Zoeken
  • Lichtkind

De regie vanuit de astrale velden en het Beest


De astrale velden. Een zeer uitgebreid gebied waarover nog meer te vertellen valt. Boek III ND zal er alles over onthullen.

Een complex onderwerp waar velen zich liever niet aan conformeren of naar willen luisteren. Toch waag ik mij eraan om er een kort artikel over te schrijven.

In deze tijd wordt de verdrukking alsmaar groter en de manie der mensen alsmaar gekker. Hoe is het mogelijk dat we het zover hebben laten komen, dat we niet in staat waren/zijn om een halt toe te roepen aan een klein groepje maniakken die alles bepalend en overheersend zijn?


De mens is een intelligent liefdevol wezen en groots in essentie en in zijn aantal.

Hoe kan het dan toch, dat we nog maar aan het begin aan het Einde der Tijden staan?

Het begin???!

Ja, helaas, het begin.

Het Beest is net begonnen met zijn macht en woede over onze planeet en zonnestelsel uit te strooien en is daarbij nog lang niet uitgeraasd.

Het zal vele zielen meenemen in zijn rooftocht en verleiden tot de overkant van de duistere poelen des waters…

Dit is een strijd wat gaat over geweten, vrijheid en gevoel van het menselijke ras.


Bijna niemand wil het horen, maar alles wat zich nu afspeelt op onze planeet is in de astrale velden al lang gearrangeerd.

Met andere woorden:

De regie wordt bepaald in de astrale wereld en het Beest is zowel energetisch als stoffelijk in staat zich voort te bewegen.

Zijn handlangers zijn energie parasieten en entiteiten die niets liever willen dan contact en aansluiting vinden bij zielen die een lichaam en ziel hebben in de stoffelijke wereld.

De reden dat het vaccin ervoor zorgt dat de ziel het lastiger krijgt om in direct contact met het lichaam te blijven, heeft te maken met deze parasitaire energieën die willen infiltreren onder het menselijke ras.

Na elke vaccinatie herstelt zich het natuurlijke evenwicht tussen ziel en lichaam. De Godsmens is een sterk, zelf herstellend en krachtig wezen welke telkens weer in een natuurlijke balans terugveert, ongeacht hoe groot de slagen van het duister zijn. (de staart van het Beest verwondt en zijn bek verorbert vele zielen). De innerlijke arbeid van je Godsbewustzijn blijven doen, is de enige remedie om zijn staart en bek te ontwijken).

Maar indien het zelfinzicht genegeerd wordt kan er geen ontwikkeling van het Zelf Bewustzijn tot stand komen, en heeft de ziel geen anker tot houvast om de balans te (kunnen) herstellen.

Met als gevolg dat andere (astrale) energieën en entiteiten zich al parasieten kunnen infiltreren.


Het Beest werkt zeer intelligent. Hoewel op aarde de Verdrukking heftig en intens is, worden we hiermee ook massaal afgeleid, zodat niet opvalt hoe geleidelijk aan ons eigen systeem, steeds meer in de klauwen van het Beest komt.

Alles wordt eerst in de astrale velden voorbereid en tot in de puntjes geregisseerd. (Zie hiervoor ook het YT filmpje van LICHTKIND over de astrale velden #33)

We dienen zeer wakker te zijn en te blijven.

Alles wat niet rechtstreeks de verbinding met de AL VADER/DE BRON legt, blijft astraal.

Deze velden voeden zich met informatie en energieën die weer hergebruikt worden om de aardse sferen en het zonnestelsel aan te sturen.


Jezus waarschuwde niet voor niets voor deze sferen en mede daarom is het zo belangrijk om niet alleen je weg te (blijven) vinden in het dagelijkse leven wat zo veranderd is vandaag de dag, maar tevens je innerlijke arbeid te blijven doen om Gods Woord te blijven volgen.

Het LICHT is namelijk de enige weg die de mensheid en alle zielen (zowel astraal als op de aarde), uit deze verschrikkelijke misère der Eindtijd leidt.


Helma Broekman

www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nlRecente blogposts

Alles weergeven