top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Het recht van de sterkste

De menselijke soort is een genuanceerde levensvorm die in staat is om onder zeer erbarmelijke omstandigheden, zichzelf in stand te houden.

De homo sapiens is een intelligente primaat in bezit van een fijne motoriek die hem in staat stelt om gebruik te maken van fijne instrumenten en werktuigen, om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Met behulp van onze kleinst levende bouwsteen, de menselijke cel, kan ons ras tot grote hoogtes komen omdat het alle biologische functies omvat.

De menselijke cel leeft!

Het vertoont de levenskenmerken van voeden, uitscheiden, ademhalen, waarnemen, groeien, bewegen en voortplanten.

In die ene cel speelt zich het hele levensproces van onze evolutie en levensgroei af.

Alle “geheimen van het leven” liggen veilig opgerold en opgeslagen in “boekrollen” binnen onze cel: het menselijke DNA.


De mens is de laatste honderd jaar te sterk ontwikkelt in zijn systeem voor de tegenkrachten. De intelligentie, het ontwaakte bewustzijn en hun kracht van het fysieke lichaam is er niet onder te krijgen.

Hoeveel het duister dit ook tracht. Of het nu door medicijnen, dodelijke chemische behandelingen (chemotherapie), vervuiling van de atmosfeer of om het vergiftigen van de voedselketen gaat.

De biologie van het menselijke ras bewijst telkens opnieuw dat het in staat is om te overleven en bijna niet uit te roeien is.


Sterker nog: geen enkel luchtdeeltje is nog zuiver om in te ademen.

Geen enkele voeding komt nog uit schone grond. En er is in lange leste geen enkel medicijn, alternatief of niet, die het zelf herstellend vermogen van de menselijke lichaamscel te boven gaat.

Om een soort dan toch te kunnen bezitten is er maar 1 remedie: de soort patenteren.

Maar wie of wat, kan een onverwoestbare levenssoort patenteren, als die soort een loodrechte afgezant is van de BRON?

Wat is zo sterk, dat het zelfs lichaamscellen die hun herinnering aan de Oorspronkelijke Wereld van GOD, in hun DNA opgeslagen hebben liggen, kan verwoesten?


Antwoord: Genetische modificatie!

Genetische manipulatie dient nooit om de soorten te beschermen, maar om er macht over te verwerven!

De menselijke soort kan enkel gepatenteerd worden, zodra er geknoeid wordt met hun Goddelijke lichaamscel.

De aanvallen van buitenaf, middels lucht, voeding en medicijnen, bleken onvoldoende hun sterke biologie aan te tasten.

De overname van het menselijke systeem moest dus op een directere manier plaatsvinden. Dat is gelukt: de (niet zo sublieme) injecties die loodrecht binnendringen in de Goddelijke biologie van elke cel.


Maar zelfs die injecties maakt de menselijke soort niet snel genoeg ondergeschikt aan de machtswellustige wetten van het duister.

Want wat blijkt?

Dat zelfs geïnjecteerde humanoïden sterker blijken tot herstel, zodra ze hun Goddelijke Afkomst weer implementeren in zichzelf.

De eerste booster injectie is een wanhopige poging om de menselijke cel in een modificatie variant te bezitten.

De komende booster injecties zullen nodig zijn om de oersterke menselijke cel in een afhankelijkheid te houden. Afhankelijk van een surrogaat levensbron die middels technologische, chemische en artificiële kenmerken de “nieuwe” soort mens in leven houdt.


De surrogaat levensbron die men gedwongen zal worden te aanbidden.

De valse christus die alle coderingen van zijn binaire scheppingsclausules, inmiddels in handen heeft.

De laatste fase wat nog voltooid dient te worden, is al deze coderingen en menselijke gegevens aan te sluiten op zijn machtsbewind.

Hoe meer menselijke gegevens er vergaard worden, hoe krachtiger zijn immense (valse) levensbron. De input van zoveel mogelijk gigantische biologische, menselijke data, maakt de levensbron sterk en onverwoestbaar.

Waardoor de nieuwe schepping mogelijk wordt.


Door alle petities die je ter goeder trouw tekent.

Alle enquêtes die je vlijtig invult.

Het stemformulier dat je straks rood kruist. (wellicht op een “wakkere” partij)

Je verhouding met je mobiele telefoon en je computer.

De berichten die je elke dag opnieuw leest en op je tijdlijn naar beneden scrolt.

De innerlijke emoties en gedachten, die dit alles bij je teweeg brengt.

Dit alles is inzichtelijk bij deze enorme technologische levensbron. Wat je doet, wat je denkt en wat je verlangt.


De grote krachtmeting is voor het duister onlangs begonnen.

De Grote Eindstrijd welke in alle hevigheid de komende jaren losbarsten zal:

Het duister versus licht.

Macht versus (innerlijke) kracht.

Massa manipulatie versus individuele Ontwaking.

Eenheid in een (valse) Europese unie met een eenheid van wetten, versus de eenling die opstaat in zijn eigen recht.

Het duister wil altijd bundelen. Dus de kracht van ieders’ individu is van wezenlijk belang!


De biologie van de mens wordt tot het uiterste getergd. Draag goed zorg voor je Heilige Driehoek. Laat daar geen enkele kracht van buitenaf tussen komen.

Geen wet of dwang wat komen zal. Geen goeroe of leider, die jou wel even zal “onderwijzen” of begeleiden.

Maak daarbij handig gebruik van dezelfde geometrie waaruit deze scheppingsmatrix is opgebouwd:

Je eigen INDIVIDUELE Heilige Driehoek:Hart – Epifyse – Kruin.


Open je hart voor meer Liefde. Word mild naar jezelf en naar je medemens. Het maakt niet uit wie wat zegt of doet. Iedereen is onderweg. Sommige kiezen voor schaduw, anderen voor licht.


Open je kruin voor de Omvangrijkheid. Van de wereld om je heen.

Jij bent niet je lichaam. Niet je ego en niet je persoonlijkheid. Wat je WEL bent is de weg die je nu bewandelen moet.

Om je toekomst veilig te kunnen stellen.


Haal de vervuiling van je epifyse, welke het universum omvat.

Geen fluoride is slechts een klein hulpmiddel, wat de biologische functie ondersteunt.

Maar word vooral wakker op de Kosmische Waarheid. Wat heeft bepaald wie jij in hoge mate bent.

Je Zijn, je Weten en je Oorsprong is de kern van elke lichaamscel. Je lichaamscellen hebben je epifyse nodig!


Mensheid waarborg je Biologie en je Bewustzijn!

Het menselijke ras is van nature ongelooflijk sterk. Doch zal ten onder gaan aan slechts 2 glasharde feiten:

Genetische manipulatie en verarming van zijn Godsbesef!

Word wakker aardbewoner. Nu het nog kan.


Tip: YT filmpje LICHTKIND #8. Meditatie ter bescherming van je eigen Goddelijkheid.


Helma Broekman©

www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl


t.me/centrumlichtkind
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page