top of page
Zoeken
  • Lichtkind

De Tijd raakt op.

Bijgewerkt op: 9 mrt. 2022

Deze zomer nog zal de EU de verplichte QR-ID vaccinatiepas hoogstwaarschijnlijk gaan invoeren, waarbij tevens op wereldschaal het WHO druk bezig is, om eveneens het verplichte en internationaal werkende vaccinatie paspoort er door te douwen.

De verdrukking ten top en de dranghekken om de nog zeer betrekkelijke, vrij voortbewegende mensheid, worden dan nog meer gesloten.

Het volk heeft de afgelopen weken weliswaar even mogen profiteren van de (bijna onwennige) verworven vrijheid zonder mondkappen en lockdown, maar zal in de komende maanden volledig murw geslagen worden door de onmenselijke leugens en maatregelen, die het WHO en het WEF voor hen zal nemen.


Daar waar Duitsland in een hoog tempo afstevent op in het najaar, verplichte vaccinatie, zal de rest van Europa in ras tempo volgen.

Regeringen zijn immers geen democratische lidstaten die voor soevereiniteit van hun land kiezen en beschermend zijn voor hun volk. Nee, de huidige leiders van ons land zijn op elitaire scholing geweest bij de “zwarte mantel” Schwabb en zijn nu toe aan het hoofdgerecht.


Het hoofdgerecht bestaande uit opoffering van de mensheid en hun ziel en zaligheid verorberen.

Het bewustzijn van de mensheid is erop gebouwd dat het in termen van “belonen en straffen” denkt.

De hele religie die in de menselijke geschiedenis over ons is afgeroepen, staat bol van dit belonings-, dan wel bestraffingssysteem.

Hoe meer erin “zonde” wordt geleefd, hoe verder weg de hemel is.

Hoe meer karma wordt opgebouwd, hoe langer de incarnatieloop verstrijkt.

De tijd raakt op en onze planeet is uitgeput. Een natuurlijke cyclus van 13.000 jaar welke de aanvang van een catastrofale ramp in houdt, geeft aan dat er elke cyclus een vernieuwing van planeet aarde zal zijn.

Een vernieuwing waarin slechts enkelen de zaden van het “leven” zullen voortdragen en in de overleveringen als “geschiedenis” de tijd in zullen gaan.


Een nieuwe tijd op een Oude Aarde.

De overlevering van het menselijke DNA zal binnen een jaar niet meer in de fysieke lichamen van de huidige mens te vinden zijn, mits zij hun Godsbewustzijn niet integreren in het dagelijkse leven. Het cyber lichaam van de mens die in de huidige evolutie voortgaat, zal binnen niet al te ruime tijd, volledig functioneren op een Nano technologische en Artificiële intelligence system, wiens binnen-, en buitenwereld zich volledig afspeelt in de virtuele matrix wereld van de machthebbende.


De groep die uitgestoten wordt (en eigenlijk al is, gezien de toegang weigering van ongevaccineerde mensen in het afgelopen jaar), zal dieper de verdrukking in worden geduwd.

Een verdrukking waarin tijdelijk geen ontsnapping uit mogelijk zal blijken te zijn.

De gezondheidszorg en het deelnemen aan de huidige voedselketen voorziening, zal behoorlijk nijpend worden voor hen, die zich het vertrouwen GODS niet eigen hebben gemaakt.


De grote veranderingen die niet alleen op de aardkorst doorgezet gaan worden, maar tevens hoog boven in de atmosfeer zullen plaatsvinden, liegen er niet om.

Een catastrofische ramp zou het kleine groepje elitaire machthebbende, wel heel goed uitkomen.

Door manipulatie en continue opzettelijke verdonkering van ons zonlicht en vergiftigen van de atmosfeer, zijn ze terdege in staat om op de dag van aftelling, deze grote catastrofische ramp te doen laten plaatsvinden.

Onthoud dat we nog steeds in de Eindtijd aanwezig zijn.

En dat het duister in deze tijd, hoogtij kan en mag vieren, zoals het Bijbelse boek vermeldt.


Velen willen betere tijden. Slechts enkelen willen de Waarheid onder ogen zien.


Wel iets willen, maar er niet zelf voor (willen) werken om in alle eerlijkheid GODS Waarheid tot zich te nemen, betekent de ondergang van het menselijke Bewustzijn.


Het zaad der mensheid op de oude aarde droogt op en de grond raakt verstikt in een dreigende ijstijd, welke elke 13.000 jaar op planeet aarde kan neerdalen.

En waar het natuurlijke, beschermende magnetische veld van de aarde afneemt, neemt het magnetische veld van de matrix in sterke mate toe.


De voortgang van een “nieuw” ras is de combinatie van de technologische cyborgmens met een computer gestuurd brein. Een ultieme samensmelting van (menselijk) bewustzijn met de machine.


Een Nieuwe tijd op een Nieuwe Aarde.

Het zaad der mensheid dient gewaarborgd te blijven in ons DNA. De grenzeloze kracht van het menselijke Bewustzijn is hiertoe de sleutel.

De apocalyptische eindtijd zal ten eerste door het duister ten uitvoer worden gebracht.

Door het Goddelijke Bewustzijn binnen ons zelf te waarborgen, blijft ons DNA in de heilige strengeenheid bewaard.


Waar de tijd in de driedimensionale werkelijkheid opraakt, zal het Bewustzijn in de etherische werkelijkheid worden gespaard. Met als doel dat er na de Eindtijd zich een nieuwe manifestatie zal ontspruiten. Zoals de kiem van het zaad, de wortel manifesteert.


De mensheid zal na verloop van tijd, weer moeten bouwen. Opbouwen van het Nieuwe Aarde veld.

Aan de oppervlakte heerst nog steeds het duister, maar in de ondergrond gloort het zaad van de hoop.

Het zaad dat het Licht van het Menselijke Goddelijke Bewustzijn, weer zal uitdragen.

Nadat de uitzuivering op deze planeet is voltooid.

Iets nieuws ontstaat, daar waar het oude verdwijnt.

De komende jaren gaan we dit hele proces meemaken. Voor hen die in de grenzeloze kracht van zijn GODS Bewustzijn gelooft.


De Ware Mens zal niet wijken voor het oprukkende duister.

De Ware Mens zal niet zwichten voor het dreigende geweld.

De Ware Mens zal niet buigen voor nog verdere uitsluiting van deelname aan het (dagelijkse) leven.


De Ware Mens zal blijven staan in GODS Kracht en Licht!


Velen willen betere tijden. Doch slechts enkelen willen de Waarheid onder ogen zien.


Maar het wordt Tijd om de Waarheid onder ogen te zien.

Voor behoud van het menselijke ras.


Helma Broekman©


www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl


T.me/centrumlichtkind
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page