top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Droom of nachtmerrie?

Het kwam in een droom ruim drie jaar geleden.

Op sokkels staande borstbeelden gefabriceerd uit krachtige polymeren, een niet van echt te onderscheiden geplastificeerde “mens” met een geheel eigen statische uitstraling.

Doelloos kijkend in de ruimte met een wezenloze lege blik in wat niet van het echt te onderscheiden ogen zijn.

“Mensen” overal in de steriele ruimte. Bekende en onbekende personen. Wezenloos maar wachtend in de tijd…


Anno 2022:

De vernietigende mensonterende C-injecties bevatten allemaal in min of meerdere mate grafeen.


Grafeen is een enkel gelaagde vorm van grafiet, welke een nano materiaal is dat bestaat uit koolstofatomen die in een bepaalde geometrische structuur zijn gerangschikt.

Koolstof en koolstofcomponenten komen overal in de natuur hier op aarde voor.

In de atmosfeer is koolstof in de vorm van kooldioxide voor zo’n 0,03% te vinden. Verschillende mineralen bevatten koolstof waaronder kalksteen, gips en marmer.


Alle levende wezens op planeet aarde bestaan uit verbindingen tussen koolstof en waterstof, zuurstof, stikstof en dergelijke.

Een verbinding van koolstofatomen kan uiteenlopende vormen hebben, maar rangschikt zich over algemeen in een geometrische structuur.

Dat maakt koolstof tot een best wel wonderbaarlijk element.


Een element wat de Elitaire parasitaire bewoners op deze planeet ook ontdekt hebben.

Ontdekt voor hun eigen gebruik…


Het is zelfs zo’n ingenieus element dat met behulp van de uit grafeen gemaakte zogenaamde “hydrogels”, hedendaags al gebruikt worden voor het 3D printen van menselijke organen en “menselijke” figuren.

Waar de elite dit uitzonderlijk ingenieuze materiaal allemaal nog meer voor gebruikt en wil gaan gebruiken blijft een mysterieuze vraag waar hoogst waarschijnlijk het antwoord zeer zorgwekkend op is.


Indien men eenmaal geïnjecteerd is met deze grafeen hydrogel kan het lichaam dit niet verwijderen daar het materiaal zich bindt aan de biologische menselijke structuur.

Doordat het lichaam dit niet kan afstoten blijft het aanwezig en doorbreekt de bloed hersenbarrière in het menselijke systeem.

Zodra het lichaam echter wel tracht deze stof af te breken, komen er allerlei neven reacties op gang die in hoge mate klachten, ziektes en bijwerkingen veroorzaken.


De mate van giftigheid en dus opeenvolgende klachten hangt af van de hoeveelheid die is toegediend middels de injecties. (Door het elitaire duister ingezet tegen de mensheid).


Er zijn meer dan 1000 batches van de eerste twee injecties gemaakt. Dus per batch kan de hoeveelheid vaccinatiestoffen inclusief mRNA aanzienlijk verschillen.

Het komt er dus op neer dat als je “geluk” hebt, je een vaccinatie uit een batch hebt gehad waarin een hele lage dosis zat.

Dan heeft je lichaam kans om de schadelijk werking nog heel lang te vertragen.


Het zeer intelligente materiaal draagt een eigen geheugen in zich wat betekent dat zodra deze grafeen hydrogel in je lichaam aanwezig is, het eigen DNA geheugen een switch maakt richting de codering die het in het grafeen aanwezige mRNA wil dat het eigen DNA maakt.


De op grafeen gebaseerde hydrogels die binnen een menselijk lichaam naar binnen zijn gebracht vormen een netwerk van geplastificeerd achtige vezels die in staat zijn om een externe boodschap te ontvangen om deze tot uiting binnen het lichaam te brengen.


Deze bovenaardse ofwel buitenaardse “communicatie” gaat buiten het menselijke bewustzijn mbv. de 5 zintuigen om.


Zoals eerder vermeld zijn de zelf assemblerende nano technologische grafeen hydrogel partikels in staat om binnen een menselijk lichaam zelf een eigen communicatie netwerk op te bouwen, waarvan het aansturingssysteem extern bepaald wordt.


Een zeer beangstigend toekomstperspectief voor het gros van de mensheid…


IS ER HOOP?


Het LICHT vanuit het Oorspronkelijke Veld, de AL BRON laat geen enkele ziel verloren gaan.


Dat betekent dat je lichaam dan misschien wel ziek kan worden, doch je zielsbewustzijn ongenaakbaar kan blijven.

In het Nieuwe Aarde bewustzijn weten we dat de menselijke ziel de grootste aansturing is van de menselijke levensvorm.


Dat betekent dat ook al zou het menselijke lichaam muteren en het duister het gros van de mensheid hebben overgenomen, ER NOG HOOP IS DAT WIJ HET MET ELKAAR ZULLEN REDDEN.


Het duister wil levende polymeren maken van het huidige menselijke lichaam.

Het LICHT wenst levende liefdevolle zielen met een menselijke levensvorm.


Door je Goddelijke Bewustzijn te her activeren middels het ontwaken in je binnenwereld, vormen zich bovennatuurlijke elektromagnetische belijningen in de neo cortex (het voorste en grootste deel van je hersenen), waar het duister niet bij kan.


De enorme hoeveelheid neuronen en de complexiteit van deze hersenstructuur slaat elke ervaring van het leven op.

Dit geldt voor zowel het stoffelijke leven als het etherische leven.

Dit geldt voor zowel binnen-, als buiten de matrix. Omdat we leven binnen een holografisch universum

(zie de NIEUWE DAGERAAD BOEKEN DEEL I EN II, DEEL III VERSCHIJNT DIT JAAR)


Door dit deel van je hersenen actief te gaan gebruiken, worden er nieuwe synapsen binnen de neo cortex ofwel je Godsbrein gevormd.

Nieuwe belijningen die voor het duister onbereikbaar zijn.


MITS:

Jij je binnenwereld 24/7 actief schoon houdt met zuivere gedachten, heldere gevoelens en een liefdevolle staat van zijn het overgrootste deel van je dag bepaalt!

ZELFS EEN HEEL LEVEN LANG KAN DIT VOOR IEDER MENS, GEVAXT OF NIET, DE GODDELIJKE BESCHERMING ZIJN!

Zullen we dit de Gods Geest noemen met een Christusbewustzijn die in ieder mens ten grondslag ligt?


In boek III NIEUWE DAGERAAD wordt e.e.a. nader uitgelegd.


Helma Broekman©


www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl


t.me/centrumlichtkind


YouTube kanaal LICHTKIND
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page