top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De vernuftige kracht van het nu…

De duimschroeven worden aangedraaid met de Mensheid ertussen in.

Echt aan alles merk je hoever het duister in de energie al gevorderd is door niet alleen de vele zorgwekkende berichtgevingen, maar zeker ook op een meer vernuftigere manier, de mogelijke indringing in ieders’ innerlijke (belevings)wereld zelf.


Is het je niet opgevallen hoe je met elk media bericht willekeurig vanuit welk al dan niet “wakker” kanaal afkomstig, dieper de angst wordt ingeduwd?

De Nordstream leiding die natuurlijk door niemand anders dan de VS zelf is gesaboteerd, waar een enorme hype van wordt gemaakt zodat we allemaal in angst komen om deze winter letterlijk in de kou komen te staan?

Dat Europa met zijn sancties tegen Rusland de kraan al eerder had dichtgedraaid wordt er niet bij vermeld.

Poetin kan deze geënsceneerde oorlog enkel een halt toe roepen door de enorme hoeveelheid satellieten te vernietigen die vanuit de ruimte de elite van alle informatie voorziet om het huidige gruwelijke wereldbeeld in stand te houden.

Nog nooit heeft de mensheid aan de vooravond van zo’n reëele kans op een vernietigende kernoorlog gestaan.


Natuurlijk willen elitaire machthebbenden die niets anders dan met het duister heulen, een gigantische crisis ontketenen onder de mensheid waarbij een ieder in gruwelijke paniek, angst, wanhoop, gekte of depressie verzandt.


Het spel wordt niet zomaar hoog gespeeld doch uitmuntend. Vanuit de hoogste regionen van de hel wordt het aangestuurd en hier op aarde uitgewerkt.

De mens is slechts een pion op het (aardse en kosmische) speelbord die telkens gedwongen wordt om (hoe toepasselijk) satanische bokkesprongen te maken, omdat de elitaire machthebbenden dat willen.


Iedereen voelt de tijd dringen om voorbereidingen te treffen zodat ze zichzelf warm en voedzaam kunnen houden in een steeds snellere aftakelende wereld, die op het punt staat om de financiële en spirituele afgrond in te storten.


De chaos die dit in 2023 met zich mee brengt zal een omvang krijgen dat zijn weerga niet kent.


Mensen met ruimte-, of geldgebrek zakken of in volledige wanhoop of trachten in volledig vertrouwen te gaan, omdat zonder geld en ruimte je geen voedsel, brandstof of iets dergelijks kunt opslaan.

Betekent dit dat deze mensen de komende (nijpende) jaren verloren zijn?


Hoe heeft het ooit zover kunnen komen dat onze complete wereld “in brand” staat?


Dit is een tijd waarin elk mens zijn eigen triggers, angsten en onmacht levensgroot op zijn bordje krijgt.

Omdat het LICHT zo werkt?

Nee, het LICHT werkt niet zo!

En het LICHT kijkt zeker niet naar degenen die wel of niet de materiele middelen heeft om zichzelf in veiligheid te brengen.

In langen leste gaat het allemaal om het aanleggen van een “schijn” veiligheid, welke ik overigens heel goed begrijp.


Het LICHT werkt dus niet zo. Maar waarom dan toch zoveel nood, lijden en wereldwijde “brandhaarden”?

Omdat de duistere matrix zo werkt!


Binnen de matrix werkelijkheid is de mensheid gevangen door middel van zijn vijf zintuigen.

Er is alles mee gemoeid om jou in een beangstigend en bedreigend wereldbeeld te houden en hiertoe worden je vijf zintuigen gebruikt.

Door deze constante bedreiging en overprikkeling van je vijf zintuigen vormen zich voortdurend nieuwe angsten in je binnenwereld.

Deze angsten zijn nodig om het duister te voeden.


Hoe?


Binnen de matrix werkelijkheid worden jouw schaduwen die fungeren als rest energieën, door duistere krachten bijeen verzameld.

