top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De Ratio gebruikt als plattegrond van de Matrix

Veranderingen in DNA van het meest liefdevolle ras ooit, de Mens.

Begenadigd met empathie, een Godsbewustzijn, liefde, compassie en een natuurlijk besef van “goed en kwaad”, is de mensheid als directe afstammeling van de eerste LICHT Adam, naar de aarde gekomen.

Het doel was om zichzelf als het uitdragende, scheppende Licht(wezen) tot uiting en oorsprong te brengen.

De Oorsprong van AL wat IS en ooit zal ZIJN.


Vage taal?

Misschien voor je ratio, maar niet voor je diepe innerlijke “weten”.

Ergens bevindt zich in een ieder van ons nog die intense herinnering aan “Thuis”. Het diepe verlangen om volledig IN jezelf tot een liefdevolle vrede en immens geluk te komen.

Met jezelf maar ook met die ander.


Je zogenaamde “ratio” is een mechanisch werkend biologisch organisme welke vanuit je hoofd je hele “zijn” aanstuurt.

Wat je denkt is wat je bent wordt wel eens gezegd, maar of je hier nou zo blij mee moet zijn?

Gevoelens en emoties komen vaak voort uit een pijlsnelle, vaak onbewuste gedachte, die de uitwerking niet missen in de rest van je systeem.

Wie kent niet de gewaarwording om zomaar als uit het niets, zich plotsklaps moe of down te voelen, zonder hier enige aanleiding toe hebben gehad?

De aansturing vanuit de hersenen lijkt een geheel eigen beweegreden te hebben, die niets te maken heeft met de liefdevolle en vredelievende levenskern van een mooi en oorspronkelijk Mens zelf.


En vandaag de dag lijkt het meer het er meer dan ooit op dat de mens zijn eigen reptielenbrein in een constante beteugeling van orde, vrede en overzicht dient te houden, daar anders zijn innerlijke kompas volledig op hol slaat.

Bizarre tijden, bizarre berichten, bizarre processen en bizarre mensen.


Het woord Ratio heeft niets met Liefde te maken en schept géén wonderen. En heeft al helemaal geen scheppingskracht!

De mogelijkheid om ons plastische universum in beweging te zetten heeft dan ook niets te maken met de gedachten stroom die uit de Ratio komt.


Indien de mens in staat is om zijn gedachten eens wat vaker “on hold” te zetten, kan de natuurlijke gevoelsstroom van zijn Wezenskern door heel zijn lichaam gaan.

De energievelden rondom datzelfde lichaam zullen dan de natuurlijke aard van het Mens Zijn gaan circuleren. Als een authentiek krachtig torsieveld.

Gevuld met empathie, Godsbewustzijn, liefde, compassie en een natuurlijk besef van goed en kwaad.

Als de Oorspronkelijke nakomelingen uit de eerste Licht Adam geboren Abel figuur, dient de mensheid zich nu meer dan ooit haar Oorspronkelijke Wezenskern te herinneren en gaan leven.


Juist in een tijd waarin de mensheid steeds meer wordt blootgesteld aan shockerende gebeurtenissen en zijn DNA wordt aangetast, is de verleiding om vanuit de Ratio te gaan (be)leven groter dan ooit.


Het woord Ratio is een verwijzing naar RA, ofwel de zonnegod van de oude Egyptenaren.

Ra betekent letterlijk “zon” en hij was de machtigste van alle goden. Met zijn hoofd van een vogel (valk) en een sterk lijf van een mens, werd hij de schepper van hemel en aarde en heerste over goden en mensen.


Ra was een hooggeplaatste Gevallene en wordt genoemd in de Piramideteksten ca. 2400 jaar voor Chr.

Hierin verzamelt Ra de ziel van de koning voor zichzelf en neemt hem mee naar het paradijs in zijn gouden boot.

Met andere woorden: de ziel van de Mensheid (koning) wordt gevangen binnen het astrale veld (het paradijs) en gekluisterd aan de etherische velden.

Ra is de opperste heerser van de goden en de trooster van de pas aangekomen zielen in het “hiernamaals” en belichaamt de goddelijke orde en evenwicht.


Het is de “Zelf – Geschapene” welke in de scheppingsmythe wordt vernoemd, om orde tot stand te brengen in de “duistere, kolkende wateren” van de chaos.

Het is de kracht van de orde in de zichtbare en onzichtbare wereld en één van de oudste goden in het Oude Egyptische rijk.


RA = Ratio. Ra heeft de Oorspronkelijke zon verduisterd en een kunstmatig licht binnen de huidige (binaire) schepping aangelegd.

Hij werkte daarbij samen met de andere “goden” en kreeg bijval van zij die zich de Anunnaki noemden.

Het deel wat de mensheid als zijn Bewustzijn ervaart, is hiermee gevangen genomen in de schedel, waarbij het spiraalvormige slakkenhuis een constante elektromagnetisch signaal opvangt om de mensheid binnen de matrix te houden.

Het slakkenhuis met vocht gevuld en bekleed met kleine haarcellen.

En laat nou net deze haarcellen zeer belangrijk zijn bij het doorgeven van de signalen naar de hersenen!

Signalen die men wil dat je hersenen opvangen. Het opvangen en verdelen van de Elektromagnetische impulsen welke binnen de matrix werkzaam zijn.


Ik kan maar één ding zeggen:


Wonderen en positieve veranderingen

Kunnen pas gebeuren uit het constante voornemen

Om LIEF te hebben

En vaker je gedachten het zwijgen op te leggen..Helma Broekman©


www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl


T.me/centrumlichtkindRecente blogposts

Alles weergeven
bottom of page