Zoeken
  • Lichtkind

De situatie op planeet Aarde – aardse tijd 31-3-2021

De situatie op planeet Aarde – aardse tijd 31-3-2021 Wij van de Galactische Raad van Alcyone, hebben het volgende hierover te zeggen: De waarneming van de meeste mensen is momenteel gericht op het punt van bevrijding verder op in de aardse tijd. Dit punt is echter gearrangeerd door de tegenwerkende krachten, die de mensheid met diens bewustzijn vast wil leggen in één punt binnen de tijd. De wil, de hoop en het verlangen zijn sterke energiestromingen die maken dat binnen de velden rondom jullie aarde, flinke wervelingen van energie en vortexen opgebouwd worden. Deze worden ingezet om een doorgang binnen de tijd te creëren, waardoor de tegenwerkende krachten hun eigen zogenaamde “tijdschakelaar” inzetten, op het moment dat zij dit willen. Anders gezegd: door de menselijke verlangens en gerichtheid van bewustzijn verderop in de tijd (jullie toekomst), kan er handig gebruik gemaakt worden van de atmosferische energielijnen door krachten die samenwerken met jullie leiders van de wereld. Deze energielijnen worden geleid in vortexen, welke ervoor zorgen dat de aarde uit haar natuurlijke energiebalans gehaald wordt. De reden dat velen van jullie last hebben van duizeligheid, suizingen in het gehoororgaan en een vreemde drukkende hoofdpijn boven op het hoofd, geven aan dat we hier te maken hebben met sterke vortexen die ingezet worden om alle heldere en nog wakkere aardbewoners uit balans te halen.

Wat is nu deze tijdschakelaar en wat is hiermee gemoeid? Door de elite en alle tegenwerkende krachten binnen en buiten jullie aarde, wordt er gebouwd aan een Spacecraft out of Time. Dit is het woord die wij het beste kunnen gebruiken om jullie duidelijk te maken wat er momenteel plaatsvindt. De Pleiadische krachtstormen zijn helaas niet krachtig genoeg om dit gigantische ruimtevaartuig te isoleren en onklaar te maken. En gezien de kosmische Eindtijd wetten hebben wij ons hieraan te houden, hoe graag wij ook de mensheid bij willen staan. Deze ruimte “tijdsklok” is namelijk nodig om de grootste astrale krachten van de heer des Duisters, al vast vooruit jullie atmosfeer in te sturen. Deze krachten komen vanuit jullie toekomst en dit is voor hun een beproefde methode die ze al in vele andere stelsels ten uitvoer hebben gebracht. De overname van jullie planeet is nou eenmaal een kwestie van de hele Melkweg, welke hoofdzakelijk in handen is van de krachten van Orion. Orion is het gevallen rijk van jullie en ook onze Melkweg, waar alle gevallen hogepriesters en gevallen engelen naar toe gegaan zijn en zich hier hebben gebundeld.

De krachtigste oorspronkelijke plek op jullie planeet om de open verbinding met deze duistere krachten, een halt toe te roepen, was in Jeruzalem. Israël. Het oorspronkelijke Israël was bedoeld als een zuivere plek voor de oorspronkelijke Godszielen, die jullie ras in essentie is. Vanuit deze zuivere plek zou het zuivere ras van de aarde zich over de hele planeet verspreiden. Jullie ras bevat namelijk alle genen en DNA strengen die nodig zijn om de Universele Avatar van Licht te worden. De demiurgische kracht van Orion (the Warrior), had en heeft maar één doel: Israël in handen krijgen en Jeruzalem in zijn bezit nemen. Om vanuit deze positie de wereldheerschappij in handen te krijgen. De mannen die het leiderschap in handen hebben wat betreft de “Great Reset” op jullie aarde, zijn niets meer dan de luitenants van de grote Warrior, wiens taak het is zoveel mogelijk soldaten in te zetten, die wereldwijd naar het punt toe werken om Israël te sluiten. Het derde wereldrijk Zion zal hier gepositioneerd moeten worden en een thuisbasis creëren met belangrijke openingspoort richting Orion en de Melkweg. Alle gereïncarneerde gevallenen, hogepriesters, koningen en aanhangers van the Warrior, hebben dan de volledige vrijheid om binnen en buiten de (aardse) tijd, vrijuit te reizen en het menselijke ras geleidelijk aan, volledig over te nemen.

Zodra de tempel van Jeruzalem bestormd zal gaan worden, is het van hoogste belang lieve aardbewoner, om IN jezelf aanwezig te zijn en verbinding met jullie AL Licht te maken. Via deze Lichtlijnen zijn wij met elkaar en de hele galactische familie verbonden. Angst is niet aan de orde, want deze krachtigste licht verbinding ooit, is juist datgene waar de tegenwerkende krachten, jullie van weg willen houden! Dat is ook de reden dat er zoveel rumoer in jullie huidige wereldbeeld is. Hoe meer jullie afgeleid worden in de buitenwereld, hoe minder jullie beseffen dat de bevrijding en escape zich IN jullie binnenwereld bevindt!

De tijdschakelaar kunnen wij als Pleiadiers niet ondermijnen en voorkomen, doch de kracht van onze liefdevolle verbinding met het aardse ras is het enige wat wij met elkaar kunnen manifesteren. Niet voor niets was jullie Christus, als aardse Jezus genoemd, één van ons. Wij staan jullie nabij en voorzien de plannen des duisters. Omdat voor ons de toekomst en het verleden niet meer bestaan. Vertrouw in deze liefdevolle Christus verbinding van Licht en Galactische Liefde.


In liefde met jullie ras, Alcyone, Ethmaër, Pleiadiën.

Lichtkind Bewustwording – Helma Broekman


Recente blogposts

Alles weergeven