top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Home is Where the Heart is

In deze tijden is het als strompelen door de modder en hoe meer we onze voeten proberen schoon te houden, hoe vuiler ze worden.

Het zijn tijden van immens veel “zaaien”, maar niet kunnen oogsten.

Het zijn tijden van liefdevol zijn terwijl ze je links en rechts om de oren slaan.

Het zijn tijden van hopen op een betere wereld maar weten dat dezelfde wereld nog nooit zo onzuiver en duister is geweest als nu.


De mensheid behoort op deze aarde, maar is hier niet van.

Oorspronkelijk werd zij “gevormd en gekneed” door allerlei zielservaringen binnen het Lyra stelsel.

Het sterrenbeeld Lier (Lyra) wordt gevormd door een zestal sterren, en ligt relatief dicht bij het Draco stelsel, waarbij het Licht van iedere ster werd gebruikt om de zes energievelden van een menselijke vorm te creëren, waarbij het zevende energieveld de optelsom van deze zes energie krachten vormde, al naar gelang de werking hiervan.

Vandaag de dag kenmerkt dit zich in een menselijk lichaam in de vorm van de zogenoemde “chakra’s”, waarbij het zogenaamde eerste chakra (stuitchakra) als fundament dient om in veiligheid te leven op deze aarde en het zesde chakra (voorhoofdchakra) als antenne dient om de ziel bij dit lichaam te houden zolang het verbonden met het eerste chakra blijft.


De helderste ster van Lyra is Alpha Lyrae en een andere naam die de wetenschap hiervoor gebruikt is ook wel de naam “Wega”.

Een zeer heldere ster die zich op zo’n 25 lichtjaar van onze eigen ster, de Zon bevindt en wiens massa zelfs 2,1 maal meer is dan van onze eigen Zon.

Door de bewuste positionering van de huidige mens op planeet aarde miljoenen jaar terug, werd langzaamaan een ras gecreëerd dat de basiselementen van Lyra bevatte, maar met de basistools van het Draco stelsel werd uitgerust en de evolutie inging.


Toen de laatste grote zuivering had plaatsgevonden (de derde zondvloed), was deze humanoïde geschikt genoeg om de bakermat te vormen voor een zeer geavanceerde technologische soort, die vandaag de dag tot een androïde, of transhumame “mens” wordt teruggebracht.

Een nieuwe “menssoort” die het duister kan dienen om een nieuwe technologische matrix schepping op te bouwen.

Dat hiervoor de meeste mensen dienen te verdwijnen is een schrijnend gegeven dat te gruwelijk voor woorden is.


Met een toenemende dreiging van een wereldwijde kernoorlog boven ons hoofd, zien we steeds meer medemensen vervallen in ziekte, lijden en last ofwel verharden in zichzelf.

De overleving van onze soort gaat voor velen gepaard met het naarstig op zoek zijn naar meer veiligheid, meer macht en meer geld om zodoende het vege lijf te kunnen redden, zodra er wereldwijd met de hele pleuris geen houden aan meer is.


De matrix schepping na deze laatste zuivering, creëerde een geheel eigen leefwereld en werkelijkheid die werkzaam was met een geheel eigen tijd en afgebakend energieveld. Deze afbakening vond plaats door het reguleren en instrueren binnen de matrixschepping van de zes oorspronkelijke Lyra energiekrachtvelden door deze binnen een sterk elektromagnetisch veld te plaatsen, welke onderhevig aan de wetten van aantrekking/afstoting en actie/reactie was.

Middels de huidige zwaartekrachtsgolven en interactie van deze zes energievelden, vindt er constant een uitwisseling plaats tussen de mens en de (leef) matrix.

Of men nu wil of niet.


En daar waar onze oorspronkelijke levensvorm zich nog dicht bij de bronwerkelijkheid en waarheid bevond, bevindt momenteel ons ras zich in de diepste uithoeken van het heelal omdat het menselijke bewustzijn veelal verdwaald is geraakt binnen deze matrix schepping, die beschikt over een geheel eigen werkelijkheid met een beperkte waarheid.


De enigste plekken binnenin onszelf die nog enigszins iets van de Oorspronkelijke Waarheid bevatten, zijn ons hart, de onderbuik en een speciaal gebied in ons hoofd.

Ons hart brengt de impulsen van het Oorspronkelijke Ware Zelf. (ben ik zuiver of niet)

Onze onderbuik brengt de impulsen van de intuïtieve afstemming op onze omgeving.

(is iets veilig of niet)

En ons Godsbrein aangestuurd door de Epifyse brengt ons de Hogere Waarheid van de Geest zelf. (is iets licht, transparant, waarheid en zuiver. Of juist niet)


Door inbrenging van het ego bewustzijn binnen de matrix en deze volop dagelijks bij iedereen te prikkelen, activeren en stimuleren is de mens steeds verder van zichzelf (lees: Ware Zelf) afgebracht en hierdoor steeds meer vereenzelvigt met zijn zintuigelijke persoonlijkheid.


Is daar dan iets mis mee?

Als het jou allemaal niets kan bommen niet. (die bommen gaan trouwens vroeg of laat toch wel vallen), maar als je daadwerkelijk voor je eigen zielsveiligheid wilt kiezen, dan is het de keuze die je van binnen maakt:

Ben ik degene die ik aan anderen laat zien en wil dat ze me zo zien of…

Ben ik degene die ’s avonds in bed ligt en zich nederig, oorspronkelijk, kwetsbaar en heel dicht bij zichzelf voelt?


Je thuis is niet op deze aarde (in de matrixschepping) maar je hoort wel op deze aarde en dat weet het duister ook.

En terwijl zij naarstig doorwerken aan hun snode plan om jou meer en meer te onderdrukken en misschien zelfs wel te vernietigen, is de escape voor jou niet in een uiterlijke strijd met het duister, maar des te meer binnenin jezelf. Word vriendjes met jezelf, louter je leven en schoon je hart op.

Want ook al bevindt jij je in dit lichaam, de Oorsprong bevindt zich nog altijd diep IN je binnenste zelf.


Mens zoek jezelf op en word een zuivere dienaar van jouw GODSLICHT zelf.


Wedden dat je dan “thuis” komt?

Ook al zwerf je nog decennia rond.


Helma Broekman©


Wil je mij ondersteunen?

Heel graag. Dat kan door een (kleine) donatie te doen op:

LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. Donatie


liefs Helma
Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page