top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Het is oorlog

Het is oorlog.

Een oorlog van de elite tegen de mensheid. Een niet verklaarde oorlog maar die inmiddels al wel miljoenen slachtoffers heeft gekost.

Al vanaf de eerste wereldoorlog worden er allerlei leugens doelbewust verspreid onder de mensheid om hen op te hitsen en te mobiliseren achter “hun regeringsleiders” te gaan staan, zodra deze doelbewust een oorlog beginnen met zogenaamde legitieme redenen.


Of het nu om de Golfoorlog (2003) ging waarbij de VS met “gegronde” redenen Irak binnenviel om diens zogenaamde massavernietigingswapens te onteigenen of om het uit doelbewust uiteensplijten van Noord en Zuid Korea ging (jaren 50), de valse beweegredenen om de Vietnamoorlog te beginnen (jaren 60); de VS was bij alle oorlogen betrokken en stond aan de wieg van al het oorlogskwaad.


De oorlogen worden aangestuwd door het hart van de elite, satanische topfiguren verspreid over de hele wereld, die zich herenigen in neocon-groeperingen en bijna letterlijk zwart op wit de aanloop naar alle oorlogen bepalen. Waarvan de oorlog in Oekraïne wel een heel duidelijk voorbeeld is.

Het zijn niet alleen de dienaren van de Nieuwe Wereldorde.

Zij bekleden de hoogste posities in nationale regeringen en bezetten middels hun ijzeren posities, iedere internationale organisatie, geïnfiltreerd binnen elk wereldwijd systeem.

Het kan hen niet schelen hoeveel mensen zullen sterven in oorlogen, aan de gevolgen van de gentechnologische injecties die ze “vaccins” noemen, aan honger, aan armoede of aan kernbommen.


Zij zijn slechts geïnteresseerd in (nog meer) macht, persoonlijk gewin en het dienen van hun meesters. Verborgen en vermomde “mensen” die tot op de dag van vandaag niemand heeft durven aanklagen of veroordelen maar die heer en meester zijn.

Heer en meester over de mensheid, de aarde en dit zonnestelsel.

Zij zijn degenen die geen enkele vorm van empathie, liefde, mededogen of gevoelens ervaren, en wiens enige drijfveer het sterken van het duister is.


Het is oorlog.

Een oorlog van het kwaad tegen de mensheid.

Daar waar in de stoffelijke wereld de aardse bevolking steeds meer tot vernietiging wordt gebracht middels oorlogen, injecties, ziektes en nanotechnologie die hun DNA verandert, worden er vanuit de etherische wereld andere technieken gebruikt en op de mensheid losgelaten.


Is het je niet opgevallen dat veel mensen aan het veranderen zijn? Dat het ontkennen van hun gevoel, het uiten van emoties en de overtuigingen van hun mind aan het verstarren zijn?

Een verhardende energie die zich in de binnenwereld van velen lijkt te ontwikkelen?

Men is van iets overtuigd en daaraan valt niet meer te tornen, hoe overduidelijk de andere signalen ook zijn.

En of het nu gaat om de groep wakkeren of de groep slapenden (om het maar even ongenuanceerd uit te drukken) maakt in dit geval niets meer uit.

De innerlijke verandering zie je nu massaal optreden in ieder mens.


Deze verandering is tweeërlei en heeft te maken met beide oorlogen in zowel het stoffelijke- als ook etherische vlak:

Door de gruwelijke misdadige praktijken in de (stoffelijke) wereld die worden begaan tegen de mensheid haak je, of je nu wilt of niet, in min of meerdere mate af in bewustzijn.

Omdat je het niet meer voor mogelijk houdt hoe willens en wetens miljoenen onschuldige mensen en kinderen worden vermoord, ziek, of kapot worden gemaakt.

De gevoelens van mensen kunnen gewoonweg niet allemaal meer worden toegelaten omdat men het dan mentaal niet langer trekt.

Een bekend fenomeen wat je vaak ziet bij (zwaar) getraumatiseerde mensen.


Door situaties en processen te rationaliseren en te categoriseren wordt de heftigheid ervan enigszins onderdrukt en behapbaar (leefbaar) gemaakt.


De technieken vanuit het etherische veld zijn van een hele andere orde en deze oorlog is nog geniepiger en gevaarlijker dan wat met name het wakkere deel van de mensheid momenteel ziet.