Het worden rest energieën zodra jij niet de EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID in jezelf neemt voor alles wat je voelt en ervaart.


WAAR DE VERANTWOORDELIJKHEID NIET DOOR JEZELF WORDT GENOMEN OVER JE

BINNENWERELD – GRIJPT HET DUISTER DE MACHT!


Binnen de matrix worden deze rest energieën (bestaande uit de NIET genomen verantwoordelijkheid van innerlijke menselijke belevingen), opgespaard om hiermee een krachtig astraal “menselijk” wapen te maken.


Middels (nano)technieken en rituelen die in staat zijn de ongeziene energieën de stoffelijke werkelijkheid in te trekken, worden alle menselijke rest energieën gebruikt als een soort krachtige “energie generator” die het duister gebruikt om zijn plan te voltooien.

Het gaat er niet om of je dit wel of niet gelooft, het gaat erom dat zij die heulen met het duister dit geloven en tot hun enigste belevingswereld hebben gemaakt.


De opeengehoopte en verzamelde menselijke “rest” energieën vormen binnen het astrale veld een dusdanig krachtig wapen dat het in staat is tot de stoffelijke wereld van elk mens door te dringen en hierin zijn dagelijkse gang van zaken danig te ondermijnen.

Waardoor je leven archontisch aangestuurd wordt.

Waar moet je dan aan denken?


Tegenwerking in alles wat je (met bezieling) doet.

Tegenwerking in de omgang met andere mensen die je dierbaar zijn.

Tegenwerking in het je innerlijk losmaken van mensen die je eigenlijk niet echt meer ondersteunen.

Teruggeworpen worden op het verleden omdat de toekomst zo onzeker is.

Mentale chaos en geen overzicht meer hebben wat er in de wereld gebeurt.

Mentale aanvallen die je dieper in angst, wanhoop of depressie duwen.


En een subtiele opblazing van menselijke “wakkere” ego kanalen, die drommen mensen wegleiden naar het valse licht ter zogenaamde “bevrijding”, maar in werkelijkheid de mensheid dieper de matrix werkelijkheid induwt.


De Uberleider die als hoofdbestuurder zijn leiders op het speelbord heeft geplaatst is nietsontziend maar zeer vooruitstrevend.

Het maakt korte metten met elke menselijke kloof in je binnenwereld.

Hoe meer jij twijfelt en die ander gelooft in plaats van je eigen waarheid en gevoel te volgen, hoe groter de innerlijke kloof in je binnenwereld wordt.


Grote innerlijke menselijke kloven – betekenen krachtige duistere aanvallen.

Het is maar dat je het weet.


Niemand hoeft iets van me aan te nemen. Het is zoals je binnenwereld leeft.

De kracht van het hedendaagse NU echter, laat zien daar waar het duister heerst.

Volg je eigen Innerlijke Pad en dicht je eigen innerlijke kloven van onzekerheid, angst, woede, wanhoop en verdriet.


Niet langer is dom de meute volgen en klakkeloos alle berichtgevingen tot je nemen nog een gezonde optie, maar individuele standvastigheid en het helen van je eigen innerlijke ZELF de grootste Goddelijke Transformatie Kracht om het hedendaagse NU het hoofd te (blijven) bieden!


Doorzie de valse waarheden en besef dat binnen de aardse werkelijkheid, niets meer vrij is dan enkel je binnenwereld zelf!

ENKEL MET EEN INNERLIJKE VRIJE BINNENWERELD – KAN DE GODDELIJKE STURING DER MENSHEID PLAATSVINDEN.


Want onthoud:

Alles maar dan ook alles op het wereldtoneel is gevangen.

En je raadt vast wel door “wie” of “wat”.


Helma Broekman©


www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl


t.me/centrumlichtkind

t.me/lichtkind_lightchild


YouTube kanaal LICHTKIND


Nb: BINNEN ENKELE WEKEN MIJN VERNIEUWDE WEBSITE MET EEN EIGEN UNIEK PLATFORM!

(met ondersteuning van Xander van Xander Nieuws)


Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page