Zoeken
  • Lichtkind

Egoïsme of raadzaam?

Er is momenteel een grote shift gaande onder de wakkere geroepenen. Zielen die het Innerlijke Christuslicht in zichzelf meer dan ooit voelen en bereid zijn hier alles voor op te geven.

Om ten dienste te zijn aan het behoud en de overleving van de mensheid en zijn Goddelijkheid.

De mens is van nature een Godsmens, maar dit is door alle tijden heen, steeds meer de kop ingedrukt en staat in deze Eindtijd, op het punt om zelfs voorgoed verloren te gaan.

Als we niet oppassen, is over enkele decennia geen puur Goddelijk mens meer over. We dienen met elkaar in een liefdesverbinding te gaan, doch wel ieder voor zich.


Hoe meer we gaan bundelen in groepen en bijeenkomsten, hoe groter het gevaar van infiltratie van donkere energieën, die heel ingenieus juist bij de wakkere mens, zich een weg naar binnen dringt.

Bij een wakkere ziel, schijnt een helder innerlijk licht. Licht wat zeer aantrekkelijk is voor het duister.

Omdat het duister vanuit de toekomst de wetten voor de aarde heeft bepaald en kent, zijn ze in deze Eindtijd ons vaak een stapje voor.

Dat maakt ons niet kwetsbaar, integendeel, het maakt ons alert. Het houdt ons waakzaam.


De grote shift die nu bij enkelen al volop gaande is, bestaat uit het feit dat in liefde de verbinding met de medemens gevoeld wordt, doch onafhankelijk en volledig los van elkaar.

De Lichtzielen dienen zich los te maken van alles en iedereen.

Mensen gooien regelmatig, bewust of onbewust, ankers in je. Omdat ze denken dat jij hun kunt helpen of antwoorden en steun kunt bieden.


Iedereen die bewust en helder in het leven staat, zal dit herkennen.

Zodra iemand niet volledig de volle verantwoordelijkheid voor zijn/haar leven en zichzelf neemt, gooit degene al een anker in een andere (vaak Licht) ziel.

Het loskomen van alles en iedereen is nodig ter voorbereiding op wat nog komen gaat.

Als we ankers van anderen in ons meedragen, dan zwakt onze eigen Lichtkracht af en staan we niet 100% in onze eigen kracht. We dienen zeer alert hier op te zijn en ons eigen Licht brandende te houden. En te onderhouden!

Daar hoort de volle verantwoordelijkheid nemen voor ons gevoel, ons gedrag en ons leven, onoverkomelijk bij!


De metafoor van de 10 maagden met ieder hun eigen olielamp.

De wijze maagden gaven niet hun olie af aan de dwaze maagden, omdat zij onverstandig met hun eigen olie waren omgegaan zodat hun lampje doofde. Terwijl het lampje van de wijze maagden nog volop brandde.

Waren hiermee de wijze maagden egoïstisch of juist verstandig?


Als een groep mensen op aarde, zijn we met elkaar verbonden, doch wel onafhankelijk van elkaar en ieder in zijn eigen vrijheid. Ieder mens blijft zo verantwoordelijk voor zijn eigen binnenwereld en voor alle sores die deze Eindtijd met zich meebrengt.

Het enige wat nu nodig is en zal blijven, is enkel dat je voor je eigen Licht zorgt en deze onderhoudt!

Je neemt vol mededogen, liefdevol die ander waar, of het nu verdriet, onmacht of pijn is, maar daarna maak jij jezelf weer LOS. Van alles en iedereen.

Terug naar jezelf.

Terug naar je innerlijke stem.

Terug naar je innerlijke rust.

Terug naar de innerlijke Christus IN jou.


Zorgen voor jezelf en niet voor het Licht van die ander, kan dan misschien aan de oppervlakte egoïstisch lijken, maar indien iemand niet zelf zijn Lichtje brandend houdt, is het als een open vergiet, waar jij jouw vloeibare goud ingooit!


Ben je egoïstisch als wakkere ziel om je eigen olie niet af te geven aan het lampje van die ander?


De wijze weet het antwoord….en jij?


Helma Broekman

www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl



Recente blogposts

Alles weergeven