top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Het is aan ieder mens zelf.


Het menselijke Bewustzijn is de sleutel tot het Grote Geheel en heeft niets met feitenkennis of boekenwijsheid te maken.

Het is de overdracht van ondeelbare, onbenoembare, onzichtbare kosmische deeltjes die niet bestaan uit energie, atomen of enige andere vorm van materie.

De wetenschap kan niet zoveel met deze kosmische “kennis” en benoemt het daarom maar de “kosmische achtergrondstraling” of “subatomair niveau”.


Deze kosmische “matrix” ofwel Goddelijke matrix fungeert echter als een onmetelijk omvangrijk informatieveld en doordringt, omringt en omvat alles wat IS maar ook alles wat niet IS!

Het verbindt de hele schepping en de hele onzichtbare schepping en doordringt alles met onzichtbare lichtdeeltjes die alle informatie bevatten van wat ooit was, nu is en toekomstig zal zijn.

Hoewel het onbenoembaar is noem ik het toch maar voor het gemak de “Goddelijke matrix” en dit universele netwerk is zowel de verbinding, de brug en het vat waarin alles gegoten is (en wordt) en dient als een spiegel voor onze innerlijke overtuigingen.


Het is de bron van het OORSPRONKELIJKE BEWUSTZIJN en speelt daarmee binnen de schepping met de schaduwen van ons innerlijke zelf.

De communicatie van dit Goddelijke veld verloopt enkel zuiver indien je eerlijk en oprecht naar de eigen innerlijke schaduwen kijkt en deze middels je gedrag en overtuigingen verandert in een lichtere versie van jezelf.

Door middel van jouw gedrag, gedachten, overtuigingen en emoties draait de werking van dit Goddelijke veld om in een spiegelend effect waarin de wens van de gedachte en datgene wat je wilt of denkt als boemerang in spiegeleffect zich binnen je leven tentoonspreidt.


Met andere woorden:

Datgene wat zich in het leven, binnen het universum en op de wereld afspeelt is de spiegel die je wordt getoond wat zich binnen je leven en jezelf afspeelt van wat je zelf ooit hebt gecreëerd.

Er bestaat binnen de dimensionale werkelijkheden geen neutrale “toekomst” omdat deze wordt gecreëerd met behulp van de rimpelingen en spiegelingen wat elders in het kosmische veld veelal onbewust is gecreëerd.

Stel je dit voor als een rimpelloze kosmische transparante deken die alles omhult en alles omringt.

Elk mens, elke gedachte, elke daad, elk gedrag en elke emotie is een rimpeling dan wel verstoring van dit kosmische veld en maakt dat elders in de kosmische transparante deken een verdichting ontstaat.

Dit noemt de mens de materiele wereld welke bestaat uit zowel de stoffelijke als onstoffelijke wereld.


Doordat het Kosmische veld/Kosmisch net zowel holografisch als niet lokaal is, betekent dit dat elk deel ervan verbonden is met elk ander deel waarbij elk minuscuul stukje het grote geheel weerspiegelt op kleinere schaal.

En die kleinere schaal is je leven.

De rimpelingen en verstoringen in het Kosmische veld worden uitvergroot en verhevigt door de archontische werking ervan, die is ontstaan vanuit onbewuste schaduwdelen van alle innerlijke menselijke zelven en actiever worden naarmate een ziel meer lichtkracht in zich draagt.


Met andere woorden: binnen elke rimpeling/verstoring van de schepping (en dat zijn er tegenwoordig nogal wat!) zijn voor velen de schaduwzelven groter aan het worden dan hun lichtkracht dragen kan.

Gevolg: verzwaring van de stoffelijke en onstoffelijke wereld.


Door uiteenzetting van mogelijke “toekomstige” rimpelingen/verstoringen later op in de tijd(lijn), verlegt het individuele innerlijke bewustzijn (wat zowel de DRAGER als VERBINDER is van het Kosmische veld!) zich in focus naar het gezamenlijke uiterlijke bewustzijn van wat er mogelijk te gebeuren staat.


Een gevaarlijke ontwikkeling daar:

a. De mens het Licht voor de voeten gaat lopen door met zijn mening, gedachten en toekomst voorspellingen een verstoring veroorzaakt binnen het etherische/onstoffelijke veld.

b. De mens met zijn bewustzijn bundelt aan andere meningen, gedachtes dan die van hemzelf en zich richt op toekomstige voorspellingen tot een veelvoud aan energiebundelingen die het MYSTERIE DAT ALLES VERBINDT verstoren en verzwaren.


Met andere woorden: het van oorsprong Kosmische veld brengt door al deze teweeg gebrachte rimpelingen en verstoringen steeds diepere driedimensionale breekpunten naar het aardse veld, als de weerspiegeling van het bewustzijn zelf, waardoor deze tijd als steeds heftiger wordt ervaren.

c. Lagere energieën die er alle belang bij hebben zich te mengen onder het aardse ras krijgen zodoende steeds meer mogelijkheden om zich kenbaar te maken en te infiltreren binnen ieder mens, hierbij gebruik makend van ieders’ innerlijke (levens)energie.


Hoe onbewuster je schaduw(deel) hoe meer lagere energieën toegang tot je systeem krijgen en ruimte innemen terwijl jij nog denkt wakker en zuiver te zijn.


Elk deel binnen het geziene en ongeziene universum is verbonden met elk ander deel.

Het is jouw bewustzijn en jouw wil om de schaduwen in jezelf onder ogen te zien alvorens de Kracht van de Kosmische Wijsheid & Liefde de openheid in je leven en dat wat zich afspeelt in deze wereld, kan neutraliseren om zodoende het Goddelijke te (laten) openbaren.


Het LICHT bepaalt de muziek, de Mens loopt slechts de mars en draagt zorg voor zijn eigen binnenwereld op het ritme van zijn bewustzijn en uitdragende liefde.

Voor AL wat IS.

Elk deel is onlosmakelijk verbonden met elk willekeurig ander deel binnen het gehele universum.


Al wat IS

Is AL wat komt.

Zodra jouw schaduw-, en egodeel verstomt.


Is dit de reden dat de meeste mensen liever voor de muziek uitlopen?


Helma Broekman©


Een (kleine) bijdrage is zeer welkom.

NL91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. donatie


Bedankt.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page