top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Doel nieuwe corona variant – de laatste?

Er is een nieuwe variant van corona. Na Omikron krijgen we nu te maken met Eris, ook wel bekend als EG.5.

Een blijkbaar snel verspreidende variant die vanuit China nu ook oprukt naar Europa.

En daar wonen wij.

Net als Omikron is deze variant veel zwakker dan de eerdere versies van het virus, maar desondanks kun je er wel degelijk ziek van worden.

Zolang er mensen bij elkaar wonen bestaan er ziektes en zijn snotterende neuzen, zere kelen en grieperige symptomen geen uitzondering op de regel.


Maar nu wel.

Eris komt eraan. EG.5.


Ouders van kinderdagverblijven brengen hun snotterende kinderen en vragen zich niet af hoe het kan dat in hartje zomer er zoveel grieperige en snotterige kinderen zijn.

De “R” zit nog niet eens in de maand!

“Mijn kind is ziek door de hoge luchtvochtigheid. Het is de klimaatverandering!” wordt stellig beweerd en zie daar dan nog maar eens wat tegenin te brengen.

Het brein is massaal geïndoctrineerd en onderscheidt niet langer de waarheid van de leugen.


In wachtkamers van huisartsen worden dagelijks de vele klachten besproken. De superkankers rijzen de pan uit en vreemde huidaandoeningen vallen niet te categoriseren waardoor nog slechts antibiotica uitweg biedt.

Veelvuldig hoor je in wachtkamers praten over zovelen die kampen met ernstige hartklachten maar ook daar is op een of andere vreemde manier het klimaat òf de nieuwe coronavariant de boosdoener van.


Met stomme verbazing hoor je het aan en met lede ogen zie je het voortschrijdende kwaad dat bij velen het leven in schrijnend en pijnlijk ziekteleed verandert…

Mijn hart huilt en mijn lippen branden.

Maar er tegenin gaan helpt niet meer.

De mensheid is te ver afgedaald in overleven en ondergeschikt gemaakt aan manipulatie en indoctrinatie.

Hun brein teveel doordrongen met kunstmatig mRNA welke gedrag en gedachten bepalen en onomstootbaar de leugens geloven die hen worden verteld.


De EG.5-variant heeft een mutatie die ertoe leidt dat hij gemakkelijker aan het immuunsysteem ontsnapt. Met andere woorden: het immuunsysteem komt niet in actie, waardoor het virus zich gemakkelijker verspreid en snel in frequentie toeneemt.

Zeker in het najaar zal de verspreiding hiervan nog sneller gaan net als bij de vorige varianten.

Een immuunsysteem wat kapot is gemaakt door de injecties kàn ook niet in actie komen omdat het eigen afweersysteem al is verandert in een geheel eigen opererende “spike eiwit fabriek”.

Een fabriek die met een hele andere codering van “ziekte” werkt en zich door de geavanceerde nanotechnologie niet met onderzoeken of bloeduitslagen laat vangen.


Door de snelle verspreiding en de grotere weerstand tegen het eigen immuunsysteem zou Eris/EG.5 de komende jaren wel eens de dominante variant kunnen worden.


EG.5 zou wel eens elektro-, geomagnetisch veld kunnen betekenen.

Een veld wat zich bevindt om de aarde en waarmee één van de beide polen, de noord-en zuidpool van het aardmagnetische veld wordt aangeduid.

De geomagnetische polen bevinden zich niet op dezelfde locatie als de geografische polen maar wijken iets af van de fysieke locaties van de noord-en zuidpool.

Onderzoek wees uit dat de plaats van de geomagnetische polen verandert en dat ze dus niet constant zijn in de tijd.


Men ziet een versnelde verandering van locatie van de Canadese kant van de geografische noordpool naar de Siberische kant.

In samenwerking met de werking van 5G frequenties (en hoger!) worden deze geomagnetische velden onder invloed van de zonnevlammen aan extreme veranderingen blootgesteld, waardoor het hele magnetische veld van planeet aarde in ras tempo aan het afnemen (lees: verzwakken) is.


