Zoeken
  • Lichtkind

De werkelijke agenda. DEEL I


De overheid is begonnen met de promotie voor het nemen van de spuit voor kinderen vanaf 5 jaar.

Uitleggen hoe weerzinwekkend dit is en alle grenzen te buiten gaat, zal ik hier niet doen. Mijn verhaal dient voor nu een andere ingang te hebben om mensheid duidelijk te maken.


Al vele decennia lang kreeg ik in visioenen en de boodschappen van God door, waar mensheid stond in haar evolutie en waar zij daadwerkelijk naar toe dienden te ontwikkelen.

Stapje voor stapje werd me de afgelopen 15 jaar duidelijk gemaakt hoe het er in de kosmos aan toe ging met betrekking tot deze evolutie van het menselijke ras.

Het proces van de Eindtijd ontvouwt zich beetje bij beetje, heel geleidelijk aan.

Een en ander heeft te maken met het feit dat wij als mensheid een mega upgrade in onze binnenwereld dienen te bewerkstelligen.

Een upgrade in ons Bewustzijn welke ervoor zorgt dat ons DNA vernieuwde coderingen en elektrische impulsen kan toelaten, zodat deze zich in ons DNA kunnen settelen.

Dit is een zeer intensief proces, wat bij veel mensen heftige klachten teweeg brengt.

Van belang is dat de mens zo neutraal mogelijk voor zijn binnenwereld blijft zorgen, omdat heftige emoties en felle gedachten, de nieuwe bedradingen van codes in het DNA verstoren.


Neutraal in je binnenwereld wordt je als je hebt geuit wat je moest en wou uiten.

Neutraliteit is het gevolg van voldoende uiting van je emoties en gedachten.

Doe je dit niet, dan is neutraliteit een laagje wat je binnenwereld onderdrukt en dus gevaarlijk.

(ziektes, klachten en nog meer gestolde emoties).


Een absolute emotieloze innerlijke toestand is dan ook nodig om de boodschappen van het Licht juist te ontvangen en om te zetten in menselijke taal.

De reden dat vaak ’s nachts deze informatie en downloads tot mij komen, is dan ook hierom.


Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat het duister de mens op de aarde zelf, dus in de zintuiglijke maatschappij, wil afsluiten van zijn mogelijkheid tot het zich ontwikkelen in zijn Godsbewustzijn.

Dat is de reden dat de naam “Jezus” en “God”, amper genoemd worden in de media. Alsof het vieze woorden zijn die niet in de mond mogen worden genomen.


Het is niet zo dat een gevaxte afgesloten is van zijn Godsbron, maar zodra degene niet met zijn innerlijke Licht en zelfbewustzijn werkt, neemt gaandeweg wel steeds meer de lagere zelf delen (ofwel schaduwdelen) van degene, het heft steeds meer in handen.

Met andere woorden: het is een mens wat zich verder ontwikkelt in de derde dimensie, op een oude aarde in een plat bewustzijn.

Dit gebeurt überhaupt bij een mens. Maar in de Eindtijd gaat dit proces tientallen malen sneller en verloopt feller.

Juist omdat we het over het einde der tijden hebben. Alles gaat ten onder, of wordt vernieuwd. Een tussenweg is hierin niet.


Elk mens valt onder de Universele Rechten Van de Mens (UVRM). Deze geven zeer kort door de bocht onder andere aan dat elk mens recht heeft om zijn eigen beslissingen te maken en in vrijheid en veiligheid dient te leven. Alles ten behoeve van zijn gezondheid en welzijn.

Deze rechten vallen niet te omzeilen, want ze zijn op planeet aarde universeel. Van Tibetaan tot Afrikaan, van Chinees tot Europeaan. Alles valt onder deze Universele Rechten Van de Mens. Als je 100% humanoïde bent, val je onder deze universele rechten.


Hoe kan het duister dit omzeilen om toch zijn agenda wat al tientallen jaren terug is neergezet, ten uitvoer te brengen?

Simpel: zorgen dat mensen niet 100% human meer zijn.

De beruchte #rik brengt een nanotechnologie naar binnen, die zich in het lichaam geleidelijk aan gaat ontwikkelen. Een nieuwe evolutie op gang brengt.

Met behulp van de onsterfelijke zoetwater poliep de Hydra, zijn middels diens stamcellen deze bakermat voor de nieuwe evolutie gelegd.

We weten toch dat het duister streeft naar onsterfelijkheid?

En gelijk als God wil zijn? Zie mijn YT filmpjes #44 en # 45.


Wel nu, zodra deze mutatie zeer geleidelijk aan optreedt binnen een menselijk lichaam middels het mRNA welke de boodschap tot deze nieuwe evolutie afgeeft, is de mens niet 100 % human meer.

Met als gevolg dat de universele mensenrechten voor hem niet langer gelden!

Dat betekent dat iemand, of iets anders jouw rechten overneemt en verder kan bepalen.

Daar gaan we nu niet verder op in.


Het nemen van de #rik is het weggeven van je universele Mensenrechten.

Schrijnend maar waar.


Wordt vervolgd:


Helma Broekman

www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nlRecente blogposts

Alles weergeven