top of page
Zoeken
  • Lichtkind

De werkelijke agenda. DEEL II

Met geen enkele wetenschap of bewijslast hoeven we te twijfelen aan het Woord Gods. Want alles op de huidige aarde, valt binnen de wetten van de matrix. En dus gemanipuleerd.

De Waarheid Gods is daarom veilig opgeborgen in de binnenwereld van sommige mensen.

Zodra zij hun eigen oorzaak en gevolg reacties van dit leven onder ogen hebben gezien en doorgewerkt, openbaart zich rustig aan steeds meer zijn Goddelijk weten.

Een belangrijke beveiliging van het Licht: immers, indien iemand niet voldoende zijn eigen gedrag en daden uitgezuiverd heeft, zal ook dit leven voor hem een optelsom van doorleefde processen geven, die vanuit een liefdevoller en hoger perspectief getransformeerd willen worden.

(Dit leven is de optelsom en het sluitstuk van alle vorige incarnaties, dus dit leven omvat alle oorzaak- en gevolg acties).


Om met behulp van de Hydra (zoetwaterpoliep), deze nieuwe ontwikkeling der mensheid vorm en uitwerking te geven dienden twee dingen plaats te vinden:

- Het menselijke ras moet in een trans humanistische vorm komen.

- Het menselijke lichaam moet afgezwakt worden om deze onsterfelijke levensvorm alle vrijheid te geven, om zichzelf te ontwikkelen tot een nieuw leven met een sterke onaantastbare vorm.


Het afzwakken van het menselijke lichaam gebeurt door het aangelegde Grafeen raster om planeet Aarde. (Zie mijn YT filmpje #38).

De waarden voor de toxische uitstoot van stoffen in de lucht, zijn drastisch aangepast in de wetgeving. Ze zijn afgesteld naar beneden. Met andere woorden:

Het wordt meer en meer goedgekeurd dat er telkens hogere toxische en giftigere stoffen de atmosfeer worden ingebracht.


Het Grafeen raster zorgt ervoor dat ons energieveld met een grijs/zwartachtige smurrie bedekt raakt, als het meisje in vrouw Holle, wat bedekt wordt met pek.

Door deze afzwakking en vervuiling in ons energieveld, raken we niet alleen steeds meer afgesloten van onze heldere vermogens, maar tevens zwakt ons menselijke lichaam steeds meer af.

Een zwak lichaam is nodig om de nieuwe levensvorm in de mens, de ruimte te geven.

Daarbij: als de mensheid niet zijn vertrouwen in handen van God legt, is hij niet gevuld met zichzelf en de Heilige Geest van God.

Alles wat niet opgevuld is IN onszelf, vult het duister op!

De archons, engelen en demonen binnen onze schepping kennen hun ingangen, tevens als de zoekende en dolende zielen binnen het astrale veld.


Het beruchte c virus is in één van de rituelen van het duister, ontstaan. Aanvankelijk was het schrikken, maar al snel konden deze duistere zielen de ommekeer maken en dit virus gebruiken als plateau, voor het aanleggen en verder uitbreiden van het grafeenraster en dus afzwakking van het menselijke lichaam.

Onthoud de mensheid schone lucht en direct zonlicht en hun biologische systeem zwakt af.


Een zorgvuldige agenda was hiervoor nodig, maar ook de emotionele voeding van de mensheid is voor hen nodig.

Immers: zij werken met en buiten de energie wetten. En alles is nou eenmaal energie.

Zowel in de ether als in de stoffelijke werelden.

De ons aller bekende “Schwabb” bracht doelbewust zijn boek uit. Wellicht werd het een bestseller.

Mensen gingen zich vormen en gedragen naar de agenda wat hierin beschreven stond.

Nu was alles gereed:

De binnenwereld van de mensen zou stap voor stap steeds meer opgerekt worden en verleid worden tot heftige emotionele reacties.

En diens buitenwereld, zijn maatschappelijke leefomgeving, zou onder de noemer van “ziekte” aan het wankelen worden gebracht.

Hoe meer rumoer onder de mensen, hoe beter het is.

Alles is dan gereed om de buitenaardse, technologische evolutie tot een voleindiging te brengen.


De mensheid kijkt de kant op van de Great Reset en alle horror die ze vandaag de dag over ons uitroepen.

Maar onderwijl lacht men in hun vuistje, omdat de grootste afleidingsmanoeuvre ooit, beter werkt dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden…


Wordt vervolgd:


Helma Broekman

www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nlRecente blogposts

Alles weergeven
bottom of page