top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

De volgende fase van de Eindtijd dient zich aan

De Mensheid is een volgende fase in gegaan en het duister vertelt nu steeds vaker dat Jezus niet bestaat en WEF adviseur Hariri heeft jaren geleden al gezegd “goddelijke krachten te hebben verworven” om over de mensheid te heersen.

Het lijkt erop dat het WEF suggereert dat er een nieuwe wereldgodsdienst komt die de hele mensheid verenigt in het aanbidden van het altaar van de klimaatwetenschap, het techno communisme en de eugenetica.


De mens is in ogen van de elite niets meer dan een “hackbaar dier” waarmee naar hartenlust kan worden geëxperimenteerd en dat de aarde niet te vol moet worden met “hackbare dieren” en de bevolking dus moet worden uitgedund.


Hoewel het te gruwelijk is voor woorden, dienen jullie deze informatie toch niet te serieus te nemen daar de mens wel degelijk een zelf scheppend vermogen met een zelf ontwikkelende creatiedrang bezit en in staat is om elkaar intens lief te hebben.

Oorspronkelijke Menselijke vermogens welke het duister geheel ontbeert.


Maar het geeft wel aan dat de aanvang van een volgende (eindtijd) fase aanvang heeft genomen.

Zo wist het Elitaire duister al vanaf het begin dat middels het shedding verhaal vroeg of laat ook de ongevaccineerden de nano technologische delen in min of meerdere mate zullen binnen krijgen, of dat nu middels slijm, de huid of de luchtdeeltjes is.

De officiële wetenschappelijke onderzoeken worden nu mondjes maat onder jullie vrij gegeven en het feit dat de wereldwijde overheden minder vaccinatie druk uitoefenen zegt genoeg.


De eerste verschijnselen van vreemd en afwijkend gedrag van dieren wordt inmiddels wereldwijd gezien.

Dieren (kuddes) lijken volledig de weg kwijt te zijn en lopen soms eindeloos in cirkelvormige bewegingen rond.

De meest intuïtieve en gevoelige dieren zoals de walvissen en dolfijnen lieten jaren terug al vreemde verschijnselen zien in hun beweging en gedrag. Het geeft aan hoe jullie aarde wordt belaagd en geteisterd door hen die menen zelf als “god” te zijn.

Nu raken steeds meer dieren van slag en lijken steeds meer hun natuurlijke coördinatie en intuïtieve afstemming kwijt te zijn.

Het sterk veranderde aard magnetische veld is niet slechts een gevolg van de vele luchtruim experimenten en zonne manipulaties, maar heeft tevens een natuurlijk verloop waarbij ook de zon op het punt staat net als de aarde, haar polen om te keren.


Grote Kosmische veranderingen horen bij de cyclische veranderingen van de Eindtijd.


In toenemende mate worden wereldwijd door jullie nu overal vreemde geluiden gehoord en waargenomen. Geluiden die het hele luchtruim lijken te omvatten en van omvangrijke aard zijn. In min of meerdere mate worden qua intensiteit deze “matrix geluiden” nu steeds meer door de mensheid gehoord en voor sommigen ontketent dit zelfs klachten als hoofdpijn, suizende oren en duizeligheid.

Vreemde, mechanische geluiden die niet alleen een onheilspellend gevoel geven maar tevens de indruk wekken dat ook in de buitenlucht niets meer is wat het nog (langer) lijkt.


Zoals we al benoemden, de vreemde geluiden en het sterk afnemende aard magnetische veld hebben hoofdzakelijk te maken met de GELUIDSGOLVEN die nu steeds meer in de matrix worden binnen gebracht: via de nano technologische deeltjes waaraan de mensheid onderhevig is, kunnen deze geluidsgolven de innerlijke belevingsmodus van de mens in een veranderd perspectief plaatsen, waardoor de mens zich (nog) meer vereenzelvigd met de matrix wetten zelf.

