top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De spiegelwereld van “Alice”.

Van het luisteren naar een lieflijk verhaaltje voorgelezen door haar grote zus belandt Alice plotsklaps in een totaal andere wereld waarin niets meer is zoals voorheen en dingen gebeuren die ze niet begrijpen kan.

Het surrealistische karakter van dit “nieuwe” wereldbeeld maakt dat ze op een schattige, doch onwetende manier meebeweegt met alle nieuwe gebeurtenissen die zich aandienen.

Het blonde haar maakt haar engelachtige uitstraling compleet.

Het beeld is duidelijk:

De wereld verandert van dag naar nacht en vanaf dat moment staat het goede loodrecht tegenover het kwaad.


Het is dezelfde methodiek die vandaag de dag wordt ingezet. Vanuit het volste (liefelijke) vertrouwen van de mensheid in een vrije democratische wereld waarin de overheid voor de burger staat, komen we plotsklaps sinds maart 2020 terecht in een duistere, surrealistische wereld die niemand nog echt begrijpen kan.

Had de mensheid al de diepe drive om de “zin van het leven” te ontdekken, dan kwam sinds 3 jaar terug daar nog eens dit absurde wereldbeeld bij bovenop, waarin een ieder zich tracht voort te bewegen om voor zichzelf net als Alice, te wennen aan de nieuwe situatie die vanaf dat moment zo plotseling was ontstaan.


De hersenactiviteit van mensen wordt actiever zodra er zich meerdere situaties afspelen. Hoe meer prikkels er uit de buitenwereld worden waargenomen, hoe actiever het menselijke brein.

Dat komt deels doordat je brein zich voorbereidt als er een specifieke gebeurtenis WORDT VERWACHT, waardoor je de informatie beter in je opneemt.

Deze voorbereidingssignalen stelt de mensheid in staat om zich klaar te stomen, aan te passen en voor te bereiden op een nieuwe situatie waardoor zijn hele systeem (geestelijk en lichamelijk) is afgestemd op het (ver)nieuwe wereldbeeld.


Het energieveld van ieder mens draagt hiertoe de informatie aan buiten de vijf zintuigen om.

Als een spoorzoeker scant het energieveld zijn leefomgeving en geeft de prikkels onbewust door aan de hersenen die zich al dan niet kunnen voorbereiden op dat wat ons nog te wachten staat.


Als de mensen van te voren (bewust of onbewust) een plaatje voorgeschoteld krijgen van dat wat te gebeuren staat, stemmen de hersenen zich hier dus al ruim van te voren op af. De hersencel slaat deze informatie op en zodra er maar iets in de buitenwereld gebeurt wat linkt aan deze opgeslagen informatie wordt deze hersencel actief.


De Elite en het duister achter de coulissen is veel intelligenter dan we ooit hadden gedacht.

Gezien of ongezien brengen ze “duistere” plaatjes de menselijke werkelijkheid binnen waardoor onze hersenen volgepompt worden met opgeslagen duistere informatie, waardoor het brein zich al onbewust voorbereidt op dat wat komen gaat.


Als je daarbij de TIMING VAN EEN GEBEURTENIS weet, is de voorbereiding in de hersenen optimaal.

De Elite weet exact hoe ze niet alleen de tijd kunnen manipuleren maar tevens wanneer ze welke gebeurtenissen laten plaatsvinden om het menselijke brein in een wirwar van chaos, onoverzichtelijkheid en onwetendheid te duwen.

Hoe onwetender de mens, hoe naarstiger hij op zoek gaat naar kennis en informatie.

Kennis en informatie wat ook het duister heeft gearrangeerd.


Daar waar men denkt de waarheid te hebben gevonden, is er weer een nieuwe absurditeit wat onze aandacht trekt waardoor we net als Alice, in “Wonder”-, of moet ik zeggen, “horrorland” blijven ronddolen.


Door de mensheid van tevoren bewust of onbewust te informeren over dat wat hen allemaal nog te wachten staat, slaat hun innerlijke gevoelskompas op hol.

De hersenen nemen de regie over en sturen onbewust hun daden, gedrag en werkelijkheid aan.

Niemand weet nog langer wat wel of niet klopt, maar iedere wakkere denkt wel de waarheid te kennen….


Maar het gegeven is dat simpelweg niemand exact weet wat gebeuren gaat en niemand de waarheid des levens echt kent indien ze niet IN zichzelf alle menselijke processen hebben ondergaan.


Door onze wereld al spiegelend aan ons voor te schotelen, wordt de waarheid een leugen en de leugen als waarheid gezien.

Mensen willen worden gerust gesteld en slechts horen wat hun persoonlijkheid verlangt.

En dat in een wereld waarin niet alleen de elite allerlei absurde, bizarre en duistere plaatjes onze werkelijkheid inbrengt, maar deze tevens in een spiegelwereld zet.


Een spiegelende waarheid waarop onze hersenen al zijn “voorbereid”. Zoals Alice in haar zogenaamde “Wonder land”.

Een spiegelende waarheid is niets meer dan een misleiding van onze hersenen die een valse werkelijkheid laten zien.

Niets is langer waar en kan als waarheid worden gezien, indien niet je EIGEN GEVOEL is ervaren en je EIGEN BINNENSTE als plattegrond is verkend.


In deze tijd worden veel mensen hardhandig wakker geschud uit hun zelf gecreëerde “waarheid” en wordt hun leven op de kop gezet.

Het LICHT weet nou eenmaal dat er weinig tijd rest (vanwege de duistere tegenkrachten) voor ieders’ binnenwereld wat nog onvoldoende is verkend.

Door zichzelf innerlijk volledig te leren kennen, leert men wat zijn plek en functie is binnen het Grote Kosmische Geheel.


Dat noemen we LEVEN.

Vanuit je binnen(ste) wordt “buiten” de wereld verkend en waarheid gescheiden van de leugen.

ZELFREFLECTIE is de gouden term om deze Eindtijd door te komen.

Maar de elite heeft ook dat handig weten om te draaien. Waardoor de meeste mensen “buiten” als plattegrond gebruiken en hun hersenen de zogenaamde “waarheid” kent.


Maar jouw naam is niet “Alice”. En jij bent al helemaal niet in Wonder(horror)land.

Je leven geen illusie en je naam geen surrogaat.

Als kind van het OORSPRONKELIJKE LICHT dien jij net als alle andere galaxis bewoners in jouw huidige werkelijkheid maar één ding in dit leven na te streven:


De Ontdekking van je Ware Zelf.


Niets uit dit artikel mag zonder vermelding van de auteur worden overgenomen!


Helma Broekman©


www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl

BINNENKORT VERNIEUWDE LICHTKIND SITE MET EIGEN PLATFORM!


t.me/centrumlichtkind

t.me/lichtkind_lightchild


YouTube kanaal LICHTKIND

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page