top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Een ongewenst bezoek in ieder mens?

Bijgewerkt op: 4 sep. 2022

Mensen vragen zich vaak af hoe het mogelijk is dat de Elite en machthebbenden van deze wereld zo nietsontziend letterlijk en figuurlijk over de lijken van onschuldige mensen hun agenda kunnen uitrollen.

Of het nu om de in scene gezette Oekraïense oorlog gaat, het feit dat steeds meer mensen in een schrijnende armoede terecht komen of het moordende tempo waarin de gevaccineerde medemens geveild wordt door ziekte, dood en een nog niet te overzien zijnde toekomst vol met leed en pijn.


Hoe is het mogelijk dat het zo ver kan gaan dat zelfs een mensenleven meer of minder geen enkele waarde meer heeft voor de machthebbenden van deze wereld en ze doorgaan met het uitroeien van de mensheid alsof het lastige vliegen zijn?


Elke vraag die de wakkere mens zich de afgelopen jaren heeft gesteld komt in langen leste uit op één en hetzelfde antwoord:

Het demonische duister wat in zorgwekkend tempo bezit neemt van de mensheid en haar planeet.


Slechts zeer weinigen beseffen daadwerkelijk wat het duister inhoudt en hoe het werkt.

De mensheid heeft een eeuwenlange achterstand opgelopen door elk leven in de weer te zijn met het uitwerken van zijn eigen karma wetten die platvloers in luiden “What goes around, comes around”.


En daar waar nu het duister in ras tempo aan het bundelen is en de komende jaren grote hoogtes zal aannemen is de mensheid amper tot niet voorbereid op dat wat komen gaat.

In de geestelijke wereld wordt Satan’s leger gevormd en klaargestoomd om binnen enkele jaren de volledige mensheid tot knielen en vernietiging te brengen.


De mensheid loopt achter doordat het al honderden jaren het duister ontkent. Door angst, ongeloof en afschuw werd het steeds lastiger om het kwaad in de ogen te kijken en met de opkomst van de psychologie/psychiatrie kon wetenschappelijk dat wat de mens het meeste angst in boezemde, worden weggezet.

De sterke ontkenning van het bestaan van het kwaad/duister is de achilleshiel van de mensheid en wordt in de Eindtijd nu volledig tegen hen gebruikt.


De Geestelijke Goddelijke Wereld wil de mensheid al eeuwen lang in kennis laten delen omtrent de werking van de inprent hiervan op de stoffelijke wereld.

Onze stoffelijke schepping is een exacte afspiegeling van een grotere, geestelijke wereld!


De geestelijke wereld die is opgedeeld in verscheidene contreien waarvan elk gebied zijn eigen wetten en ordes kent.

De ordelijke wetten kunnen niets anders dan de in werking gestelde ziels energieën welke de mensen leven, ten uitvoer brengen in het etherische astrale veld, welke het dichtst bij de aarde ligt: de aardse astrale sfeer.


De geestelijke wereld herbergt naast lichte geesten/entiteiten die het Goddelijke vertegenwoordigen, ook vele lage geesten welke er alles aan doen om zichzelf met hun bewustzijn uit de lagere sferen binnen het Geestelijke veld te brengen.

Door de ontkenning van Jezus als de verstoffelijkte Christus op aarde, vergaren zij hun macht door de onteigening van hun eigen ziel.


De mensheid wordt in ras tempo ondergeschikt gemaakt aan de wetten van het Kwaad waarbij hun IK kracht langzaam aan verdwijnt uit hun persoonlijkheid om de weg vrij te maken voor binnentreden van het duister zelf.

Lagere geesten kunnen overleven zolang zij zich nestelen in een mens (lichaam) om zo hun eigen ondergang in Gods Geesteswereld te ontlopen.


Zodra de menselijke ziel een stap opzij doet of zelfs zijn eigen autonomie en liefdevolle aard van ZIJN ontkracht, staan er legio lagere geesten klaar om deze mens te bespringen om vaak geleidelijk en subtiel de volledige persoonlijkheid over te nemen van deze persoon.


Door het inbrengen van de zeer gevaarlijke nanotechnologie en deze in contact te brengen met kunstmatig gemaakte grafeen stoffen, wordt de zielsenergie van elk mens doelbewust weggeleid van hun Goddelijke essentie zelf.

Middels het hart, hersenen en energieveld van de mens dringt het duister dieper binnen en verandert daar vroeg of laat de persoonlijkheid.


Steeds meer agressie, steeds meer woede en steeds fellere reacties kenmerken de mensheid binnen een Eindtijd waarin het zichzelf tracht te redden van de ondergang.

Het duister nestelt zich in elke innerlijke menselijke kloof, wat betekent dat waar de Liefde niet langer hoogtij viert, de menselijke ziel wordt gevangen binnen het raster van het Lagere Geestelijke veld.


We hoeven het niet langer te ontkennen:

Het duister is overal om de mensheid heen. Het nog langer ontkennen en quasi “ego loos” wegkijken betekent de ondergang van ieders’ individu.


Het is Gods Geesteswereld die de Mensheid in haar kennis wil laten delen en waarmee Jezus de (12e) Christus ons in zijn wijsheid meenam naar de Bevrijding van het Innerlijke Zelf.

Niet langer is het wachten op redding van buiten, doch enkel van bevrijding van het binnenste van Mensheid zelf.


Ontkennen van het duister = is ontkennen van je schaduw zelf.

Om de Eindtijd te overleven en de Goddelijke interventie te herkennen zal een ieder zijn eigen duistere kant moeten erkennen en deze in woord, gedrag en liefdevolle daden moeten omzetten.


Het is de Enigste Weg die Christus ons liet zien.


Steeds meer mensen worden (de komende maanden en jaren) overgenomen. Of je het nu wilt zien of niet.

Het duister nog langer ontkennen is als kijken met slechts je ene oog.


De wereld van het Kwaad rukt steeds verder op en het ongewenste “bezoek” in ieder mens komt steeds vaker onaangekondigd. Maar gelukkig is Gods Geesteswereld krachtig, liefdevol en uniek binnen de strijd in de Hemelse gewesten.


LEES NIEUWE DAGERAAD BOEK III voor het Alomvattende verhaal omtrent deze Eindtijd, waarin geen enkele vraag nog langer onbeantwoord blijft.


NIEUWE DAGERAAD BOEK III verschijnt eind dit jaar.


Helma Broekman©


t.me/centrumlichtkind

t.me/lichtkind_lightchild


www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl


YouTube kanaal LICHTKIND


NB: stuur nav dit artikel geen mailtje ivm de vele dagelijkse tientallen binnenkomende mailtjes.

LICHTKIND is bezig met het ontwikkelen van een platform.

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page