Zoeken
  • Lichtkind

Eten en drinken gaat nog wel, maar moe, moe, moe!


Is het je al opgevallen dat heel veel lichtzielen en wakkeren zich vaak lusteloos en moe voelen, de afgelopen tijd?

Het liefst elke dag in passiviteit neigen te verzanden, zodra ze niet met hun bewustzijn en innerlijke kracht werken?

En hoewel het nog niet vriest en de wegen buiten nog niet glad zijn, velen toch al in zoutzakken neigen te veranderen?

Daarbij komen er veel klachten los bij de lichtzielen en wakkeren. Wil liever niet zielen categoriseren, maar om toch even duidelijk te kunnen maken, dat dit proces juist bij degenen gaande is, die in deze Eindtijd de innerlijke ontwaking ervaren.

Er komen niet alleen veel mentale klachten als moeheid, down gevoel en neerslachtigheid aan de orde, maar tevens lichamelijke klachten die zomaar uit het niets lijken te verschijnen.

Of bestaande klachten die verhevigen.

Je lichaam laat opeens een of andere klacht en symptoom zien, welke je niet aan had zien komen.


Nu is deze fase van de Eindtijd bij uitstek een fase, waarin alle oude thema’s en pijn, versterkt naar de oppervlakte komen.

Als een tsunami lijken ze je leven te overspoelen.

Oud verdriet, oude pijn en oude thema’s willen nu in ons bewustzijn komen, omdat we dan de kans krijgen om ze (eindelijk) te verwerken.

Het doel hiervan?

Opschoning van je energieveld en het omzeilen van de karmische wetten, welke enkel gemanipuleerde wetten binnen de matrix zijn.


In het hart van je pijn, vind je het werkelijke inzicht. Maar helaas haken de meeste mensen voordien af, vluchtend in de buitenwereld en/of middelen.

In het hart van het inzicht, vind je het werkelijke vertrouwen.

Maar helaas vertrouwen de meeste mensen meer op een externe god of hulpbron van licht.

In het hart van je vertrouwen, vind je de werkelijke samensmelting met Licht.

Jouw Licht.


De matrix werkt momenteel heel sterk met laagfrequente manipulaties van lichaam en geest.

Dat betekent dat er alles mee gemoeid is om heldere lichtzielen te verleiden met mooie praat, mooie technieken en uitbundige berichten.

Bij velen groeit het ego sneller dan hun licht.

De laagfrequente vibraties brengen een soort “plak” aan in het energieveld. Denk aan de laag pek waar het luie meisje in “Vrouw Holle” mee besmeurd werd.

Dat is wat vandaag de dag sterk gaande is in de matrix.


Het “pek” is een soort kleefachtig web van laagfrequente bedrading binnen de matrix, welke ervoor zorgen dat je energieveld het extra moeilijk krijgt.

Het vindt de ingang bij je krachtplek en zwakt die af.

Voorbeeld: je hebt de kracht om je rug recht te houden in lastige situaties en plop, je krijgt rugklachten.

Voorbeeld: je hebt het vermogen om helder te denken en plop, je krijgt nare hoofdpijnen.

Voorbeeld: je hebt de gave om je open en zuiver uit te spreken en plop, je krijgt keelklachten.


Maar…en dat is veel vernuftiger: het vindt je krachtplek en zwakt die ook af zonder dat je dit beseft!

Dit gebeurt in je mentale capaciteiten.

Je denkt helder en open te zijn, maar in werkelijkheid heeft de matrix je al te pakken.

De bedradingen van je hersenen, geleiden dan niet enkel meer licht, maar tevens vervuilde leidingen, die zich omhullen met (vals) licht!

Bijna niemand heeft dit in de gaten, omdat aan de oppervlakte bij lichtzielen niets veranderd lijkt te zijn.

Sterker nog: ze voelen zich oppermachtig en energiek.

Zeer geleidelijk aan, worden deze lichtzielen op deze manier afgezwakt en opgenomen door de wetten van de matrix, die inhouden dat waar geen (innerlijk) licht bewustzijn is, het duister mag regeren.


De verdrukking gaat verder dan enkel de C pas met QR code die straks overal werkzaam is.

Het begint al veel dichter bij “huis”; in ons lichaam, onze gemoedstoestand en hersenen!

Zorg dat je het spel doorziet en boor met je bewustzijn dagelijks je innerlijke kracht aan, om rechtop in je dagelijkse leven te blijven staan.

Geef jezelf de nodige ontspanning en rust. Om vervolgens de draad weer op te pakken.

Stem je dagelijks af op het Goddelijke in jezelf en de Bron van Licht. Deze is werkzaam buiten de scheppingsmatrix.

Verenig je niet met de astrale velden en middelen en tools die hierin werkzaam zijn.


De matrix wil nu niets liever dat je er bij neervalt en al je inspiratie, moed en levenslust verliest en ten onder gaat in oude klachten en thema’s.

Weet je waarom?

Denk dat zich dat wel laat raden.


Jouw bewustzijn staat boven je moeheid en klachten.

Zorg voor jezelf en je dagelijkse leven. De innerlijke arbeid is de enige arbeid die je op langere termijn door deze tijden heen zal loodsen!


Helma Broekman

www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl

Recente blogposts

Alles weergeven