen met honderden atomen die in ring- en ketenvormen zijn gerangschikt aangetoond!


En dit zijn zomaar wat voorbeelden van mogelijkheden van buitenaards leven op andere planeten en manen waarvan de mens het bestaan nog niet eens vermoed.

Zoveel wat ons niet is verteld.

Zoveel wat ons is voorgelogen.

Zoveel waar de mens nog geen besef van heeft.

En dat maakt dat het duister een grote voorsprong heeft kunnen nemen op de mens’ zijn wijsheid en kennis en dat wellicht DIT de reden is dat zoveel hersencellen niet gekend zijn in hun functie:

Kosmische functies die de mens niet mag hebben?


Kosmische Kennis die zijn Goddelijkheid zou kunnen doen ontwaken?

Waarom is er al decennia lang zoveel onzin verteld over spiritualiteit en energie lichamen?

Als je bedenkt dat de elektromagnetische kracht van het universum gelijk is aan de kernkracht van iedere cel.

Als je bedenkt dat de werking van al die hersencellen de “code” verbergen van al jouw Kosmische Kennis en Goddelijkheid?


Het duister heeft een zware slag toegeslagen aan het menselijke ras en al vanaf het prille begin hierbij diens elektromagnetische veld gevangen.

Dat wat ons “spirituele lichaam” omvat, ofwel het causale lichaam wordt omringd door krachtige concentrische bollen van licht, pure spirituele energie.

Of moet ik zeggen: pure subatomaire deeltjes?

Die per direct de werkelijkheid aannemen van jouw verwachte uitkomst van de werkelijkheid.

En daarbij handig gebruik maken van de optelsom van die verwachtingen al naargelang jouw (karmische) verleden niet is opgelost.


De werkelijkheid wordt door een ieder zelf bepaald. Dat zeker.

Maar het duister is natuurlijk niet gek en weet hoe de mens al eeuwen lang in zijn eigen spiritualiteit en religie waanzin gevangen is gezet.

Tel daarbij zijn onvermogen op om naar zichzelf te willen kijken (zijn binnenste te ontdekken), zet een bizarre, sterk afleidende buitenwereld op en het plaatje is compleet:

De subatomaire werkelijkheid wordt gevormd naar gelang de hoeveelheid berichtgevingen ieders’ binnenwereld in beroering zet.


En dat wat zich werkelijk afspeelt op de Werkelijke aarde buiten het hologram is door deze uitschakeling van hersencellen en daarmee ook het menselijke DNA voor een ieder onbereikbaar geworden.

Iedereen heeft stress, verdriet en frustratie om het feit dat zijn leven niet loopt zoals hij had gewenst.


Helemaal nu in deze eindtijd waarin het duister buitengewoon gevaarlijke technieken op de mensheid loslaat.

En hoewel het pittig is, gelijke toch in vertrouwen te blijven en tot acceptatie te komen/groeien in dat wat in jouw leven niet is zoals je had gehoopt.

Het doorzien van deze holografische illusie met daarbij een innerlijk groeiend besef van overgave en het loslaten van je weerstand, zet letterlijk andere ingenieuzere verbindingen in werking tussen de onderlinge hersencellen.


Ik weet het.

Het valt allemaal niet mee.

Maar het helpt al een heel stuk indien je leert doorzien dat het is zoals Edgar Allen Poe al zei:

“Is all that we see or seem

but a dream within a dream?”


“Is alles wat we zien en lijken te zijn

slechts een droom binnen een droom?”


Helma Broekman©t.me/centrumlichtkind

t.me/lichtkind_lightchild

YOUTUBE kanaal: LICHTKIND


Wil je mij ondersteunen? Dat kan en waardeer ik zeer.

LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. donatie


Dank je wel.


Meer in boek NIEUWE DAGERAAD deel III

(verschijnt binnenkort)Wat wil jij zien?

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page