top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De oversterfte wereldwijd…

Het breekpunt is gekomen: wereldwijd sterven steeds meer mensen aan inwendige bloedingen en bloedpropjes die in hun lichaam een verwoestende uitwerking hebben genomen door het toedienen van de (voor zoveel mensen al) fatale spuit(en).


De genetische instructie tot DNA verandering kan ontstaan door de nanodeeltjes die binnen enkele minuten na de spuit je systeem ontvankelijk maken voor het mRNA, door zich aan je eigen lichaamscellen te binden. En dan vooral aan de bloedvatwanden, organen, hersenen en zenuwen.


Door een versmelting met je eigen (natuurlijke biologische lichaamscellen) brengen ze de codering naar binnen die je cellen aanzet tot het aanmaken van spike eiwit.

(dit is tevens het toxische deel van het corona virus).

Binnen een mum van tijd zit het hele lichaam vol met spike, wat niet alleen een immuunreactie veroorzaakt maar ook cytotoxische T-cellen, die je eigen lichaamscellen kunnen aanvallen als daar een vreemd iets op zit. (= spike).


Het zeer toxische (spike) eiwit activeert je bloedplaatjes (welke zorgen voor stolling) en je krijgt bloedpropjes.

Op andere plaatsen binnen je lichaam ontstaat juist een tekort aan bloedplaatjes en je krijgt dus bloedingen.


De injecties zorgen er voor dat je totaal onnodig het eigen lichaam gaat aanvallen en je dus je eigen vijand wordt.

De beschadigingen zijn genetisch geprogrammeerd en kunnen je immuunsysteem fundamenteel en voorgoed veranderen.

De (door de injectie) opgewekte antistoffen werken daarbij ook nog eens niet tegen alle andere spike eiwitten waardoor een nieuwe aanval van ziekte niet meer wordt geneutraliseerd, maar juist heftiger uitwerkt binnen het menselijke lichaam.

Met andere woorden: van iets van nature vrij onschuldigs, kun je ziek worden en in het ergste geval zelfs aan overlijden, zoals je nu overal ter wereld schrijnend ziet gebeuren.


De witte vezelachtige “draden” in het bloed zijn geen organisch materiaal, geen eiwit, geen amyloïde (= een eiwitachtige stof), fibrine of cholesterol.

Het vreemde “witte spul” in de bloedklonters is niet normaal en valt met niets te vergelijken.

Miljarden van deze microklonters circuleren enkele minuten na de injectie(s) door heel het lichaam en verzamelen zich op geliefde plekken als hart, longen en hersenen.

Wat het vreemde materiaal daadwerkelijk is (laat staan wat het bevat) is compleet onduidelijk.


Het kan gaan van grafeen tot neoplastische microchips tot zelf ontwikkelende buitenaards vreemde “DNA” celachtige vormen.

En dat allemaal binnenin een menselijk lichaam!

Onzichtbaar aan de buitenkant en gedoseerd losgelaten binnen de biologische unieke menselijke lichaamsstructuur.


De intelligente “vreemde deeltjes” binnenin deze klonterende bloedmassa maken deel uit van de zelf assemblerende (zelf samenstellende, uitvoerende) nanodeeltjes, WELKE EEN GEHEEL EIGEN BEWUSTZIJN HEBBEN.


Zoals de mens deel uitmaakt van het GODDELIJKE AL BEWUSTZIJN en zichzelf binnen de schepping heeft opgedeeld in een afgescheiden Godsdeel binnen deze Melkweg, zo kunnen we ons de vraag stellen van welk bewustzijn deze intelligente zelf assemblerende nanodeeltjes afkomstig zijn. En zichzelf hebben opgedeeld…


Doordat deze nanodeeltjes door het hele lichaam stromen, beroven ze de organen en alle weefsels van de nodige voedingsstoffen.

Met andere woorden: ze gedragen zich als “parasieten”.

De microklonters in het bloed zijn vergelijkbaar met ultra fijn zand dat langzaam aan andere kwalen en ziekten veroorzaakt, die onopgemerkt blijven.


Het duister heeft zeer zorgvuldig vanaf de jaren 50 sinds de experimenten binnen Roswell op de zogenaamde “Grey” buitenaardse levensvorm

(zie hiervoor mijn artikel van 23 juni WIE ZIJN BEGIN KENT, WEET VAN HET EINDE), deze Eindtijd periode voorbereid door gedoseerd vernietigende injecties onder de mensheid toe te dienen in de verschillende “batches”.

Want zodra iedereen per direct ziek zou worden of zelfs dood zou neervallen, wordt de mensheid sceptisch en alert.


De vraag wat er in godsnaam aan de hand is en waarom er zovele slachtoffers vallen wordt niet gesteld zolang er telkens andere (fake) oorzaken en afleidingen in de aardse werkelijkheid worden gebracht.

Het apenpokken virus is opnieuw de zoveelste afleiding die de aandacht en alertheid van de mensheid moet ondermijnen en misschien kunnen we zelfs de boerenopstand hieronder scharen.


Het is naïef om te denken dat de overheid onze moedige boeren (waar ik overigens zeer veel respect voor heb) ongestoord hun gang laat gaan, zonder dit niet al ruim van te voren te hebben uitgelokt en uit bedacht.

Zodra de opstand groot en zogenaamd “gevaarlijk” genoeg wordt, is ingrijpen vanuit Europees niveau toch een logische, volgende stap?

Onder de zoveelste valse vlag van een “fake veiligheid bieden voor burgers”, wordt op zo’n manier iedere bewoner met zijn “wakkere” hoofd onder de guillotine gelegd…


Met het toedienen van de injecties onder de mensheid heeft het duister wat hedendaags over planeet aarde raast een intelligent bio wapen, ja zelfs een massa vernietigingswapen in handen waarmee het machtiger dan GOD lijkt te zijn.


EEN INTELLIGENT PARASITAIR BUITENAARDS BEWUSTZIJN WAARMEE DE MENSHEID NOG NOOIT IN AANRAKING IS GEWEEST gedragen door een nano technologische impuls waarvan men niet weet waarvan deze afkomstig is.

Kun je het nog absurder bedenken?


Omdat binnen het Goddelijke Plan de huidige mens voor de grootste transformatie ooit staat en hierbij strijdt tegen een ongekende buitenaardse kracht en nano technologisch bewustzijn, DIENEN WE DE ENIGSTE WET TE VOLGEN DIE HET LICHT EN JEZUS ONS IN ZIJN EIGEN LEVEN LIET ZIEN: LIEFDE.


Niet door de naam Jezus veelvuldig te benoemen maar juist door ons kostbare aardse leven doorspekt met liefde te leven.

Niet door hoopvol te wachten op de “opname” of eenzijdig belijden van het geloof, maar door het licht te leven (zuivere gedachten, liefdevolle gevoelens en een scherpe, moedige geest).

Niet door het vele posten van wakkere berichten maar door een liefdevolle scherpe alertheid.


Door je binnenwereld te vullen met deze GODDELIJKE LIEFDE zal binnen je lichaam dit zeer duistere, ongrijpbare en onmenselijke bewustzijn dan mogelijk misschien wel haar verwoestende uitwerking (kunnen) krijgen, maar zal je ziel en tzt vernieuwde DNA als de Nieuwe Mens op een andere (volledige nieuwe) aarde zijn.


Een Nieuwe Mens waarbij zijn/haar Kosmische oorsprong en ontwikkeling de eenheid van het AL omvat…


LIEFDE is het antwoord.

Het dagelijkse LEVEN zelf de doorgang.


Helma Broekman©T.me/centrumlichtkind


YouTube kanaal LICHTKIND


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page