top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Ingenieus spel…

Wie kent het niet?

De ene dag loop je zo goed als op wolken en de andere dag ploeter je door het drijfzand om vervolgens nog geen spat verder te komen.

Niets is ons vreemd.

Maar ook niets blijft ons bespaard.

De Mensheid bevindt zich in een omvangrijke wereldse mangel en de processen zijn niet van de lucht…


Laat je niet verleiden tot de gedachte dat andere mensen het allemaal soepel lijkt af te gaan en hun leven leiden alsof er weinig aan de hand is, want schijn bedriegt.


We willen niets liever dan praten over het LICHT en de goede Tijden die ons weer ten deel zullen vallen, maar hedendaags is de wanhoop onder de wakkere zielen groot.


Hoe komt dit?


In de laatste fase van de Eindtijd die we zijn ingegaan zet het duister hoog in om alle mensen die nog redelijk standvastig in hun eigen authenticiteit staan, alsnog te “pakken” om in de Demiurgische schepping te blijven.

(zie hiervoor mijn laatste YT filmpje LICHTKIND #60) https://youtu.be/IRvtOqPuJlc


Hoe langer een ziel immers onder auspiciën van de demiurgische energieën blijft, hoe krachtelozer deze wordt omdat het onderbewustzijn steeds meer geïnfiltreerd wordt met angst, onkunde, ongeloof en de valse projecties van de hedendaagse werkelijkheid zoals die zich binnen de matrixschepping afspeelt.


Alles is ermee gemoeid om zoveel mogelijk mensen in een ijzeren tang van paniek, overlevingsdrift en een onzeker voortbestaan te houden en het lijkt erop dat dit plan goed slaagt.

De hoge energierekeningen, de Russische Oekraïense oorlog, de grote economische crisis met mega inflaties, het Chinese imperium wat oprukt en om nog maar niet te spreken over het Covid virus wat veel, veel intelligenter is dan menigeen ooit had gedacht.


Het Covid virus wat is losgelaten binnen de matrix schepping en in staat is gebleken een volledige wereldbevolking in opnieuw een ijzeren tang te houden, tot wederom de dag van vandaag.

Nog steeds is men volop bezig met de vraag wat het komende (griep)seizoen dit najaar aan doden en zieken laat vallen en hoelang iedere geboosterde medemens nog heeft.

Nog steeds staat de wereld op het punt in een catastrofale ramp uit te barsten of dit nu door “mensen handen” of door een Goddelijk ingrijpen gebeurt.


Een virus wat geen virus is, zelfs niet bestaat maar waar toch iedereen in gelooft.

Een virus wat een zeer intelligent nano technologisch bewustzijnssysteem is, die alles en iedereen in min of meerdere mate besmet.

Door indringing van zeer kleine nanodeeltjes wordt in ieders’ binnenwereld de werkelijkheid in een ander perspectief gezet.


Een perspectief wat gelijkend aan de agenda van het duister, een laagje over onze liefdevolle, zachtmoedige (noem het Goddelijke) aard van het Mens-zijn legt.

En diep in het binnenste van de mensheid alle zwakke plekken, oude triggers en pijnen van vroeger gebruikt om het tegen zichzelf te keren.


Met als doel om de individuele hologrammen rondom elk mens te isoleren.

Waardoor veel (met name wakkere) mensen zich afgezonderd voelen.


Waar de afgelopen 2 jaar de ongevaccineerden werden “gepakt” en gestraft door ze uit te sluiten van horeca, vakanties, tot het dwingen van een mondkapplicht, wordt in deze laatste Eindtijdfase de wakkere mens aangepakt om zodanig te verzwakken dat zijn individuele standvastigheid en authenticiteit verloren gaat.


Is het je al opgevallen hoe vaak je jezelf alleen voelt terwijl je wordt omringd door je dierbaren, met slechts een weemoed in jezelf?

Is het je al opgevallen hoe vaak je tracht die ander de waarheid te vertellen, met slechts een hoon en cynische lach tot gevolg?

Is het je al opgevallen hoe vaak jij liefdevol doch bij jezelf wilt blijven, met slechts een woede uitval van die ander tot gevolg?


Het afzwakken van de wakkere zielen gebeurt nu hoofdzakelijk door de ingang die het duister heeft weten te vinden bij alle dierbare mensen om je heen.

Voor velen is dit hun partner, hun kind of vriend(in).

Alles wordt de komende tijd ingezet om jou te ondermijnen.

En die ondermijning gaat van je “inner circle” uit.

(en nee, hiermee wordt geen dating app bedoeld😊)


De valkuil is dat jij die ander (nog) wilt overtuigen van het Licht en hoe de waarheid werkt.

Ze wilt waarschuwen en flink wakker schudden. Maar helaas kan en mag dat niet.


Het kan niet omdat ook hun ziel deze Eindtijd heeft gekozen voor incarnatie om tot (Kosmische) ontwikkeling te komen.

En dat proces staat voor INDIVIDUALTEIT.

Hoe gek dit ook mag klinken omdat ieder wakker mens niets liever wil dan bundelen en parallelle samenlevingen bouwen en dit juist koren op de molen van het duister is.


Omdat uit angst, onzekerheid en instorting van bestaande structuren, iets nieuws wil worden opgebouwd.

Terwijl het nou juist om INDIVIDUELE STANDVASTIGHEID en INDIVIDUEEL INNERLIJK VERTROUWEN gaat wat ieder mens dient op te bouwen om zijn bewustzijn uit de matrixschepping te halen, zodat het duister niet langer wordt gevoed.


Hoe meer de mens ingaat op media berichten en tracht zijn medemens wakker te schudden (terwijl degene dat niet wil) of bij andere wakkeren alleen maar meer angst en woede omhoog flitst, hoe meer het duister deze ingang bij de mens gebruikt om hem te ondermijnen.

Met als gevolg een nog dieper isolerend gevoel.

(de cirkel is weer rond).


Blijf doorzien hoe ook jouw dierbaren regelmatig worden ingezet om jou af te zwakken en te ondermijnen.

Hoe middels hun onderbewustzijn het zogenaamde “Covid virus” wordt ingezet en de nano technologie hen “besmet” met hun oude triggers: pijn van vroeger wat nooit is opgelost.


Het enige wat je rest is je eigen innerlijke demonen te herkennen en te accepteren in het besef dat Kosmisch Karma niet bestaat.

Dat betekent dat je middels gedrag, gevoelens en emoties je eerlijke Liefdevolle aard er moet laten zijn.

Zodat het “matrix karma” jou niet langer zal ondermijnen en je dierbare medemens niet langer ondermijnend werkend, tegen jouw Licht inzetten kan.


Tip: zie ook mijn YT filmpje #25. https://youtu.be/cd-EqiBzEa4Helma Broekman©T.me/centrumlichtkind


T.me/Lichtkind_Lightchild


YouTube Kanaal LICHTKINDRecente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page