top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Hoe werkt het met kinderen/volwassenen en vaccinatie?

Het C – vaccin is een wezenlijk andere vaccinatie dan jullie voorheen kenden. Het is een gepatenteerde injectie, met een biomechanische vloeistof, welke ervoor zorgt dat er geleidelijk aan minder licht door de blauwdruk van jullie ziel kan stromen.

Deze blauwdruk kun je zien als een soort plattegrond voor de weg terug naar huis, je kosmische afkomst ofwel de Bron waaruit jij oorspronkelijk bent ontstaan.

Zodra de blauwdruk meer en meer vervaagt, wordt het voor de ziel steeds lastiger om de verbinding met de Oorspronkelijkheid vast te houden.

En hoewel de ziel er alles aan zal doen om de connectie met het Pure Zelf en de Bron in stand te houden, werkt de intelligentie van het C-vaccin hier fel tegen in.

Deze injectie bevat namelijk een zeer intelligent biomechanisch bewustzijn, welke jullie lichaam herkent als gek genoeg een lichaamseigen stof.

Door de afzwakkende werking van jullie atmosfeer, de biosfeer, jullie voeding en jullie emotionele belevingswereld, verdwijnt meer en meer de Goddelijke Oorspronkelijke Kracht van het Bronbewustzijn.

De zeer intelligente technologie in de injectie en veelal de PCR testen, gaan namelijk in een symbiotische samenwerking met de lichaamseigen stof die al decennia lang is voorbereid op deze samenwerking, door afzwakking van jullie hele menselijke systeem.


Welnu, zodra naast de lichamelijke afzwakking ook nog de innerlijke belevingswereld afzwakt, dan heeft jullie ziel geen enkele houvast meer om middels zijn blauwdruk, de weg naar de Bron Oorsprong open te houden!

Gevolg is dat deze blauwdruk zover vervaagt, dat de ziel deze wel los moet laten en zich terugtrekt middels de kruinverbinding naar de Oorsprong.

Jullie ziel is een gefragmenteerde Bewustzijnsvorm waarvan de krachtigste zich met jullie huidige bewustzijnsvorm heeft verbonden.

Maar zodra jullie huidige bewustzijnsvorm afzwakt, trekt de ziel zich steeds meer terug.


De nieuwe biochemische samenwerking met jullie systeem is een bloedverbond: jullie lichaam kan op gegeven moment niet meer zonder een volgende injectie met deze intelligente stof. Want zodra deze niet herhaaldelijk wordt toegediend, sterft geleidelijk aan jullie lichaam en innerlijke gemoedstoestand, meer en meer af.

Immers de ziel is niet meer verbonden om vanuit de Oorsprong je systeem te voeden, doch deze is vervangen door het intelligente biomechanische “brein” bewustzijn welke dienst doet als kunstmatige ziel.


Aanvankelijk werkt de vaccinatie bij kinderen minder goed; het biomechanische “brein” moet hard werken om het open bewustzijn van het jonge kind omzeil te helpen.

Door extra impulsen van angst, indoctrinatie en het ontnemen van de innerlijke vrijheid van het kind, vindt vroeg of laat wel degelijk het kunstmatige bewustzijn zijn weg en dringt hiermee diep door in het bewustzijn van het kind.

Hoe meer het kind gevangen wordt gezet in zijn leefwereld, hoe krachtiger en sneller de injectie werkt.

Met hulp van onvoorwaardelijke liefde, gezonde voeding, vrije leefsfeer en een open bewustzijnsveld, is het kind net als de volwassene, in staat de werking van de symbiotische samenwerking met zijn systeem, te niet te doen.

De kracht van genieten, onvoorwaardelijk elkaar lief hebben en zeer dicht bij jezelf zijn en blijven zijn sterke pijlers die hierbij in hoge mate helpen. Deze pijlers vormen namelijk jouw Goddelijke Zelfkracht.

Tot slot: voor jong en oud geldt de sterke kracht van Zelfreflectie:

Dat betekent hoe meer iemand naar binnen keert en zijn schaduwen onder ogen wil zien, hoe krachtiger jullie ziel de verbinding middels zijn blauwdruk met je systeem vast kan houden.


Wij hopen hiermee een stukje duidelijkheid te hebben gegeven.

Ik groet jullie,

Ethmaër, Pleiadiën


Helma Broekman - LichtkindRecente blogposts

Alles weergeven
bottom of page