top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Kerst 2022.

Binnenkort is het Kerst.


Wat al dan niet de ware betekenis van Kerst is, interesseert me niet (meer).

In ons huidige wereldbesef gaat het er veel meer om wat jijzelf voor waarde en waarheid hecht aan al datgene om je heen en al wat gaande is.

Voor mij en mijn kinderen betekent Kerstmis een warm en gezellig samenzijn waarin eten bij kaarslicht en stil staan bij het afgelopen jaar centraal staan.

Het is een samenzijn waarin we bidden en denken aan alle mensen die eenzaam, ziek, ongelukkig of zichzelf kwijt zijn binnen een steeds sneller in verval rakende wereld.


Je kunt mensen niet allemaal helpen of te woord staan en dat is ook niet de bedoeling. Wat wel de bedoeling is om zelf een lichtbaken te zijn waarvan (Kosmische) kennis, wijsheid en een liefdevolle waarheid vanuit de oorsprong de belangrijkste lichtstralen zijn.

De tijd raakt op alle manieren op: zowel binnen aardse als planetaire sferen.

Vele cycli lopen ten einde en dat gebeurt zowel wereldwijd als individueel.

Op het eind van deze laatste tijdslussen stuiptrekkingen worden er meer dan ooit allerlei berichten onder de mensheid verspreid.

Waar het ene bericht over de grote shift gaat die gaande is, gaat het andere bericht over de CO2 afdruk van ieder mens waarvoor we straks betalen gaan.


De oorlog in de Oekraïne is nog lang niet ten einde of de spanningen in China met opnieuw de eerste doden die aan Covid zijn overleden lopen al weer op, wat binnen afzienbare tijd natuurlijk weer de nodige consequenties voor Europa heeft.

Hoe vaak we ook onze borst nat maken en trachten voor te bereiden op dat wat komen gaat, het is een bodemloze put waarbij niet alleen valse profetieën hoogtij vieren maar tevens de militaire barakken wereldwijd gepositioneerd staan om in te kunnen grijpen zodra de chaos groter wordt.


OP HET EINDE VAN DIT TIJDPERK WORDT ALLES EN IEDEREEN BINNENSTE BUITEN GEKEERD.


Innerlijke processen en oude structuren liggen nu bij een ieder aan de oppervlakte om geheeld te worden door zichzelf.

Innerlijke kinderen en opgepoetste ego’s komen nu versterkt naar buiten en indien men niet de gepolijste buitenlagen doorziet, verandert er niets aan de wezenlijke kern.

De wezenskern die de komende jaren door ieder mens geleefd dient te worden zonder teveel opsmuk en buitenkant.

De beweging behoort inwendig te zijn om in de innerlijke schoonheid je eigen liefdevolle (doch vaak beschadigde) ik te omarmen en op te nemen in de neutraliteit.


Alles is goed, alles mag er zijn en het is wat het is.


Ook kosmologisch wordt nu alles binnenste buiten gekeerd.

De cyclische en lineaire tijdszones worden omgekeerd en door kunstmatig opgewekte zwarte gaten getrokken.

Dat betekent dat de mensheid op deze planeet zich de komende jaren in een levensgrote cyclische vortex bevindt waarbij het lijkt alsof de tijd achteruit gaat.

Het duister kon zover met de mensheid gaan met de afschuwwekkende genen gemanipuleerde injecties, het binnenbrengen van nano technologische middelen en het creëren van kunstmatig DNA omdat het de beschikking heeft over de verschillende tijdlijn zones waarover het al duizenden jaren beschikken kan.


Binnen een zwart gat gebeurt alles met een afnemende entropie.

Entropie is de orde of wanorde van energie en wordt vaak aangeduid als een maat voor chaos en wanorde in een systeem.

Met simpelere woorden gezegd:

het geeft iets aan over de afname van bruikbare energie.

Wanneer de entropie toeneemt tot een maximum en dus feitelijk alle bruikbare energie “op” raakt en in totale wanorde belandt, vallen alle fysische systemen uit elkaar.

Alles zal dan tot wanorde en chaos leiden en de mensheid totaal in rep en roer.


Doordat het duister in alle kunstmatig opgewekte zwarte gaten de tijd cyclisch laat verlopen, worden alle toestanden en situaties opnieuw herhaald.

Ook weer met simpelere woorden gezegd:

Alle informatie en toestanden keren dan weer terug naar het begin.


Door IN jezelf de oude situaties en processen voorgoed bewust te worden en neutraal te maken, voorkom je dat je binnenwereld / je gevoel teruggetrokken wordt binnen een cyclisch proces.


Het duister is momenteel hard bezig om ieder mens terug te leiden zijn eigen cyclus in!

Dit gaat voor bijna elk mens onbewust dus je innerlijke werk doen is van wezenlijk belang.

(geen mooie buitenkanten en gepolijste uitstralingen, doch integere zuivere binnenkanten)


Door de wederkerigheid van de toenemende entropie binnen de matrix, wordt de mensheid de komende jaren terug herleid naar zeer oude tijden en oude overleveringen van de geschiedenis.

Ooit was op deze aardse planeet een grote meteoriet inslag?


Komende jaar(en) zullen we mogelijk met een meteoriet inslag bedreigd worden door de media. Het zou me niet verbazen dat dit samengaat met de aanwezigheid van een nieuw ontdekt “buitenaards” virus of exo planetaire stof die de mensheid zogenaamd bedreigd en ziek zal maken. Met natuurlijk (opnieuw) allerlei restricties tot gevolg.


We gaan terug de oude tijden in waarbinnen natuurrampen en allerlei bovennatuurlijke “dreigingen” de mensheid boven het hoofd hangen.


(zie LICHTKIND VIDEO #1 MANIPULATIE VAN DE MENSHEID)


Het duister is helaas nog niet uitgespeeld maar het LICHT in jezelf kun je al laten winnen.


Onttrek jezelf aan de cyclische tijdsmanipulaties waarmee de elite speelt en maak je binnenwereld vrij, zodat je ziel binnen het matrixveld niet langer is te traceren.

En ga niet langer nog in allerlei berichtgevingen (meer) mee. Niets valt te voorspellen maar de Kosmologische processen wijzen wel de richting aan.


DEZE INFORMATIE IS EXCLUSIEF DOOR LICHTKIND VERSPREID EN MAG NIET ZONDER TOESTEMMING OF VERMELDING VAN DE AUTEUR WORDEN GEDEELD.


NB 1: Mails worden wel gelezen doch incidenteel beantwoord gezien de tijd en energie van het LK kanaal.

NB 2: We streven in het nieuwe jaar om binnen ons eigen platform mensen samen te brengen voor verdieping en ondersteuning.


NIEUWE DAGERAAD III verschijnt volgend jaar en bevat unieke informatie voor de mensheid.


Helma Broekman©


Een (kleine) bijdrage is zeer welkom. Bedankt…


Alvast hele fijne feestdagen. Liefs Helma en kinderen.


LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47


Fijne Feestdagen. Liefs Helma & kinderen.
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page