Zoeken
  • Lichtkind

De werkelijke agenda. DEEL III

Er bestaat niet echt een virus wat mensen aanvalt of ziek maakt, virussen horen bij onze leefomgeving.

Het huidige virus is niets anders dan een vervuilende nanotechnologie die de aardse atmosfeer geleidelijk aan, steeds meer verstikt om zielen binnen te sluiten.

Door de werking vanuit het oude Egypte en diens zwarte magische technieken en energetische tools, is het bewustzijn van de meeste mensen al zo ver verdoofd en uitgeschakeld, dat de duistere krachten alles met de mensheid kunnen doen, wat al lang niet meer het respect en de vrijheid van de mens dient.

Wereldwijd worden vele rituelen gehouden om de astrale poorten te openen en/of te versterken, om zodoende alle gevallenen, hogepriesters en duistere engelen, op te roepen uit het etherische veld. Duistere krachtige zielen die vele levens op planeet aarde hebben geleefd met leiderschap in hun eigen koninkrijk.

Alles draait om de verjonging en de eeuwige jeugd van elke ziel, wat het duister in de hand wil hebben.

Sterke energieën die dus naar de aarde gebracht worden, om zodoende de mensheid massaal in deze gevangenis te houden en belangrijker: om de evolutie van de (toekomstige) mens volledig te kunnen aansturen!

De mensheid is niet getraind en ingelicht omtrent de werking van deze zwarte en duistere, eeuwenoude magie. En toch wordt deze massaal over de mensheid losgelaten.

Zonder dat men het weet. Sterker nog: omdat mensheid het niet voor mogelijk houdt, kan het zover doorgaan. Door onwetendheid van de mensen en hun ongeloof, hebben deze duistere zielen altijd een stapje voor op de mensheid.

Dat maakt hen in hun ogen krachtig en onoverwinnelijk.


Dat de aardse atmosfeer steeds meer verduisterd en begiftigd wordt met vervuilende nanotechnologie zie je duidelijk terug aan de luchten en de zon vandaag de dag:

Vroeger was de zon goud geel. Nu is het een wittige wazige vlaag.

Vroeger waren de luchten vaak veelvuldig blauw en onbewolkt in de zomer. Vandaag de dag is het bijna uniek dat de lucht schoon en zuiver is.


Het grafeen zit ervoor en filtert de goudgele gloed van de zon. Zoals gezegd: onthoud de mensheid een schone lucht en direct zonlicht en hun biologische systeem zwakt geleidelijk aan, steeds meer af.

Gewoon een kwestie van geduld. Langzaam aan zullen ze zichzelf vergiftigen en zal hun biologische systeem vanzelf toe zijn aan een andere (betere) manier van genezing en zelfregeneratie.

Een manier die natuurlijk niets met God te maken heeft, maar alles met de technologie van het duister.

Je kunt niet stoppen met ademen en je lichaam kun je niet “uit” zetten. Dus wat nu?


Wat te doen?


De agenda kan niet meer worden stopgezet. We zitten er namelijk middenin.

De Eindtijd is bezig en we dienen de hele rit uit te zitten.

En de mensheid dient alles te leren omtrent goed/kwaad en licht/duister. Om te komen tot een zelf verwezenlijkend Goddelijk Wezen van binnenuit!

In de Goddelijke Wereld draait alles om harmonie;

Er is in de menselijke geschiedenis van de afgelopen eeuwen, door mensheid zelf, teveel disbalans veroorzaakt in zichzelf en zijn leefomgeving. In de energiewereld dient dit in een harmonieuze vereffening te komen.

Dat heeft niets te maken met straf of de toorn van God. Het is enkel hoe de energiewetten van de kosmos werken.

We dienen te beseffen dat Gods wetten boven alles staan en ZIJN Woord ons zal leiden tot een Hoger Bewustzijn. Een Hoger Bewustzijn is in staat om een afgezwakt lichaam mee te nemen, de verdere (ziels) ontwikkeling in.


De menselijke evolutie is ook goddelijk: als je langere tijd in een vervuilde omgeving leeft, past je lichaam zich daar naar aan: Het wordt sterker om te overleven.

Het menselijke lichaam is intelligent, mits je het niet verstoort met nanobots.

