top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Great Awakening?

In deze wereld waarin steeds krachtiger energieën worden opgevoerd, berichtgevingen niet meer te stoppen zijn en wereldse gebeurtenissen als een niet aflatende stroom over de mensheid heen bulderen, huist daar steeds meer de vraag wat is Liefde, wat is Bewustzijn, wat is Waar en waar draait het nog allemaal om?


Juist in deze laatste fase van het jaar komen bij veel mensen allerlei processen en structuren omhoog die als doel hebben om tot meer zelfinzicht en een dieper IK besef te komen.

Hoe verhoudt het zelf zich ten opzichte van de omgeving.

Wat betekent degene (nog) voor mij en wat is daadwerkelijk voor mij belangrijk?

Waar krijg ik (nog) energie van en wat put mij uit? En van welke mensen krijg ik energie en wie tanken mij leeg?


“Waar heb ik behoefte aan en wat voedt mij”, zijn de wezenlijke vragen die een ieder zich nu stelt om te komen tot een gezonde energie afbakening van het Zelf in een alsmaar gekker wordende wereld.


Veel mensen worden gelukkig wakker en zien steeds meer wat zich daadwerkelijk afspeelt in onze maatschappij. Maar tegelijkertijd zie je hier een zorgwekkende ontwikkeling dat iedereen die wakker is of wordt, dat naar buiten brengt maar tegelijkertijd wel telkens rond blijft draaien in eenzelfde soort cirkel van hoor en wederhoor.

De één zegt dit, de ander dat en beiden filosoferen over hetzelfde stuk doch vanuit een ander perspectief bekeken gaat het nog steeds over hetzelfde verhaal met eenzelfde soort waarheid.


Een waarheid die steeds vaker en indringender wordt verkondigd en zelfs een prachtige term heeft gekregen. Ik heb het over de “Great Awakening”.

Een Engelse term zodat ook internationaal de mensheid het blijkbaar over dezelfde waarheid kan hebben:

Dat we over gaan naar een volgende fase waarin de volledige mensheid niet alleen wakker is en overwint maar tevens zich in een volgende fase van ontwikkeling bevindt wat zich de vijfde dimensie noemt.

En dat daarvoor deze Eindtijd nodig is met alle ontberingen als gevolg.


Het is tevens een zeer precair onderwerp om over te schrijven want in deze huidige energie matrix onder de mensheid is het bijna godslastering om iets te zeggen wat tegen deze waarheid van de “Great Awakening” in gaat.


Een nieuwe wereld met een nieuw beleid met een nieuw ontwikkelde mensheid.

Een wereld met gelijke rechten en gelijke plichten.

Een nieuwe wereld die zich na de huidige “chaos” aandient en waarvan liefde de belangrijkste kracht is.


Als we het dan toch over de echte grote ontwaking willen hebben dan zullen we ook eerlijk naar het volgende moeten kijken:

Een grotere groep wakkeren betekent nog niet vanzelf sprekend een grotere liefdeskracht op deze aarde.


Een Ontwaakt bewustzijn is zich volledig bewust van hoe hij met zichzelf en zijn medemens omgaat. Het heeft naast een invoelend, empathisch en kritisch vermogen eveneens het inzicht over hoe hij met de ENERGIE omgaat in verhouding tot zijn medemens.

Geeft hij energie of neemt hij energie van die ander?

Geeft hij liefde of tankt hij de liefdesenergie?

Is hij zich bewust van het evenwicht dat zich in de energie bevindt tussen zichzelf en die ander?


Indien je dan wakker maar toch onvoldoende bewust bent van hoe de energie tussen jou en die ander functioneert, is er vaak zonder het te beseffen een egocentrisch lijntje werkzaam dat bezig is om de eigen levensenergie bij anderen te tanken.

Dit lijntje gedijt op het “liefdes level” van die ander voor zijn medemens.

Hierdoor ontstaat er disbalans in de energie.


Herken je het?

Dat je hondsmoe wordt zodra je te lang bij anderen bent?

Dat je zonder dat je het wilt, ook dierbaren je soms uitputten?

Dat je graag gezelligheid wenst maar na afloop iedereen het leuk vond en jij met de gebakken peren zit omdat je energieveld is leeggelopen?


Een wakkere mensheid kan alleen gezond wakker worden indien ze ook aan hun Innerlijke en Uiterlijke LIEFDE werken en de energiestroom tussen zichzelf en medemens in balans houden.

Zodra dit onvoldoende bewust is krijg je wakkere doch onbewuste mensen.


Je kunt wel de buitenkant willen voeden en polijsten maar het gaat toch echt om de INNERLIJKE MENS.


Een mens welke zich bewust is van zijn eigen behoeftes en hierin zijn grenzen aangeeft, maar zich ook bewust is van zijn valkuilen en alert is op de energie uitwisseling tussen zichzelf en die ander. Dat lukt alleen indien je voldoende liefde niet alleen voor jezelf maar zeker ook voor die ander kunt voelen en diens behoeftes erkent.


DE GROTE MISLEIDING waaronder het valse licht opererende duister namelijk al die tijd naar toe heeft gewerkt is dat iedere wakkere de “nieuwe wereld met zijn Great Awakening” verkondigt en hierin zo sterk gelooft, dat er een vernieuwde (oude) matrix ontstaat waaruit ontsnappen nagenoeg onmogelijk is gemaakt.


De matrix omvat de hele Melkweg maar bevindt zich tevens IN de mens zelf.

Het is dan ook maar de vraag of we moeten ontsnappen aan de uiterlijke matrix of we onszelf bevrijden van binnenuit.

Ontwaken moet hand in hand gaan met onvoorwaardelijke liefde om evenwicht binnen de huidige schepping te houden.

De nu steeds sterker wordende chaos die door de elite gecreëerd wordt laat geen mens door de bomen het bos nog zien, met als gevolg een steeds sterker groeiende behoefte aan de “waarheid” van de “Great Awakening”.


Met andere woorden: een nieuwere meer geavanceerd matrixveld over de huidige heen. Zowel IN als BUITEN ieder mens.


We staan als mensheid op een mijnenveld waarin de ONRUST al begin volgend jaar wereldwijd flink zal toenemen.


De grote ontwaking komt, echt waar. Maar niet op de manier zoals iedereen nu denkt.

Uiterlijke verkondiging zegt niets over innerlijke ontwaking met een groeiende liefde voor je medemens.


Laat dat ons aller leerschool zijn:

De echte ontwaking is binnen elk individueel mens op zich en behoeft geen grote uitdragerij. Het LICHT bepaalt de volgende fase welke zich onder de mensheid dient te voltrekken.

De mens wil en wenst van alles, maar het is toch echt het LICHT wat leidt…

Laten we eerst maar eens dicht bij huis blijven en in het huidige NU ons innerlijke huiswerk doen…


Helma Broekman©


NIETS UIT DIT ARTIKEL MAG ZONDER VERMELDING VAN DE AUTEUR GEDEELD WORDEN.


NB: Al enige tijd hebben we problemen met ons e-mail programma waardoor we op dit moment geen e-mails kunnen verzenden.

Onze excuses hiervoor.


Een (kleine) bijdrage is heel welkom. Dank je wel.


LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47
Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page