De sluiers tussen de ether en het stoffelijke zijn in ras tempo aan het verdwijnen en wereldwijd worden er in ons zonnestelsel nu (kunstmatig) zwarte gaten gecreëerd door het openbreken van allerlei dimensionale frequentiebanden, waardoor de werkelijkheid steeds meer verschuift richting een ander waarnemend perspectief.

Het perspectief van een satanische duistere wereld waarbij de kiem onzichtbaar wordt gelegd in het binnenste van elk mens indien we dit niet bewust zijn.


Innerlijke schaduwen zoals angsten, triggers, sterke overtuigingen en onzuivere gedragingen worden gevoed door de onzichtbare werking van het gemanipuleerde elektromagnetische veld, waarin niet alleen de aardse atmosfeer maar tevens ieders’ individuele energieveld, de aura wordt bewerkt.

Is het je niet opgevallen hoe ieder mens aan het veranderen is?

Natuurlijk door alle ingespoten nanotechnologieën, maar zeker ook door de uitwerking, of deze nu zichtbaar zijn of niet, van beide oorlogen?


De elite haat alles waar de mensheid van oorsprong voor staat:

Liefde, saamhorigheid, empathisch vermogen, intelligentie, man vrouw, zuivere kinderen, onafhankelijkheid.

Alles moet in hun ogen kapot en de menselijke liefde worden vernietigd.

Het wil de puurheid van kinderen en de zuiverheid van mensen vernietigen.


Door het enorme aanpassingsvermogen en de evolutionaire kracht van het menselijke DNA is de mens in staat de meeste ontberingen te overleven en zich om te vormen naar een nieuw perspectief van ander leven op aarde.

Het aanpassingsvermogen van de mens is groot.

Groter dan het kwaad had verwacht.


Door het inzetten van onzichtbare energieën die hun aura af zwakken, de omstandigheden op deze planeet bemoeilijken en de atmosfeer ondermijnen, moeten de mensen innerlijk harder werken om de liefde en het vertrouwen in het Goddelijke vast te houden.


Het duister manipuleert, controleert, buit uit, liegt, bedriegt en verspreidt duistere energieën op een zeer intelligente manier.

Maar omdat de mens beschikt over zo’n enorm aanpassingsvermogen en van nature steeds bewuster wordt, gooit de elite het nu over een andere boeg.


En wel de boeg van een stukje waarheid vertellen over alle gruwelijkheden die op aarde (door hun toedoen) spelen, waarbij de ‘kern’ van het duister echter niet wordt benoemd.

De mensheid is dan niet alleen afgeleid van het werkelijke kwaad op deze aarde, maar tevens gevangen gezet in een nog sterkere overtuiging met nog meer verharding van hun gevoel.


Want zeg eens eerlijk, hoe kan een van oorsprong liefdevol goddelijk wezen als de mens zulk kwaad verdragen?

De horror is bij velen nog nooit zo groot geweest.


Jezus zei niet voor niets om op HEM te blijven vertrouwen en standvastig te blijven.

Met alles wat nog komen gaat zullen we deze pijlers constant in ons binnenste moeten blijven voelen.

En ervoor waken om ons (onbewust) dieper in slaap te laten sussen en onze liefde te laten vernietigen.


Want geloof me, het duister heeft alles wat op deze planeet gebeurt (nu nog) in de hand en bepaalt volledig welke informatie onder de mensheid mag komen, onder valse illusies van “waarheid brengen” weggezet!


Laat je niet misleiden en al helemaal je binnenwereld niet vernietigen, hoe groot je verdriet, frustratie, onmacht en woede ook is.

Het duister is helaas nog niet tot zijn hoogtepunt gekomen, alvorens het LICHT kan ingrijpen en zal zegevieren.


Houd vol aan je eigen INNERLIJKE WAARDEN.

Het is het beste wat je in deze tijden kunt doen om je DNA te beschermen en de Eindtijdrit uit te zitten.


Helma Broekman©


Moedig voorwaarts door alle tegenwerking, censuur en propaganda heen.

Moge het LICHT ons daarbij helpen.


LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47

O.v.v. donatie


NB: BINNENKORT EEN UPDATE OVER NIEUWE DAGERAAD BOEK III!

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page