Zoeken
  • Lichtkind

De vermiste missie der Mensheid

Met een missie zijn wij allen naar planeet Aarde afgereisd. De sprong in het diepe bijna letterlijk gemaakt, daar de aarde als een kleine planeet in een afgelegen stelsel ligt, ver weg van de Bron van AL wat IS.

Onze grote Logos Alcyone kent net als ieder andere planeet, twee werelden:

De ene wereld is de schaduwschepping en wordt aangestuurd door de Luciferiaanse bron.

De andere wereld is de lichtschepping en wordt aangestuurd door de Christusbron.

Beide zijn aspecten van de wereld en horen bij hetzelfde eonische veld.

Waar de ene schepping de onderkant vertegenwoordigd, is dat bij de andere schepping de bovenkant.

Beiden kanten zijn nodig om de balans binnen het totale scheppingsgebeuren in stand te houden.

Vele zielen zijn weder geïncarneerd juist om deze Eindtijd mee te maken om met een volledig bewustzijn, ditmaal wel alert te blijven en te ervaren tot welke escapades de mensheid, als creatie vanuit de Christusbron, toe in staat is.

Velen zijn voordien afgehaakt in vorige levens en incarnaties, daar het ongeloof en de gruwelijkheid hen ten deel viel, omtrent de menselijke omgangsvormen en de vele onwaarheden en wreedheden waartoe de mensheid in staat was. Dat verklaart grotendeels de menselijke angst om te gaan staan voor zichzelf.


En nu zijn al die zielen hier opnieuw in een lichaam, met een wakker bewustzijn juist in deze tijd op aarde gekomen. Om dit maal af te maken, waar zij in vorige incarnaties voortijdig zijn afgehaakt.

Vanuit de groepsziel ervaring, zoeken mensen met soortgelijke thema’s en processen, elkaar in de energie en later in de materiele werelden op.

Dat zie je nu hedendaags ook gebeuren: overal bundelen mensen met elkaar om sterker te staan en krachten op te doen.

De algehele vijand is niet het virus maar de overheden en leiders van de wereld.


Het grootste deel der zielen in een lichaam is al afgehaakt in bewustzijn en heeft zijn lot volledig in handen van deze overheden en leiders gelegd. Blind vertrouwen volgt op gruwelijke angst voor het onbekende met als bottleneck de doodsangst.


Een kleiner deel der zielen in een lichaam is ontwaakt en doorziet meer en meer de schaduwen van de Luciferiaanse schepping.

Dit is nodig om de Christus bron te zoeken als een parel in jezelf.


De uitspraak “ik richt me enkel op het Licht en het goede, want wat je aandacht geeft groeit”, is de grootste misleider die zijn uitwerking niet mist onder de wakkeren:)

Hoe gevaarlijk en naïef is het om enkel jezelf te ervaren in het zonlicht en niet willen accepteren dat er ergens altijd wel een schaduw is?

De Christus bron is een ERVARING die enkel te ondergaan is, door het volledige duister der schepping onder ogen te zien.

Blindelings je richten op Licht, engelen en het hele New Age gebeuren, is het spel wat binnen de matrix na WOII in werking is gesteld, om niet gelovige, doch spiritueel onderbouwde zielen opnieuw te vangen in een netwerk van duister.


Vroeg of laat wordt het duister altijd ontmaskert en komt de Goddelijke Waarheid aan het licht.

Om te voorkomen dat mensheid te snel zou ontwaken, werd de New Age geïntroduceerd.

De zoekende zielen die zich niet langer in een religie of kerkgenootschap konden vinden, werden alsnog “veilig” ondergebracht in een ander ritueel.

Een ritueel genaamd: “Spiritualiteit”, welke mensheid opnieuw in slaap zou houden.


We zijn nu aanbeland in een tijdperk waarin je of volledig wakker wordt en erkent dat licht en duister volledig bij elkaar horen in dezelfde schepping.

Of volledig dieper jezelf in slaap brengt en je enkel richt op licht, met als gevolg dat je eenzijdig de schepping ervaart en dus een volgzame ziel bent van het (stiekeme) duister.


Een nog kleiner deel der zielen is opnieuw in deze tijd geïncarneerd, vanuit zeer oude tijden vanuit Egypte, het oude rijk en de oude beschavingen.

Het zijn de zielen die na hun sterfelijke dood nooit verder gekomen zijn in het astrale veld dan de binding aan de aardse verlangens naar macht en geld. (seks hoort er ook zeker bij).

Vanuit het astrale veld bleven ze met krachtige rituelen en energieën, de mensheid op planeet aarde besturen en indoctrineren, totdat ze opnieuw een lichaam konden aannemen.

Het astrale veld stuurde volledig de aardse sferen aan.


In deze Eindtijd zijn wij allemaal individueel in staat om te ontwaken uit de diepe trance achtige staat waarin mensheid al eeuwen lang verkeert.

Slechts een enkeling ging voor in ontwaking en werd daarmee in al zijn vorige levens, vermoord, verbrand en gevierendeeld.


De missie is duidelijk:

Ontwaak en doe dit goed. Erken het duister en doorzie zijn intelligentie, maar laat het in jezelf NIET toe.

Ga opstaan in jouw innerlijke CHRISTUS. Hoe? Lees de zin hierboven en toon je lef om voor jouw Goddelijke Zijn uit te komen en te gaan staan.


Nog langer je spirituele hoofd in het zand steken, is enkel voeding voor het sterke archontische matrixveld.

Jouw missie is duidelijk:


HOUD ALLES VOOR MOGELIJK EN LAAT JE BESTAANDE KADERS VAN HOE IETS OF IEMAND MOET ZIJN, VOLLEDIG LOS.


Enkel dan kom je in het vertrouwen omdat niets meer is zoals het was, niets meer gaat zoals je had gehoopt en niemand meer is zoals je had gewild.

De koers die dan wordt ervaren, is de koers van je innerlijke “wanhoop en alle bijbehorende emoties”.

En juist IN die koers…….

Spreekt GOD…..

Omdat het LICHT op geen andere manier, mensheid nog kan bereiken.

De Eindtijd is nodig. Begrijp je nu waarom?


Mis niet je missie, waarom je juist NU op planeet aarde bent…


Helma Broekman

www.nieuwedageraad.nl / www.lichtkind.nl


t.me/centrumlichtkind
Recente blogposts

Alles weergeven