Deze matrixwetten zijn de wetten van het duister en pulseren op de pijlers “macht, seks en geld”


(ZIE HIERVOOR YT FILMPJE LICHTKIND # 30!)


De werkelijkheid zoals de mensheid waarneemt is een matrix werkelijkheid vol met elektromagnetische straling welke geluid(en) afgeeft.

Wereldwijd zijn niet alleen op de aarde maar tevens op Mars, de maan, Jupiter en Venus grote krachtige geometrische bolwerken gebouwd welke een krachtig, vormvast geluid uitdragen langs hun imposant aangelegde bouwwerk structuren.

Deze zenden continue een veelvoud aan subtiele geluidsfrequenties het luchtruim in, samen met alle andere aangelegde bouwwerken binnen jullie zonnestelsel en natuurlijk op de aarde zelf.


Al deze uitgezonden geluidsfrequenties creëeren een krachtig geluidsveld van golven die allemaal terug herleid worden naar de mechanische “planeet” Saturnus, wat niets meer is dan een omvangrijk radio-, en computer station.

Met deze opgevangen geluidsfrequenties wordt het elektro magnetische veld stevig neergezet. Als een soort onzichtbare prikkeldraad afscheiding waarbinnen alle menselijke zielen gevangen zitten.


Doordat je eigen binnenwereld eveneens een elektromagnetisch veld afgeeft

(ZIE TELEGRAM ARTIKEL 27 NOVEMBER J.L. LICHTKIND) wordt de uiterlijke matrix versterkt.


(hoe meer onbewustheid in ieders’ binnenwereld, hoe krachtiger het elektromagnetische veld, hoe sterker de matrix).

De vele satellieten rondom de aarde vangen alle signalen van de mensheid op en verzamelen deze in een grote database wat nodig is om de menselijke reacties te voorspellen.


En hoewel de werkelijkheid in feite gevormd, gecreëerd en geschapen kan worden door de mensheid zelf, wordt deze middels bovenstaande techniek gevangen in elektro magnetische belijningen.

Een matrix waarbinnen ieder mens, zoals jullie de afgelopen jaren veelvuldig hebben ervaren, is vastgezet.


De komende jaren zullen er meer bizarre en onheilspellende berichten vanuit het duister jullie planeet bereiken.

Laat je NIET VANGEN IN DE ANGST VOOR ONDERDRUKKING OF VERNIETIGING van jullie ras.


Het WEF zal in toenemende mate vijandiger tegenover het Licht komen te staan om het Ware LICHT en JEZUS de CHRISTUS te verwerpen.

Bereid u voor op een wereld die goddeloos zal zijn.


Wij zullen uw volk door deze tijden heen leiden en de bescherming zal daar zijn.

Maak weloverwogen uw keuzes en verloochen uw afkomst van het CHRISTUS / het AL LICHT niet.

Door in uw bewustzijn het CHRISTUS LICHT / AL LICHT te blijven verwachten en daar innerlijk op gericht te blijven, zal het menselijke ras alle beproevingen kunnen doorstaan.


Binnen deze enorme Eindtijd zal het OORSPRONKELIJKE LICHT u beschermen, hoe bizar de tijden ook zullen zijn.

Vanaf volgend jaar zullen de meest bizarre berichten nu onder het menselijke ras verspreid worden.

Blijf dicht bij uzelf, geankerd in uw ONTWAAKTE zelf.


“De Raad van Twaalf vanuit het Oorspronkelijke Alcyone Veld”


(kanaal: HELMA BROEKMAN©)


NIETS MAG ZONDER VERMELDING VAN DE AUTEUR WORDEN GEDEELD.


Meer informatie opgetekend vanuit het Oorspronkelijke Veld in NIEUWE DAGERAAD boek III.

(verschijningsdatum begin volgend jaar – als begeleiding en verklarende leidraad voor de mensheid)


Een (kleine) bijdrage is zeer welkom om mijn werk te kunnen blijven doen.

NL91 INGB 0398 6145 47

t.n.v. LICHTKIND o.v.v. donatie.


Dank je wel.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page