top of page
Zoeken
  • Lichtkind

Het beleid van zwarte mantel

Tegenwoordig kan niemand meer met zekerheid zeggen wie wel of niet zijn positie in de grote agenda van het WEF heeft. Maar als we alles zo op ons in laten werken, gaan we er maar vanuit dat er nagenoeg NIEMAND van de leiders en koningen van landen, nog onafhankelijk is en met een zuiver geweten zijn volk aanstuurt.

De decadente “opleiding” die niet alleen de premier van Canada, maar zelfs de leider van Rusland heeft gevolgd bij de heer en meester van de wereld, Klaus Schwab, heeft ze allemaal voorbereid tot de uiteindelijke climax. Welke zich de komende jaren zal afspelen.


De Young Global Leaders van het World Economic Forum zijn inmiddels droog achter hun oren wat betekent dat ze veilig onder de zwarte en zeer duistere mantel van de heer Schwab vandaan zijn gekropen.

Als archontische, kleine ettertjes die wereldwijd de “mannschaft” gaan verspreiden en zoveel mogelijk mensen afhankelijk zullen maken van het totalitaire, dictatoriale beleid.

Met een nog zeer belangrijk aandachtspunt erbij:

Het lichaam van al die mensen moet compleet afhankelijk worden van de, natuurlijk door de overheden uit te delen (lees: kopen), medicijnen, spuiten en andersoortige vuile troep.


De ziel en geest van veel mensen is al zo goed als gebroken en het lichaam komt daar als laatste doeltreffende stap bij.

Een mens zonder beschikking over zijn eigen lichaam met een gebroken ziel…

Kan het heftiger?


Ja het kan nog heftiger.

Zodra onder de noemer van de Great Reset komend zomer, het akkoord op Europees niveau voor de verplichte COVID 19 EU certificaten wordt gegeven, is het Beest los.

Alle morele waarden zijn dan losgelaten en alle morele grondwetten die de burger nog enigszins beschermen, zijn overboord gegooid.


“U zult niets meer kunnen kopen en verkopen zonder deze verplichte digitale ID”.

“U mag wel kopen en verkopen, maar wij bepalen vanaf dat moment wat er met uw lichaam gebeurt.”

“Uw ziel is al sinds de vroege middeleeuwen in bewaring genomen door het Vaticaan en veilig opgeborgen in de (donkere) spelonken van rituele kelders, waar onze immense (goud) kluis zich bevindt”.

“Omdat wij beschikken over het nalatenschap van Jezus, beslissen wij over uw lichaam, uw bezittingen en uw ziel”.


De ziel en geest van veel mensen is al gebroken, nu komt daar ook nog ons lichaam en bezittingen bij.


Er komt geen daadwerkelijke oorlog op deze planeet! Niet tussen de NAVO en Rusland.

Niet tussen de VS en China. Ze hebben allemaal een ander kostuum aangetrokken, om dit zogenaamde drama te spelen.

Maar hun echte rol is overal gelijk: spelers die de duistere agenda dienen en het aardse volk in nog meer verwarring, chaos en armoede stort.


Er is feitelijk nooit een echte oorlog geweest. Dan enkel een oorlog gevoerd tegen de mensheid!

Door onze lichamen afhankelijk te maken van medicijnen en onze ziel te vergiftigen met leugens als strijd, oorlog en geweld, is de mensheid steeds meer afgegleden in zijn eigen individuele hel.

De hel waar de “duistere mantel” ons willens en wetens in wil drukken, omdat naast totale overname van de aarde, ook de hemel en de hel in diens bezit willen zijn.

De mantel der archonten is de krachtigste tool die wereldwijd zijn gezag laat gelden. Wie of wat precies deze mantel draagt, is (nog) niet bekend. We kennen enkel zijn hedendaagse, aardse naam.


Een mooie metafoor wat ik onlangs hoorde, wellicht heb je er wat aan.

Ik verpak het maar effies in eigen taal, de moraal is immers waar het om gaat.


Een zondaar, zullen we maar zeggen melaatse?, wil eindelijk in contact treden met GOD om een beter mens te zijn.

Hij loopt naar de dichtstbijzijnde kerk en wil naar binnen treden, maar aan de deur wacht een priester hem op.

Hij mag niet naar binnen want is te zondig en behoort tot de nog minder, dan “gewone man”.

Verdrietig loopt de zondaar, zullen we maar zeggen melaatse?, naar een bankje in het nabij gelegen park.

Hij begrijpt er niets van en moet huilen.


Een man komt naast hem zitten op het bankje en vraagt: “Waarom toch zo’n verdriet?”

“Ach”, snikt de arme stakker, “ik mag niet in de kerk om tot GOD te komen, terwijl hij mijn Heil en Heiland is”.


Waarop de man die naast hem is komen zitten zegt:

“Laat het los, mijn naam is Jezus en ook mij laten ze er niet in!”


Lieve mensen op planeet aarde.

Ik weet hoe nijpend alles is en mogelijk nog zal worden.

Maar vergelijk de AARDE waarop de “zwarte mantels” zegevieren, nu eens met de KERK in bovenstaand verhaal.

Liever zit je dan toch op het bankje? In de vrije lucht? In het vrije veld?


Geniet daar van wat er (nog) wel is.

Laat je binnenwereld niet pakken, door de zwarte mantel met zijn dienaren en hun duivelse beleid!

BLIJF BUITEN DE “KERK” EN WEES DAARVOOR DANKBAAR!


Begrijp je de moraal?


En nog een laatste dingetje….

Houd het plekje naast je op het bankje, voor de zekerheid maar vrij!

Je weet tot slot nooit wie er nog naast je komt zitten. Juist als je het niet verwacht…


Helma Broekman©


www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl

t.me/centrumlichtkind


Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page