De wetenschap vertelde ons altijd dat aanpassingen binnen het lichaam en de genen, aan de leefomgeving, over enkele generaties ging. Met andere woorden: dat het enkele generaties zou duren, voordat een menselijk gen zich heeft aangepast en het DNA hierop is geprogrammeerd.

God zegt echter dat dit binnen DEZE generatie kan gaan!


Dat betekent dat de mensheid in DIT huidige tijdperk, voor de grootste opgang of neergang ooit staat en tot grote veranderingen in staat is.


Maar alleen indien de mensheid GODS Woord tot zich neemt en gaat leven. Zorgt dat al zijn vorige incarnaties vereffend worden om de Goddelijke balans voor zijn ziel te herstellen.

GODS woord van kracht en vertrouwen spreekt enkel in JOUW binnenwereld zelf!

Maar het is aan ieder mens zelf, of hij daarnaar wil luisteren.

In de buitenwereld is chaos en misschien paniek.

In de binnenwereld is rust en vertrouwen.

Ondanks het schokkende effect wat vandaag de dag alles, op de mensheid heeft.


Mens Keer naar binnen….! En besef dat elke ziel, jong of oud, zijn eigen Zielspad aan het wandelen is.

Ongeacht de keuzes die worden gemaakt. God laat geen enkele ziel verloren gaan. Maar ZIJN wetten zijn ondoorgrondelijk.

HIJ bepaalt de tijd, de kosmos en heerst over de dualiteit.


Je kunt niet ontsnappen aan deze Eindtijd. En van de planeet kom je ook niet af, omdat de hele atmosfeer bewaakt wordt door het duister.

De redding bevindt zich niet in de buitenwereld, maar in onze binnenwereld. Onze binnenwereld dient een mega ontwikkeling door te maken, die onze lichaamsvorm ver te boven gaat en onze huidige levensvormen ontstijgen.


Het gaat om de vorming van een nieuw ras. Een natuurlijk, menselijk, maar vooral, kosmisch ontwikkeld ras!

De oude mens in zijn huidige vorm zal tzt. uitsterven, indien de kosmische input zich niet manifesteert in diens bewustzijn. Dat is de taak die ons nu rest:

Niet langer in afgescheidenheid levend en rondlopend als een kip zonder kop op deze aarde, maar ervaren dat de mens een multidimensionaal, puur energetisch wezen is, waarbij liefde de drijfveer is van het leven.


De mens die deze ontwikkeling niet tot zich wil nemen, zal doorleven op de oude aarde en een andere evolutionaire ontwikkeling ingaan, welke onderhevig zal blijven aan de wetten der karma.


De mensheid valt straks uiteen in drie soorten wezens:

- De transhumanistische mens welke volledig in handen is van de overheden.

- De oude mens in zijn huidige ontwikkeling, doorgaand in een aardse evolutie op een daarvoor bestemde aarde / planeet.

- De nieuwe mens welke zijn kosmische ontwikkeling in gaat en zich omvormt tot een multidimensionaal wezen, vrij reizend door de kosmos.


Begrijp je nu waarom men/het duister zo bang is voor onze werkelijke aard van ZIJN?


Geloof niet alle afleiding. Laat ze de agenda zoals zij denken te moeten uitrollen maar doen. Wind je er niet langer over op.

Laat je er niet teveel in meeslepen. Geef je grenzen zo goed als kan aan en beweeg mee.

Alles is al voorzegt.

Het hele plan is duidelijk. Voor het duister, voor het Licht.

Jij bepaalt jouw ontwikkeling. Je hebt de keuzes uit drie wegen die jij als mens mag bewandelen.


Kies wijs…!*IN ALLE YT FILMPJES VAN LICHTKIND VIND JE DE ANTWOORDEN EN METHODES OM JEZELF STAANDE TE HOUDEN IN HET GEWELD WAT MENSHEID WORDT AANGEDAAN.*


*MIJN BOEKEN NIEUWE DAGERAAD I EN II ZIJN RECHTSTREEKS ONTVANGEN UIT DE GODDELIJKE WERELD TER ONTWAKING EN VOORBEREIDING VAN MENSHEID, OVER WAT KOMEN GAAT.*


*BOEK NIEUWE DAGERAAD III BEN IK MEE AAN HET SCHRIJVEN. EN KOMT VOLGEND JAAR UIT.*


Helma Broekman

www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl
Recente blogposts

Alles weergeven