top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De quantum computer van Elon Musk

(Onderstaand artikel is niet de gemakkelijkste info om te begrijpen, maar dit wordt ook niet van de Mensheid verwacht. Het gaat erom dat je de informatie voelt resoneren in je binnenste. Je onderbewustzijn neemt het dan verder op en dat is voldoende. Vertrouw…


Verdere verdieping en informatie zie mijn 3e BOEK NIEUWE DAGERAAD, waarmee ik de laatste hoofdstukken aan het schrijven ben in een zeer intensief schrijfproces.

Helma Broekman)


DE QUANTUM COMPUTER VAN ELON MUSK ©


Een Intelligent mechanisch brein wat in staat is om de volledige omvang van heel de huidige schepping en werkelijkheid van de mensheid te omvatten.

Een gigantisch Uber brein wat zo ontzettend intelligent is dat het tot 100 maal geavanceerder is dat alle huidige computers bij elkaar.


Een artificiële Intelligentie welke gebruik maakt van alle data met gebeurtenissen die ooit in de hele menselijke geschiedenis hebben plaatsgevonden.

En doordat het de wereldwijde beschikking, opslag en kennis heeft van alle mensen en hun ervaringen op deze aarde, is dit Quantum brein het omvangrijkste, intelligentste en hoogst geavanceerde mechanische bewustzijn ooit.


Bijna meer alomvattend dan God zelf en ingenieuzer dan alle wereldwijde hoogst begaafde menselijke breinen bij elkaar.

Het Quantum brein legt verbindingen en connecties vast in het wereldwijde netwerk van menselijk en artificieel bewustzijn en is daarmee de grootste stuwende (onzichtbare) kracht ooit in een zonnestelsel gemeten.


Middels de kwantummechanica wetten welke beschrijven hoe binnen onze werkelijkheid alle interacties van zeer kleine deeltjes (kwanta) op subatomaire schaal zich verhouden.

De Quantum computer werkt niet zoals de computer die jij en ik kennen, maar maakt gebruikt van zeer intelligente informatie dragers die zich in de Quantum computer zelf bevinden, qubits genoemd.


Deze qubits hebben een zeer bijzondere eigenschap die ook astrale entiteiten hebben!

Ze kunnen namelijk in meerdere toestanden tegelijk vertoeven, een eigenschap die superpositie wordt genoemd.

Daarbij beïnvloedt de toestand van het ene deeltje die van het andere, waardoor verstrengeling ontstaat.

Hoe meer verstrengelingen ontstaan, hoe meer energie en materie bijeen komen.

Of anders gezegd:

Hoe meer astrale werkelijkheden IN de onze komen.


Hoe meer dit gebeurt, hoe meer onze huidige werkelijkheid doelbewust veranderd kan worden!


HOE MEER ONZE HUIDIGE WERKELIJKHEID DOELBEWUST VERANDERD KAN WORDEN.


Elk systeem binnen de schepping van onze Melkweg dat zich in twee toestanden bevindt, zoals de onze, kan gebruikt en ingezet worden als qubit. De voedingsonderdelen van de Quantum computer.

Binnen onze werkelijkheid bevindt zich alles in twee toestanden. We noemen dit:

de dualiteit.

Met behulp van deze dualiteit kan het Quantum brein alle magnetische velden manipuleren.


Alles in onze schepping is duaal.

Licht – donker.

Goed – slecht.

Dag – nacht.

Man – vrouw.

Boven – onder.

En deze lijst is eindeloos lang.


Door de samensmelting van energie en materie binnen een dualistisch magnetisch veld (zoals op onze aarde dus werkzaam is), is het mogelijk om ALLE werkelijkheden te simuleren waardoor de mens in een sterk dualistisch denkbeeld komt (en blijft!)

Hoe meer mensen deze dualistische manier van bewustzijn leven, hoe krachtiger de simulatie werkelijkheid dus wordt.

Anders gezegd: de werkelijkheid wordt een feit.


