top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De progressieve en destructieve kracht van de wakkere Lichtziel mens.

Waar de afgelopen jaren de splitsing onder de mensheid tussen de zogenaamde “wakkere” en “slapende” ziel plaatsvond, is deze nu volop gaande onder de “wakkere” mens.

In onze Lichttaak hoeven we geen vrienden te maken en al helemaal niemand naar de mond te praten, om de subtiele spirituele egootjes van mensen te koesteren.


Een boodschap van het Licht is niet bedoeld om met het ego te begrijpen, maar om met het hart te voelen.


Overal waar weerstand wordt ervaren, zodra iemand zijn/haar eigen grens aangeeft, betekent de weerstand van degene zelf, welke nog ongezien en onbewust volledig geprojecteerd wordt op die ander.

Met name de ingangen van schuld, angst en frustratie worden de laatste maanden volop onder de wakkere lichtzielen gebruikt.

De eigen projecties die heel subtiel naar het onderbewustzijn zijn verdrongen, worden als felle ankers uitgeslagen naar hen die (stoïcijns) voor zichzelf kiezen en hun eigen weg gaan.

Met strijd, woorden en vingerwijzen naar die ander, wordt het spirituele egootje gekroond en in de watten gelegd.

Gevolg: een nog gevaarlijkere manifestatie in de binnenwereld van de zogenaamde wakkere lichtziel, welke zich geheel volgens eigen waarheid en wetten gaat gedragen om in langen leste aan zichzelf ten onder te gaan.


Velen vinden het belangrijk om grootse events en magnifieke bijeenkomsten te organiseren om zogenaamd de “kracht te bundelen van ieders’ licht”.

Waarbij telkens dezelfde onderwerpen de revue passeren, van de Oekraïne, tot archontische tegenwerking tot het vergaren van onze eigen autonomie.

Maar in tegenstelling tot wat het korte termijn effect bewerkstelligt, namelijk veiligheid en zekerheid om de eigen waarheid te verzekeren, is het lange termijn effect van wezenlijk ander belang:

De destructie van het Innerlijke Zelf en de kwetsbare Lichtinval welke in iedere levens cel zich hedendaags wil openbaren.


Vele wakkere lichtzielen willen hun ankers in die ander slaan. Om energie en goede gevoelens te tappen, zodat hun eigen egokracht (weer) sterker wordt. Natuurlijk wordt dit ontkend en vanaf dat moment begint de valse projectie op de andere mens.

Alles heel subtiel en door velen niet opgemerkt.


Elke zuivere boodschapper in de menselijke geschiedenis, wiens profetie loodrecht vanuit het AL LICHT werd ontvangen, wandelde zijn/haar pad alleen. Alleen met de AL VADER – AL MOEDER en CHRISTUSVONK zelf.

Op het punt waarin de moeheid het grootst werd omdat verreweg de meeste mensen de boodschap toelieten in hun ego en niet in hun hart, kwam vanuit het niets de Goddelijke hulp op zijn/haar pad.


De progressieve kracht van elke wakkere Lichtziel is het manifesteren van het Goddelijke Licht IN zichzelf. Om vanuit integriteit, eerlijkheid, oprechtheid en kwetsbaarheid, het WARE zelf te openbaren.

De pijlen naar iemand anders richten en over die ander praten alsof “jij het allemaal weet”, is een archontische subtiele energetische inmenging binnen het WARE zelf, die amper door iemand wordt opgemerkt.

Dan enkel door degene die zich in stilte een teruggetrokken, doch wezenlijke Goddelijke taak (vaak) achter de coulissen op zich hebben genomen waarin slechts af en toe iets van deze Goddelijke boodschap naar buiten wordt gebracht.

Zodra de Waarheid wordt benoemd en uitgelegd, komen er bij velen “mitsen en maren”.

- Is deze boodschap niet te negatief?

- Vanaf nu gaat het toch allemaal beter?

- Jij wilt iets niet zien, wat ik (zogenaamd) wel bij jou zie!

- Het is allemaal zo complex.

- Het Licht zorgt toch voor alles, hoe kun jij praten over het duister?

- Licht overwint altijd en wij worden allen gered!

Enzovoort.


Dus zodra een Goddelijke Boodschap niet doorspekt is met geruststelling en koestering voor het EGO, komt de wolf in de mensheid los.

Een wolf die zich subtiel omhuld met zachte donsdekens, waardoor er zaadjes van verwarring worden gezaaid in de toch al onzekere voedingsbodem van de meeste mensen.

En laten nu juist deze zaadjes de verleidelijkste en prachtigste “planten” worden, die opnieuw weer grote getalen andere mensen meezuigen. Dieper het duister in.


De vele kijkcijfers, de o zo belangrijke likes, de grote events, de vele abonnees en de vele positieve reacties zijn vandaag de dag belangrijker geworden dan de Ware Boodschap van GOD/ het LICHT zelf.

En hoewel de kracht van een sterke bundeling echt niet onderschat hoeft te worden, is nog slechts een enkeling gewaar en dicht bij zichzelf.


Alles wat wordt aangemerkt als verklaring voor het bewustzijn, bevindt zich BUITEN het zachtaardige en kwetsbare hart van de mensheid zelf.

Het is niet de Schumann resonantie, wel of niet autonoom, de oorlog in Oekraïne of het dreigende voedseltekort wat het verloop van de Eindtijd bepaalt.

Het is de frequentie van IEDERS LIEFDEVOLLE BEWUSTZIJN ZELF.

Wijzend met een vinger naar anderen.

Pratend over die ander.

Niet kijkend naar je eigen aandeel en kwetsbaarheid.

Niet eerlijk zijn over je (verborgen) behoeftes.

Betekent allemaal misbruik van de Goddelijke Waarheid zelf.

(ook deze woorden zullen wel weer te “hard en weinig liefdevol zijn” 😊, exact zoals het ego praat)


Een DAADWERKELIJK liefdevol Bewustzijn is stil in zichzelf en kent zichzelf volledig. Tot aan iedere schaduw en lichtdeel toe.

Het is de onnoemlijke KRACHT van het Innerlijk Ontwaakt zijn – welke in het lineaire NU, de gevolgen op langere termijn (over)ziet.

Het is aan jou of je IN jezelf wilt kijken en met name voelen:

Wat je daadwerkelijke beweegredenen zijn. Die vaak het daglicht niet ten volste kunnen verdragen.


Deze Eindtijd is namelijk een onnoemlijke krachtige in Onze Melkweg.

Wat betekent dat ELKE ACTIE die je richting die ander zet of doet, grote gevolgen kan hebben verderop in de aardse tijd.

Onthoud dat het duister iedere schaduw van de mensheid kent en hier gretig gebruik van maakt. Het kent de Tijd en het kent de Matrix wetten.

Ingenieuzer dan mensheid ziet.


Wees stil en luister. Naar juist datgene wat je van jezelf niet wilt zien en niet wilt weten.


Want de komende 2 jaar gaan we naar de Twilight Zone:

Waarin elke persoonlijke schaduw jouw nieuwe eigen gevangen werkelijkheid wordt.

(maar dat zal je ego je niet vertellen)


Helma Broekman©T.me/centrumlichtkind
Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page