Eris is een dwergplaneet die in 2005 in ons zonnestelsel werd ontdekt!


Zij is vernoemd naar de Griekse godin Eris, de godin van de twist en tweedracht. De godin van de onmin. Als je het momenteel over een tweedracht en twist hier op aarde hebt; de verdeling onder de mensheid is nog nooit zo groot geweest.

Volgens de Griekse mythologie zaait zij tweestrijd en tweedracht door het gooien van een “gouden appel” in de menigte met de opschrift “voor de mooiste”, waardoor er een enorme strijd ontstaat.


Eris heeft een geschatte diameter van ca 2400 km en staat op haar verste punt drie keer zo ver van de zon als Pluto, eveneens een dwergplaneet.

Haar baan verloopt ver voorbij Neptunus, de verst weggelegen planeet in ons zonnestelsel.

Bijzonder aan haar is dat ze een zeer belangrijke functie/positie heeft in de wereld van het zogenaamde “Scattered Disc”. (vertaald: verstrooide schijfobjecten).


Dit zijn een groep planetoïden in de buitenste regionen van het zonnestelsel wiens banen behoorlijk elliptisch zijn.

De naam Scattered Disc heeft te maken met het feit dat men vermoedt dat Neptunus en Uranus vanuit de Kuiper gordel objecten “verstrooien” en naar de meer binnen gelegen regionen van ons zonnestelsel stuurt.


Eris bestaat voor een groot deel uit steenachtig materiaal en er komt ws veel methaanijs voor.

De basis voor alle chemisch biologische processen. Het creëren van nieuw leven.


En hoewel Eris niet zo’n hele sterke atmosfeer heeft, zijn door de enorme afstanden van de Scattered Disc de zonnewinden veel minder schadelijk dan hier op aarde.

(de aarde wordt namelijk continue bestookt met geladen zonnedeeltjes.)

De afstotende kracht van de zonnewind is niet sterk genoeg om haar atmosfeer te doen laten verdwijnen en de aantrekkingskracht van de zon niet sterk genoeg om haar atmosfeer weg te trekken.

Ondanks dat Eris ver weg ligt van de zon, zou het mogelijk zijn dat het ijs in de bodem van Eris zou kunnen smelten wanneer dit object het dichtst bij de zon komt te staan, waardoor er zich een dunne, schone atmosfeer zou kunnen vormen.


Eris wordt door het Amerikaanse ruimtevaart-agentschap gezien als tiende planeet in het zonnestelsel.


Met behulp van het krachtige elektro-, geomagnetisch veld op onze aarde kan Eris ons zonnestelsel worden ingezogen waardoor er een “nieuwe” exclusieve planeet voor de elite ontstaat.

Exact zoals in het begin der tijden de demiurg zijn eigen planeten liet ontstaan.

Middels geavanceerde technieken kunnen niet alleen bestaande planeten een metamorfose ondergaan in hun leef habitat, maar tevens van plek binnen de tijd-en ruimte coördinaten veranderen.


En dat alles met behulp van extreme frequenties en elektromagnetische stralingen.


De “nieuwe corona variant” zou nog weleens de laatste in de rij kunnen zijn met de werkelijke aankondiging van hoe men te werk gaat om de huidige aarde voorgoed te vangen binnen de holografische werkelijkheidsmatrix en zelf al is voorbereid om elders in ons zonnestelsel nieuwe leefwerelden en paradijzen te creëren.


Men is verder dan iedereen denkt.

Waarom wordt de mensheid anders de kosmos onthouden?


Helma Broekman©


Een (kleine) bijdrage waardeer ik zeer.

LICHTKIND o.v.v. Donatie

NL91 INGB 0398 6145 47


Heel erg bedankt.


t.me/centrumlichtkind

YouTube LICHTKIND


Zeer binnenkort komt mijn nieuwste boek NIEUWE DAGERAAD III uit en ons NIEUWE LICHTKIND PLATFORM.Afbeelding NASA
Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page