top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Doel bereikt – missie voltooid?

Het druist tegen alle wetten en kennis in die de mensheid zich ooit heeft eigengemaakt en is afschuwwekkend in het besef omtrent de menselijke oorsprong en diens voortbestaan.

De grootste leugen aller tijden of het meest intelligentste (evolutie) plan ooit bedacht?


Het menselijke ras diende beschermd te worden tegen een meest gevaarlijk “killervirus” waartoe wereldwijd de wetenschappers gericht waren op het vergroten van de immuunrespons met spike eiwit mRNA, om zodoende de mens van binnenuit te “beschermen”.

Iedereen werd gedwongen om mee te gaan in dit zogenaamde levensreddende beleid en daartoe moest de wetgeving op worden aangepast.


Er zijn inmiddels ruim 9.1 miljoen boosterprikken gezet en van alle 18-plussers heeft inmiddels ruim 63,8% de boosterprik genomen.

En schrijnend maar waar: van alle 12-plussers heeft tot ons grote verdriet al meer dan de helft de boosterprik ontvangen, namelijk 59,1% (Bron: RIVM)


De wetenschap en de media (als kwijlende schoothondjes van de Elite) kan wel spreken van een “geslaagde” operatie daar meer dan de helft van de bevolking is binnen gehengeld in een surrogaat werkelijkheid, waarbinnen de antichrist als het nieuwe “goddelijke” straks hoogtij viert.


De grootste leiders ooit uit de menselijke geschiedenis zijn tot op de dag van vandaag nog steeds verbonden middels hun etherische lichaam en energie, met de leiders van alledag. Wie achter de coulissen werkt en wiens gezicht nog amper bekend is onder de bevolking, is de grote activator van het wereldwijde besturingssysteem.

Het zal niet lang meer duren voordat “zijn” gezicht bekend moet worden gemaakt, daar het duister anders te weinig tijd heeft om de komende jaren de genadeklap onder de mensheid toe te kunnen dienen.

De genadeklap dat na een jarenlange biologische oorlogsvoering tegen het menselijke ras, het doel gesteld kan worden dat de volledige herinnering en afkomst van het menselijke DNA vernietigd is.


Doel bereikt = missie voltooid…


Door de mensheid als manipuleerbare biologisch/technische machines te positioneren binnen een nieuwe (wereld)orde met een technologische aangestuurde werkelijkheid (de Metaverse), kan de schepping opnieuw beginnen, ditmaal bij “Genesis deel 2”.


De Oorspronkelijke Mens is uitermate in staat om te participeren binnen het universum en in staat om met zijn unieke DNA klankcode, de frequenties van alle andere bewustzijnsvelden op te vangen en om te zetten binnen zijn eigen humanoïde vorm.

Het (Goddelijke) DNA fungeert daarbij als een stemvork welke niet alleen deze universele signalen opvangt, doch deze tevens uitzendt binnen het menselijke lichaam zelf!


Bij aanvang van de technologische matrix zoals het oorspronkelijke Genesis verhaal ons vertelt, werd de universele klankcode van de humanoïde menselijke creaties opgevangen en gegenereerd binnen een sterk aanwezig patroon.

Misschien wel te vergelijken met de aanwezigheid van alle Vrije Energie binnen het universum zelf.

Dit veld maakte het mogelijk om de kosmische energie te bundelen en vast te zetten binnen een atmosferische hoedanigheid.

Door kromming van ruimtetijd bleef de energie in een altijd durende cirkel voortbewegen.

De sterkste energiegenerator ooit was nu ontstaan.


En waar de Oorspronkelijke Mens middels zijn belevingswereld en innerlijke wereld in een constante “kwantumdialoog” met het universum stond, is de hedendaagse mens afgestemd op de duivelse matrix die heel onze geschiedenis foutief heeft weggezet.


Binnen de kosmische uitwisseling vertegenwoordigen onze gevoelens, emoties, gedachten, overtuigingen en gebeden IN het hier en NU, ons gesprek met het universum.

En vanuit deze innerlijke belevingstoestand bepaalt zij de uitwerking binnen de matrix zelf.

Van vrede in de wereld tot de grootste biologische oorlog ooit tegen de mensheid zelf gevoerd.


De mens zelf bestudeert en observeert haar eigen (leef) wereld.

Binnen een participerend universum schept de mens haar eigen werkelijkheid door de blik gericht te richten en de wereld bewust te onderzoeken naar de wereld zoals zij die wenst.

Dit is de Ware Scheppingsdaad.


Overal WAAR de mens bewust kijkt, bewust voelt en bewust waarneemt, maakt het bewustzijn iets om NAAR TE KIJKEN.


En waar onze hele geschiedenis bol staat van de zoektocht BUITEN zichzelf en de verleiding om je te laten vangen in een religie, stroming, politieke voorkeur of sterke angst, bevindt zich het antwoord veel dichter bij huis.

Namelijk IN de mens zelf!


De INTENTIE, de LIEFDE en de VERWACHTING dat iets bestaat, zou nog wel eens precies de KRACHT van ons Bewustzijn kunnen zijn, die een zichtbare Nieuwe en Liefdevollere wereld schept!


Zou dit wellicht de reden zijn dat de Mensheid uitgeroeid moet worden?

Het duister koste wat kost wil voorkomen?


Want ik geloof niet dat de Ware Oorspronkelijke Mens, haar scheppingsdaad überhaupt in (Bijbelse) boeken vast moest leggen.

Mits zij deze “leidraad” als zachte dwang diende te volgen.

Een dwang die inmiddels geen andere keus meer laat dan enkel middels je pure Bewustzijn, jezelf innerlijk te bevrijden.


Door het richten van je Pure Bewustzijn met een Liefdevolle Vrije blik op de wereld om je heen, kon het nog wel eens mogelijk worden dat dit Liefdevolle Bewustzijn met vrijheid voor iedereen, de werkelijke scheppingsdaad voor dit Nieuw Bewustzijn vormt…

En dan (her)schrijft Mensheid zelf haar liefdevolle geschiedenis!


Helma Broekman©T.me/centrumlichtkind


Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page