Zoeken
  • Lichtkind

Het Meesterplan Gods

Laten we nu niet gaan discussiëren over welke God we praten, want dat is duidelijk voor de goede verstaander. God is de ALBRON, ALVADER en datgene wat onbenoembaar is en ALTIJD DUREND VOORTBESTAAT.

Deze Eindtijd is al eeuwen geleden aangekondigd. Het kon ook niet anders; de leiders en rijken van de wereld hebben gaandeweg de hele planeet steeds meer in hun machtswellustigheid en allesoverheersende drang naar rijkdom en eeuwigheid, geplunderd en misbruikt.

Toen de infiltraties van buitenaardse oorsprong met hun medezeggenschap over planeet Aarde begonnen, werd het valse verbond tussen “humanoïde en draconistisch” een on omstoten feit.


Steeds meer mensen vallen om en het kwaad rukt in een moordend tempo op. Alle morele regels en omgangsnormen worden aan de laars gelapt en gedane beloftes van de overheid, worden glashard ingetrokken. (zomaar een voorbeeld: vraag het de Groninger)

Onder valse voorwendselen lijkt het alsof de machthebbende de bevolking half staat, maar ondertussen wordt de ruimte om te leven en de manier om in vrijheid je eigen keuzes te maken, gestaagd kleiner. Het leven wordt de “gewone man” ontzegd.


Met logisch nadenken kom je als “weldenkend mens” niet meer verder: alle eerlijkheid, oprechtheid en uitgaande van het goede van de mens, lijkt angstvallig snel te verdwijnen.

De groep die wakker is, zet zich steeds meer af in ongeloof over het hele beleid.

De groep die blindelings de overheid is gevolgd, dooft zachtjes aan in helderheid, waarbij hun passie heel subtiel naar de achtergrond lijkt te verdwijnen.


Eén van de kenmerken van de Eindtijd is dat God (en nee, we gaan niet over het woord discussiëren), er naar toe werkt dat het grijze gebied in de wereld verdwijnt.

Het grijze gebied waarin iemand nog van beide walletjes kan snoepen en nog kan wikken en wegen wat zijn besluit zal zijn.

Het grijze gebied waarin niemand echt zijn waarheid durft uit te spreken en het grijze gebied waarin men nog probeert te leven naar de maatstaven wat van hem wordt verwacht.


Het grijze gebied in de Eindtijd zegt ook dat elk mens voor zichzelf, wordt gedwongen om vroeg of laat (en laat dat “laat” maar achterwege😊), de innerlijke keuze moet maken om volledig voor zijn Licht en Goddelijkheid te gaan staan.

Dat betekent dat je het Goddelijke in jezelf, voor je persoonlijkheid stelt!

Dat is even slikken, want mensheid is gewend om er eerst voor te zorgen dat zijn persoontje comfortabel leeft. Om pas daarna te gaan staan voor de Innerlijke Christus in hemzelf.


En nee, ook over de Innerlijke Christus gaan we niet discussiëren. Noem het zoals je wilt, universa, engelen of dimensies. Het gaat erom dat je ontwaakt!

Het meesterplan Gods gebruikt niet alleen de ontwaakte innerlijke Liefde die boven de persoonlijkheid staat, maar tevens de wereld van de duisternis, om de mensheid in het grijze gebied wakker te schudden.


Hoe sterker de verdrukking en het misdadige beleid oprukt, hoe meer iedereen in het grijze gebied gedwongen wordt om een keuze te maken.

Een keuze om of verder te gaan in de wereld die steeds verder afglijdt in een dictatuur met lege humanoïde omhulsels, of om te kiezen voor een wereld in vrijheid, waarin iedereen mag leven volgens de wetten van zijn hart.


Laat mensheid zich opslokken door de duisternis?

Of juist door de (be)dreiging van de duisternis, zich omhoog duwen naar zijn Innerlijke Ontwaakte Licht?


In de Eindtijd zie je de zwarte wereld zwarter worden en de witte wereld wordt steeds witter. Het grijs verdwijnt.

Dat is niet zonder slag of stoot. Velen zullen (om)vallen. De pijn en angst die hiermee gepaard gaan, is niet te voorkomen.

Onze Geest dienen we te bevrijden, want de absurditeit van een in verval rakende wereld, wordt nu in ras tempo groter en meer.


Wikken en wegen.

Wel of niet de spuit.

Wel of niet het volgen van het beleid.

Wel of niet voor de buitenwereld leven.

Wel of niet kiezen voor je persoonlijkheid of je licht (werk) in je dagelijkse leven.

Wel of niet je angst omzeilen.


In de Eindtijd kan het niet langer meer:

Elk mens dient zijn keus te maken: kiest hij voor het (Geeste) Licht en gaat daarmee dwars door zijn angst.

Of kiest hij voor duisternis en daarmee zijn lichaam, ziel en Geest weggevend aan de duistere Kracht van deze wereld.


Het valse verbond wat nooit een “Ark” is geweest.


Helma Broekman


www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl


t.me/centrumlichtkindRecente blogposts

Alles weergeven