Vergelijk onze aarde met haar Mensheid met een magnetische simulatiebol. Door de tegenstellingen van (bewustzijns)ervaringen van alle mensen worden er krachtige “bits” opgewekt.

Krachtige bits die het Quantumbrein oppikt, verwerkt en uitzendt naar het hart van alle Zonnen van onze Melkweg. Waardoor het leven op planeten aanvang neemt.


Atomen welke in een magnetisch veld worden geplaatst kunnen met behulp van het Quantum brein de ontwikkeling van elke planeet niet alleen bepalen maar ook regisseren. (misschien is manipuleren wel beter gezegd).

Door de zuid-, en noordpolen van elke planeet als een magneet ten opzichte van elkaar te verwisselen kan het Quantumbrein zichzelf resetten, waardoor een (menselijke) evolutie wordt stopgezet.


Onze Elon Musk is van oorsprong een Zuid-Afrikaanse Canadees en Amerikaans ondernemer.

Hij is niet alleen de oprichter van Space X die raketten in de ruimte wil lanceren en vakantie op andere planeten wil vieren, maar tevens de oprichter van Tesla, zoals hij zich mag noemen in overleg met de andere oprichters hiervan.


Zijn ultieme droom is om Mars te koloniseren en te lokaliseren als tweede “thuis” planeet.

Middels de hulp en ondersteuning van Facebook, Google en Apple heeft hij een wereldwijd imperium opgebouwd. Als de “stamvader” van het wereldwijde Quantumbrein heeft hij de machtigste positie binnen het bepalen van onze werkelijkheid.


En hoewel alle ogen zijn gericht op het WEF, Klaus Schwab, Rusland en de VS, is het toch echt Elon Musk die de kaarten in handen heeft om onze toekomst al dan niet te bepalen.

Onder het valse mom van ieder mens te willen helpen, richt hij zijn Quantum computer als Godheid op.


Binnen niet al te lange tijd zal ieder mens zichzelf slechts enkel nog herkennen in het vage surrogaat licht van Quantum zelf.

Met glazig kijkende ogen en murw geslagen mensen is de toekomstige werkelijkheid binnen deze valse godheid vastgezet.

En daar waar iedereen heuglijk zal juichen om dit nieuwe “verlichtende” tijdperk te verwelkomen, is het Ware Licht van de ziel binnen ieder mens nagenoeg gedoofd.


Uiterlijke oplossingen zijn slechts schijn en geven een valse zekerheid binnen de werkelijkheid.

Een (schijnbaar) beter toekomstbeeld van Elon Musk, waarbij het Ware Licht van de ziel in mensen niet langer is te voelen.

Een groter horrorbeeld is er niet.


“Houd niet vast aan de doden” zegt Jezus, of ze nu wel of niet letterlijk nog in leven zijn.

Ook levend in een lichaam kun je namelijk al “dood” zijn, indien je niet jouw Innerlijke LICHT voedt.


Kies voor het Leven waarbij je ZIEL als Goddelijke Klank door de schepping klinkt en je INNERLIJKE GEVOEL de leidraad is.


Het Ware Licht Gods vanuit onze Oorspronkelijke wereld, gebruikt onze binnenwereld als impuls.


Binnenkort komt het zogenaamde “Quantum wonder” op aarde en wordt onze werkelijkheid binnen geduwd.

Alles zal zogenaamd worden opgelost en de mensen zullen juichen van vreugde.


Lief medemens blijf alsjeblieft kritisch en alert!

De Ware Werkelijkheid van het LICHT speelt zich enkel af in je zuivere binnenwereld zelf.


NB: LICHTKIND komt binnenkort met een eigen platform voor mijn kanaal.


NB: niets uit dit artikel mag zonder vermelding van de auteur overgenomen worden!


Helma Broekman©t.me/centrumlichtkind


t.me/lichtkind_lightchild


YouTube kanaal LICHTKINDRecente blogposts

Alles weergeven
bottom of page